up

Opció `Recorda´m en aquest ordinador`

Selecciona la opció `Recorda´m en aquest ordinador` si en un futur vols iniciar sessió automàticament a l´ordinador. La sessió es mantindrà activa durant 45 dies. Sisplau, no utilitzis la opció `Recorda´m en aquest ordinador` si utilitzes un ordinador d´accés públic o l´utilitza més d´una persona.

Inici

Termes i Condicions Legals

TERMES I CONDICIONS

És important que l´USUARI llegeixi atentament les Condicions Generals d´Ús de la Web i de Venda dels Productes, perquè estigui correctament informat i accepti tant les condicions d´accés i navegació per les pàgines web de TRADEINN RETAIL SERVICES com els termes i condicions que regulen l´adquisició dels productes oferts per:

Titular: TRADEINN RETAIL SERVICES
Domicili social: C/ Pirineus , 9 17460 - Celrà (Girona - Espanya)
NIF: B17527524
Registre Mercantil de Girona - Tom 1123 / Foli 108 / Full GI20086 - Inscripció 1a
Telèfon: +34 93 220 00 89
Email: lopd@tradeinn.com

D´ara endavant, “El PRESTADOR”.

1. CONDICIONS GENERALS D´ÚS DE LA PÀGINA WEB

L´accés per part de l´USUARI a www.tradeinn.com d´ara endavant, “el lloc web”, està condicionat a la lectura prèvia i acceptació d´aquestes CONDICIONS GENERALS D´ÚS o les que estiguin vigents en el moment de l´accés. Si l´USUARI no estigués d´acord amb aquestes condicions d´ús, s´haurà d´abstenir d´utilitzar aquest lloc web i operar-hi. No obstant això, l´accés a determinats continguts es pot trobar sotmès a determinades condicions particulars, que en tot cas seran mostrades pel PRESTADOR a l´USUARI, que, si escau, les haurà d´acceptar de forma expressa. Per la navegació pel lloc web del PRESTADOR, l´USUARI adquireix la condició d´USUARI. La navegació pel lloc web suposa l´acceptació com a USUARI de les condicions d´ús, sens perjudici de l´acceptació expressa per part de l´USUARI de les Condicions Generals de Contractació, la política de protecció de dades, així com, si escau, de les Condicions Particulars, que hi pugui haver en relació amb la prestació dels serveis. En qualsevol moment el PRESTADOR podrà modificar la presentació i configuració de la Web, de la informació i documentació legal i dels serveis i continguts prestats, tot això de conformitat amb el que disposa l´article 126 i 126 bis del Reial decret 1/2007 de 16 de novembre.

Accés i registre al lloc web

Per poder dur a terme la compra de productes al lloc web cal que els Usuaris es registrin prèviament emplenant els formularis disposats a aquest efecte, amb les dades requerides i que siguin obligatòries. És requisit per registrar-se, ser més gran de 18 anys. L´USUARI assumeix que el vostre compte d´USUARI és personal i intransferible. Tot USUARI registrat disposarà d´una contrasenya d´accés, personal i intransferible. L´USUARI podrà modificar o recuperar aquesta contrasenya en qualsevol moment, seguint per això el procediment disposat al lloc web. Aquesta contrasenya romandrà en els sistemes del PRESTADOR de forma xifrada per assegurar-ne la conservació i evitar l´accés no autoritzat per part de tercers. L´USUARI s´obliga a notificar de manera immediata al PRESTADOR qualsevol fet que permeti l´ús i/o accés indegut al compte. Mentre l´USUARI no comuniqui aquests fets al PRESTADOR, aquest quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d´un ús indegut per tercers no autoritzats.

Baixa d´un compte

El PRESTADOR permet que en qualsevol moment l´USUARI es pugui donar de baixa accedint a l´apartat del compte habilitat a aquest efecte, disponible al lloc web. En qualsevol cas, una vegada efectuada la baixa, l´USUARI podrà sol·licitar un nou registre, llevat dels supòsits que l´USUARI no accepti els termes d´Ús i/o en cas de conflicte entre l´USUARI i el PRESTADOR que estigui pendent de resoldre o hagi finalitzat amb reconeixement de culpa i/o negligència per a l´USUARI.

Condicions aplicables sobre els enllaços i links

Tots els continguts en aquest Lloc web són propietat del PRESTADOR, si bé, en cas d´enllaços o hiperenllaços (“links”) a altres pàgines web gestionades per tercers, aliens al PRESTADOR, aquest no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en webs de tercers accessibles a través d´aquests enllaços, ni la correcció del contingut; En conseqüència, el PRESTADOR queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de la seva utilització. No obstant això, si l´USUARI tingués coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d´aquestes webs són il·legals, ho haurà de comunicar al PRESTADOR que procedirà a deshabilitar l´enllaç.

Enllaços a altres pàgines web amb destinació al Lloc web del PRESTADOR

El PRESTADOR permet la informació disponible al Lloc web, i que no està subjecta a un registre previ, és accessible per als Usuaris, si bé queda terminantment prohibida la seva explotació comercial o amb finalitats publicitàries. Tampoc no està permès reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o qualsevol mitjà, ni els continguts d´aquest lloc web ni el seu disseny. Queda prohibit l´accés al lloc web per part dels menors d´edat. Si un menor accedís al Lloc web i/o s´hi registrés, el PRESTADOR presumirà que aquest accés s´ha realitzat amb l´autorització prèvia i expressa dels seus pares, o representants legals, sens perjudici que el PRESTADOR pugui realitzar les comprovacions que consideri oportunes. El PRESTADOR no es responsabilitza de la veracitat de les dades de registre facilitades per l´USUARI. L´USUARI es compromet i és l´únic responsable que la informació facilitada al PRESTADOR sigui adequada, veraç i precisa.

Condicions d´Ús del Lloc web

Seran d´exclusiva responsabilitat de l´USUARI l´accés o la utilització del Lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzades, i entre d´altres queda prohibit que l´USUARI faci les activitats següents:
- Usar el Lloc web per a la instal·lació o publicació de virus o programes o arxius perjudicials.
- Usar el Lloc web de manera que pugui provocar danys, interferències o defectes de funcionament als sistemes informàtics del PROVEÏDOR.
- Trencar les mesures de seguretat i/o autenticació del Lloc web i/o de qualsevol xarxa connectada a aquest.
- Registrar-se amb identitat falsa, suplantant tercers i/o realitzar qualsevol activitat que pugui confondre la resta d´usuaris sobre la identitat origini un missatge.
- Usar el Lloc web per recollir dades de caràcter personal daltres usuaris.
- Impedir el desenvolupament adequat d´un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat que el PRESTADOR decideixi fer a través del Lloc web.
- Saturar la infraestructura del Lloc web o els sistemes o xarxes del PRESTADOR, així com dels sistemes i xarxes connectats a aquest.
- Usar el Lloc web de manera que pugui atemptar amb la bona fe, la Llei, la moral o l´ordre públic.

Qualsevol de les actuacions dutes a terme per l´USUARI en aquest sentit donaran dret al PRESTADOR a exercir les accions legals oportunes per defensar els seus drets ia eliminar i/o bloquejar el compte de l´USUARI, sense que aquest pugui sol·licitar cap indemnització per això.

Responsabilitats i garanties de l´ús del Lloc web

El PRESTADOR declara que ha adoptat totes les mesures necessàries que l´estat de la tècnica i les seves possibilitats li permeten, per garantir el bon funcionament del Lloc web, reduir els errors del sistema i garantir la màxima seguretat als Usuaris, però no pot garantir els danys i perjudicis que causi a l´USUARI qualsevol persona que infringís les condicions que el PRESTADOR estableix al seu lloc web i/o les mesures de seguretat tècniques. El PRESTADOR no garanteix als Usuaris la utilitat o rendiment de continguts del seu lloc web. El PRESTADOR tampoc garanteix, si escau, la licitud, fiabilitat, veracitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers al seu lloc web, garantint-la únicament respecte als continguts publicats al seu lloc web.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

El PRESTADOR és titular i/o compta amb les llicències corresponents sobre els drets d´explotació de propietat intel·lectual i industrial sobre el disseny i programació del Lloc web, així com sobre els continguts que s´hi ofereixen. En cap cas l´accés i/o navegació donarà dret a l´USUARI a servir-se d´aquests drets fora dels estrictament necessaris per gaudir de la prestació del servei d´acord amb les Condicions d´Ús. Els continguts de la pàgina web, així com els drets de autor i de propietat intel·lectual de la mateixa pertanyen al PRESTADOR o als seus proveïdors de continguts. L´USUARI podrà accedir a la pàgina web i imprimir una còpia dels continguts a què accedeixi durant la seva visita, però està prohibit qualsevol altre ús del Lloc web i dels seus continguts, que pugui vulnerar els drets de propietat industrial i/o intel·lectual, i/o que pugui danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets del PRESTADOR, o dels seus proveïdors, oa la resta d´Usuaris o, en general, de qualsevol tercer. Les referències a marques noms comercials o altres signes distintius, porten la implica prohibició sobre el seu ús sense el consentiment exprés i per escrit del PRESTADOR i/o dels seus legítims titulars. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i sobre els continguts i/o serveis del Lloc web, i en particular, queda prohibit modificar, reproduir, comunicar públicament, còpies, transformar o distribuir per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts del Lloc web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb lautorització expressa del PRESTADOR. Si l´USUARI tingués coneixement de l´existència d´algun contingut il·lícit, il·legal o contrari a les lleis o pogués suposar infracció de drets de la propietat Intel·lectual i/o industrial ho notifiqués al PRESTADOR a la següent adreça de correu electrònic lopd@tradeinn.com.

2. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1996 d´Ordenació del Comerç Minorista en allò que pugui ser aplicable a serveis i la Llei 6/ 2020 reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança. El PRESTADOR, informa que els tràmits per efectuar l´adquisició dels productes i/ o obtenir la prestació dels serveis oferts, són aquells que es descriuen en aquestes condicions generals, així com aquells altres específics que s´indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l´USUARI declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts al Lloc web. Tota informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada pel PRESTADOR, de manera que l´USUARI podrà, prèvia sol·licitud efectuada per escrit o per correu electrònic sol·licitar informació referent a les operacions efectuades per ell dins dels 6 mesos anteriors. Qualsevol modificació i/o correcció de les dades proporcionades pels Usuaris durant la navegació, haurà d´efectuar-se segons les indicacions incloses al Lloc web.

2.1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest document contractual conté les Condicions Generals la finalitat de les quals és regular, tant la posada a disposició de la informació, com les relacions comercials que sorgeixin entre el PRESTADOR, i el/els tercers Usuaris del Lloc web (“Clientes”), que adquireixin els productes oferts a través d´aquest, si és possible la contractació de cap producte, sense la prèvia acceptació de les presents condicions generals. Aquestes Condicions romandran publicades al lloc web a disposició dels Clients per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR, sense previ avís, mitjançant la publicació d´aquestes modificacions al Lloc web amb la finalitat de que puguin ser conegudes pels Clients, sempre abans de la visita al Lloc web oa l´adquisició de qualsevol béns i/o serveis oferts. És responsabilitat dels Clients llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes. En qualsevol cas, si les modificacions afectaran negativament l´accés o els continguts digitals o el seu ús pel Client, aquest serà informat de manera clara i comprensible, i tindrà dret a resoldre la subscripció de conformitat amb el que disposa l´article 126.bis del Reial Decret Legislatiu 1/2007. Totes les adquisicions de productes comprats a través del Lloc web, prèvia identificació i autenticació, a través del nom d´USUARI i contrasenya que fos subministrada, es consideraran vàlidament realitzades pel CLIENT i seran vinculants. L´adquisició de productes a través del Lloc web suposa l´acceptació com a CLIENT, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com, si escau, de les Condicions Particulars, que pogués existir en relació amb l´adquisició de determinats productes el CLIENT serà el responsable exclusiu de la custòdia i bon ús de les contrasenyes. La realització de comandes per part d´un menor d´edat que falsegi la informació i el registre, s´entendrà realitzada sota la supervisió i l´autorització dels seus pares, o representants legals. L´acceptació d´aquest document comporta que el CLIENT:
- Ha llegit, entén i comprèn allò que s´ha exposat aquí.
- L´idioma en què s´han redactat i se celebrarà el contracte és en llengua castellana.
- És una persona amb capacitat suficient per contractar.
- Assumeix totes les obligacions disposades aquí.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit, i romandran en vigor durant tot el temps que estiguin accessibles a través del Lloc web, i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin regir a l´adquisició dels productes.

2.2. IDENTITAT DE LES PARTS CONTRACTANTS

S´informa de les dades identificatives i de contacte del PRESTADOR de serveis de la societat de la informació que opera al Lloc web, la titularitat del qual és de TRADEINN RETAIL SERVICES amb domicili social al c/ Pirineus , 9 17460 - Celrà (Espanya) NIF B17527524 , i inscrita al Registre Mercantil de Girona - Tom 1123 / Foli 108 / Full GI20086 - Inscripció 1a i és la titular del Lloc web www.tradeinn.com (d´ara endavant, el Lloc web) i amb telèfon d´atenció al client 93 220 00 89 i email lopd@tradeinn.com. I d´un altre, el CLIENT, registrat al lloc web mitjançant un “Nom de Client” i “contrasenya” que li haurà estat facilitada pel PRESTADOR, com a elements identificadors i habilitadors per a l´accés als diferents serveis oferts pel Lloc web, segons es descriu a l´apartat d´aquestes Condicions Generals “Procediment de Contractació”.

2.3. ACCÉS AL LLOC WEB I PROCÉS DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

L´accés i consulta del catàleg dels productes i/o serveis publicats al Lloc web, té caràcter lliure i gratuït, i no és necessari el registre dels Usuaris. De la mateixa manera, per poder iniciar el procés de contractació dels productes i/o serveis exposats al Lloc web. Qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre aquesta relació contractual unilateralment en qualsevol moment i sense cap altra causa que la seva voluntat en aquest sentit, de conformitat amb el que disposen aquestes Condicions Generals. El CLIENT podrà exercitar unilateralment el dret de terminació mitjançant el procés de cancel·lació de comptes. De la mateixa manera, PRESTADOR i el Punt de Venda es reserven el dret de cancel·lar el nom d´USUARI, i la contrasenya, i per tant l´accés als Lloc Web, dels Usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats al Punt de Venda.

2.3.1. Productes oferts al Lloc web

Tots els productes i/o serveis seran oferts a través del Lloc web i el PRESTADOR indicarà la marca, model, imatges, descripció, especificacions tècniques disponibilitat del producte, preu complet, descomptes o opcions de finançament, així com la disponibilitat d´enviament a domicili o de recollida a la botiga i podrà oferir altres productes relacionats o recomanats. En cas que el Canal on-line o el Punt de Venda no disposi d´estoc d´algun dels productes sol·licitats, el PRESTADOR, a través del seu Canal on-line o del Punt de Venda, informarà el CLIENT de la dita situació, procedint a reintegrar, sense demora indeguda, les sumes que hagi abonat per aquest/s producte/s o canviar-lo per un altre producte, a elecció del CLIENT.

2.3.2. Procediment de contractació electrònic

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella de compra. S´hi observaran els articles, la quantitat, el preu i l´import total. Un cop guardada la cistella es calcularan els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d´enviament introduïdes. Les cistelles de compra no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per les dues parts. Des de la cistella de compra es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:
a) Validació de la cistella de la compra: l´USUARI, una vegada finalitzi la selecció dels productes i/o serveis que voleu contractar, haureu de validar la vostra cistella de la compra, en la qual se us mostraran els productes i/o serveis seleccionats , el nombre d´unitats, el preu dels mateixos, el termini i les despeses d´enviament. De la mateixa manera, haureu de seleccionar la modalitat de lliurament: enviament a domicili, entrega en un punt o entrega a botiga (únicament disponible per a la botiga situada a carrer Pirineus , 9, Celrà , Espanya).
b) Comprovació de les dades de facturació: l´USUARI, una vegada validi la cistella de la compra, haurà de facilitar al PRESTADOR les dades de facturació i d´enviament dels productes i/o serveis, havent d´acceptar expressament, mitjançant la marcació de la corresponent casella, de les presents Condicions de Contractació. En cas de no marcar la casella d´acceptació, el Lloc web no us permetrà seguir endavant amb el procés de contractació.
c) Selecció de la forma de pagament: l´USUARI, una vegada faciliti les dades de facturació i, si escau, d´enviament, haurà de seleccionar el mètode de pagament que vulgui utilitzar. Si l´USUARI, ha optat per qualsevol dels dos mitjans de pagament al comptat (PayPal o Targeta) serà redireccionat, automàticament pel sistema a les plataformes de pagament en línia (TPV) de les entitats bancàries corresponents.
d) Acceptació de les Condicions Legals: el client ha de prémer el botó acceptar, en què acceptarà expressament aquestes condicions generals, abans de procedir al pagament del producte. Igualment haurà d´acceptar les Condicions de Privadesa i la política de Cookies.
e) Polsar el botó per finalitzar comanda.
f) Confirmació de la comanda.

El PRESTADOR remetrà al CLIENT en el termini màxim de 24 hores des del moment de la realització efectiva del pagament de la compra per part del CLIENT, un correu electrònic on es facilitarà un resum, amb totes les característiques de la compravenda realitzada, confirmant la realització de la comanda, el seu estat i la data d´enviament i/o entrega aproximada. Aquest correu electrònic serà considerat ´Justificant de Compra´, havent del CLIENT imprimir-lo en paper per poder realitzar la recollida del Producte o Productes adquirits al Punt de Venda quan el CLIENT hagi escollit la modalitat de retirada del Producte. En cas de seleccionar la modalitat de lliurament a la botiga, l´USUARI haurà de seleccionar la botiga concreta on voleu recollir el producte. En aquest cas, totes les comandes i compres realitzades a través del Lloc web estan subjectes a l´efectiva disponibilitat d´estoc dels Productes una vegada que s´acudeixi a recollir-los al Punt de Venda que s´hagi indicat en formalitzar la comanda o bé al moment en què se´n prepari l´expedició per enviar-lo.

2.4. PREU I FORMA DE PAGAMENT

2.4.1. Preus i facturació

Els preus que s´indiquen respecte de cada producte inclouen els impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s´indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d´enviament, manipulació, embolcall, assegurança d´enviaments o altres serveis addicionals i annexos al bé o producte adquirit. Els preus de venda indicats a les nostres botigues online es mostren de la manera següent:
- Si el Client viu a la Unió Europea, tots els preus inclouen l´IVA, però el Prestador dedueix aquest import del total si l´enviament s´efectua a zones exemptes d´IVA. Al Regne Unit, tots els nostres preus inclouen l´IVA, que actualment es troba en una taxa estàndard del 20%.
- Si el Client viu fora de la Unió Europea, els preus no inclouen IVA. El Client haurà de pagar l´IVA local i pot ser que hi hagi alguna taxa d´importació quan arribi a la seva destinació. En alguns països o zones també hi ha el cobrament de la gestió de tràmits de duana, aquests costos els cobra l´empresa de transport que fa d´intermediari. Els aranzels i normes a les duanes varien als diferents països i és difícil conèixer-ne el funcionament amb exactitud. Abans de realitzar la compra podreu comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus aplicables a cada producte són els publicats al Lloc web i s´expressaran a la moneda del país (EURO per a Espanya). El CLIENT assumeix que la valoració econòmica d´alguns dels productes podrà variar en temps real, mentre no es faci la comanda. Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no. Mitjançant l´acceptació de les presents condicions generals de contractació, el CLIENT accepta rebre les factures derivades de la contractació de béns i/o serveis del PRESTADOR en format electrònic. No obstant això, en cas que el CLIENT vulgui la factura en format físic (en paper), haureu de remetre un correu electrònic a la següent adreça support@tradeinn.com sol·licitant la factura en format físic, identificant-se degudament i indicant el número de comanda del que se sol·licita la factura en format físic.

2.4.2. Formes de pagament

Un cop decidits els productes i guardats a la cistella el CLIENT accepta iniciar el procés de compra i pagament del preu. El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les formes següents per efectuar el pagament d´una comanda: targetes de crèdit/dèbit, Klarna , PayPal, Apple Pay , Google Pay i Scalapay. Els mètodes de pagament oferts poden variar segons el país de destinació. Quan el Client hagi afegit tots els articles a la cistella i ja hagi seleccionat el servei de transport, es mostraran tots els mètodes de pagament disponibles per al vostre país de destinació. El PRESTADOR s´ha associat amb Adyen i Mar Payments Services SL per garantir la màxima seguretat en els pagaments i la prevenció de frau i impagaments. Si el departament de seguretat sospita alguna anomalia o frau, el PRESTADOR es reserva el dret d´anul·lar la transacció per motius de seguretat. Per als pagaments en línia efectuats amb targeta de crèdit/dèbit, el PRESTADOR utilitza el sistema de seguretat ´ Secure Socket Layer ´ (SSL), que permet xifrar la informació bancària a la xarxa. Així mateix, les dades sobre la targeta de crèdit no queden registrades a cap base de dades, sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda) de l´entitat bancària. Per tal d´oferir els mètodes de pagament de Klarna , en el procés de pagament Tradeinn Retail Services SL pot passar les dades personals del Client al formulari de contacte i detalls de la comanda a Klarna , perquè Klarna pugui avaluar si el Client pot beneficiar aquests mètodes de pagament. Les dades personals transferides es processen d´acord amb l´avís de privadesa de Klarna (link: www.klarna.com/international/privacy-policy/).

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d´accés i mecanismes criptogràfics, tot això per evitar l´accés no autoritzat als dades. Per aconseguir aquestes finalitats, el CLIENT accepta que el PRESTADOR obtingui dades per a l´efecte de la corresponent autenticació dels controls d´accés. El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa. Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l´oferta d´un producte o servei que no compleixi totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

2.4.3. Donacions amb Intermon Oxfam

Gràcies a la col·laboració directa de Tradeinn Retail Services SL amb l´ONG Oxfam Intermón, Tradeinn Retail Services SL dóna l´oportunitat a tots els clients de col·laborar amb Oxfam Intermón i donar suport a causes solidàries dins del seu procés de compra. És un sistema de donació molt senzill i totalment segur. Apareixerà just a la cistella de compra abans de finalitzar la comanda, permetent als clients incrementar el valor de la compra amb una petita donació. Totes les donacions aniran destinades íntegrament a Oxfam Intermón. En cas que el Client després de fer la donació amb la seva comanda cancel·li la compra, no se li tornarà l´import donat a Oxfam Intermón.

2.5. ENVIAMENT I LLIURAMENT DE COMANDES

El CLIENT triarà el lloc de recepció de la mercaderia en el moment d´efectuar la comanda al PRESTADOR, que es reserva el dret a utilitzar tots els mitjans necessaris per fer el lliurament dels productes a l´adreça indicada pel CLIENT. El CLIENT haurà de facilitar una adreça de lliurament on habitualment, i en horari de matí i tarda, pugui ser lliurat l´enviament. Haurà de constar nom i número de DNI a la signatura de la recepció. Es podrà fer un seguiment del servei a través de l´enllaç que s´enviarà per correu electrònic al CLIENT una vegada confirmada la comanda. Els enviaments una vegada cursats es podran canviar de direcció dins la mateixa zona dinfluència del centre distribuïdor i data de lliurament des del mateix enllaç. Es realitzarà un primer intent de lliurament a l´adreça indicada, si el CLIENT és absent, se us advertirà al CLIENT mitjançant SMS, correu electrònic o trucada telefònica, per concretar nova entrega. Si l´agència de transport no aconsegueix lliurar en aquests dos intents, s´ha d´enviar l´enviament al centre de servei disponible del transportista. Si transcorreguts cinc (5) dies naturals des de la data de l´avís, el client no s´ha posat en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, els productes seran tornats als magatzems del PRESTADOR, el client haurà de fer-se càrrec dels despeses d´enviament i de tornada, així com de les possibles despeses de gestió associades. El termini de lliurament a Espanya de la comanda estarà comprès entre 1 a 4 dies laborables (de dilluns a divendres, no festiu), una vegada confirmat i realitzat el pagament de la comanda. En lliuraments a les Illes Balears el termini serà de 2 a 4 dies laborables, i en lliuraments a les Illes Canàries i internacionals, el termini serà el que se li indiqui a la confirmació de la comanda. En cas que l´enviament no arribi en perfectes condicions i tingui qualsevol dany visible, podrà ser refusat pel CLIENT, o podrà acceptar-ho, anotant a l´albarà de la reserva de revisió de contingut. Si el dany no és visible, disposa de 48 hores per cursar la reclamació pertinent. No seran acceptades les reclamacions al transport posteriors a les dates indicades. El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades pel CLIENT, falses, inexactes o incompletes. El risc per la pèrdua o dany es transmetrà al CLIENT en el moment en què aquest rebi la comanda i ho accepti sense reserves.

2.6. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus d´enviament inclouen la manipulació i l´embalatge, i s´aplicaran a cada comanda, per això és recomanable incloure tots els productes que l´USUARI necessiti en una sola comanda, per estalviar despeses diners en costos d´enviament. Els preus no inclouen despeses d´enviament o prestacions complementàries. Al preu del producte s´afegirà el cost d´enviament que serà el següent: Espanya-peninsular- Illes Balears: a partir de 1.99€. Canàries, Ceuta i/o Melilla i Internacional: a partir de 3.99€.

2.7. DRET DE DESISTIMENT

Segons la Llei 3/2014 de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Clients i altres lleis complementàries aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, el CLIENT disposa de 14 dies naturals des del lliurament de la comanda des de la formalització del contracte en cas de prestacions de serveis. La devolució inclourà l´import de la compra i, si haguessin existit, els costos de lliurament. La devolució es realitzarà en el mateix mitjà de pagament amb què el Producte va ser adquirit, descomptant-se els costos de devolució que aniran a càrrec del CLIENT. El CLIENT haurà de tornar els productes objecte de desistiment sense cap demora indeguda i en qualsevol cas com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui la seva decisió de desistiment. La devolució de l´import corresponent al desistiment es realitzarà en un termini de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat comunicada efectivament i inequívocament la decisió de desistiment del contracte i sempre que s´hagin rebut prèviament els béns o productes objecte de desistiment, en cas contrari, es pot retenir el desemborsament fins a la recepció dels béns esmentats o fins que el CLIENT acrediti la devolució dels béns. En els casos de trencament o recepció de productes equivocats, el PRESTADOR abonarà al CLIENT l´import del Producte, o bé, si el Client ho prefereix, el reemplaçarà per un altre dels serveis oferts al Lloc web, compensant si escau, la diferència de preu. Un cop hàgim rebut la sol·licitud de devolució del CLIENT, el PRESTADOR es posarà en contacte per tramitar la devolució i reemborsament, mitjançant la forma de pagament triada pel CLIENT en realitzar la comanda. Per exercir el dret de desistiment, el Client ho haurà de notificar a Tradeinn Retail Services SL preferiblement omplint el formulari que trobareu al següent enllaç. O el Client podrà enviar el seu formulari de Desistiment per correu postal enviant-lo a: Tradeinn Retail Services SL, C/ Pirineus , 9. 17460 Celrà (Girona – Espanya). Quan el Client hagi exercit el dret de desistiment, el PRESTADOR estarà obligat a tornar les sumes abonades pel consumidor i usuari sense retenció de despeses. La devolució d´aquestes sumes s´haurà d´efectuar sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment del contracte pel consumidor i l´usuari. Conformement disposa l´article 103 apartat a) del RD Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre de defensa dels Consumidors i Clients, queden exclosos del dret de desistiment:
1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat.
2. El subministrament de béns o prestacions de serveis confeccionats d´acord amb les especificacions del client o clarament personalitzats.
3. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d´higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
4. El subministrament d´enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel Client després del lliurament.
5. El subministrament de contingut digital (que no es presti en un suport material) quan lexecució ja hagi començat. El Client coneix expressament que un cop començada la descàrrega digital perdrà el dret de desistiment.
6. Qualsevol altre bé o servei emparat a l´art. 103 del RDL 1/2007, del 16 de novembre.

El CLIENT serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d´una manipulació diferent a la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament. En tot cas, als efectes de fer ús del dret de desistiment, cal que els Productes siguin retornats als seus embalatges originals juntament amb la factura, en el cas que es tornin sense aquests embalatges originals o amb desperfectes l´import que s´abonarà al Client per la devolució del producte serà disminuït en la quantitat que correspongui. Abans de tornar el producte, el Client ha d´assegurar-se que aquest està degudament protegit i precintat perquè no pateixi cap dany durant el transport.

2.8. GARANTIES

El PRESTADOR serà responsable de les faltes de conformitat del producte que existeixin en el moment del lliurament segons el que preveu la Directiva UE 2019/771 i la integració que hagin fet els diferents estats membres on se subministrin els productes atenent al país de residència del consumidor segons estableix el Conveni de Roma i sobre llei aplicable. Els béns que el PRESTADOR lliuri o subministri al consumidor o USUARI es consideraran conformes amb el contracte quan compleixin els requisits subjectius i objectius establerts que siguin aplicables:

Requisits subjectius

a) Ajustar-se a la descripció, tipus de bé, quantitat i qualitat i posseir la funcionalitat, compatibilitat, interoperabilitat i altres característiques que s´estableixin al contracte.
b) Ser aptes per als fins específics per als quals el consumidor o USUARI els necessiti i que aquest hagi posat en coneixement del PRESTADOR, com a molt tard en el moment de la celebració del contracte, i respecte dels quals el PRESTADOR hagi expressat la seva acceptació.
c) Ser lliurats o subministrats juntament amb tots els accessoris, les instruccions, també en matèria d´instal·lació o integració.
d) Ser subministrats amb actualitzacions, en el cas dels béns, o ser actualitzats, en el cas de continguts o serveis digitals, segons s´estableixi al contracte en ambdós casos.

Requisits objectius

1. A més de complir qualssevol requisits subjectius per a la conformitat, el PRESTADOR reconeix que els béns hauran de complir els següents requisits:
a) Ser aptes per als fins a què normalment es destinen béns del mateix tipus, tenint en compte, quan sigui d´aplicació, tota norma vigent, tota norma tècnica existent o, mancant aquesta norma tècnica, tot codi de conducta específic de la indústria del sector.
b) Quan sigui aplicable, posseir la qualitat i correspondre amb la descripció de la mostra o model del bé o ser conformes amb la versió de prova o vista prèvia del contingut o servei digital que l´empresari hagi posat a disposició del consumidor o USUARI abans de la celebració del contracte.
c) Quan sigui aplicable, lliurar-se o subministrar-se juntament amb els accessoris, en particular l´embalatge, i les instruccions que el consumidor i USUARI pugui raonablement esperar rebre.
d) Presentar la quantitat i posseir les qualitats i altres característiques, en particular respecte de la durabilitat del bé, l´accessibilitat i la funcionalitat, la compatibilitat i la seguretat que presenten normalment els béns del mateix tipus i que el consumidor o USUARI pugui raonablement esperar, donada la naturalesa dels mateixos i tenint en compte qualsevol declaració pública realitzada pel PRESTADOR, especialment en la publicitat o l´etiquetatge.

2. No hi haurà lloc a responsabilitat per faltes de conformitat quan en el moment de la subscripció del contracte, el consumidor o USUARI hagués estat informat de manera específica que una determinada característica dels béns s´apartava dels requisits objectius i el consumidor o USUARI hagués acceptat de forma expressa i per separat aquesta divergència.

Si el bé, resultés no conforme amb el contracte, per posar-lo de conformitat, el consumidor o USUARI tindrà dret a triar entre la reparació o la substitució, llevat que una d´aquestes dues opcions resultés impossible o que, en comparació de l´altra mesura correctora , suposi costes desproporcionats per a l´empresari, tenint en compte totes les circumstàncies.

2.9. SERVEI D´ATENCIÓ AL CLIENT I POSTVENDA

El punt de venda disposa de fulls de reclamacions a disposició del consumidor a l´establiment. Qualsevol reclamació o consulta que el Client consideri oportuna o desitgi realitzar serà atesa en horari d´atenció de dilluns a divendres i serà atesa al més aviat possible (és convenient posar un termini 48-72 hores), podent realitzar-se a més per correu electrònic o correu postal a les adreces següents: TRADEINN RETAIL SERVICES, C/ Pirineus , 9 17460 - Celrà (Spain). Correu electrònic: support@tradeinn.com.

2.10. RESOLUCIÓ DE DISPUTES

D´acord amb l´Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d´accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre el CLIENT i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d´intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Així mateix, si vostè no està conforme amb qualsevol aspecte del Servei que no hagi pogut ser solucionat pel PRESTADOR, pot acudir si així ho desitja a les autoritats de consum.

El PRESTADOR es troba adherit a Confiança Online (Associació sense ànim de lucre), inscrita al Registre Nacional d´Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594400, CIF G85804011, Carrera de Sant Jeroni, 18, 4t 1, 28014 Madrid (Espanya). Per a més informació: www.confianzaonline.es Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Així mateix, en compliment del que disposa la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, s´informa els consumidors que, com a entitat adherida i en els termes del Codi Ètic, els Usuaris podran acudir a Confiança Online per a la resolució alternativa d´eventuals controvèrsies (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Si aquestes es refereixen a transaccions electròniques amb consumidors, o sobre protecció de dades quan estiguin relacionades amb aquest àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confiança Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions versen sobre publicitat digital, o sobre protecció de dades relacionades amb aquest àmbit, seran sotmeses al Jurat de la Publicitat d´AUTOCONTROL. A més, el consumidor pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

2.11. FORÇA MAJOR

El PRESTADOR no serà responsable per qualsevol incompliment a causa de circumstàncies imprevistes o per causes fora del control del PRESTADOR incloent-hi, però no limitat als casos de força major, disturbis, pandèmies, embargaments, actes d´autoritats civils o militars, incendis, inundacions, accidents , vagues, tancaments patronals o l´escassetat de transport, instal·lacions, combustible, energia, mà d´obra o materials. El PRESTADOR no tindrà responsabilitat del possible incompliment o interrupció del Servei, en la mesura que es retardi o impedeixi per aquestes causes, i durant tot el període de temps en qüestió.

2.12. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

El Punt de Venda i el PRESTADOR no poden garantir la continuïtat tècnica del Lloc web absència de fallades o interrupcions del servei ni que el Lloc Web estarà disponible o accessible el cent per cent del temps. Tampoc no pot garantir l´absència de virus o altres components nocius al Lloc Web o al servidor des del qual se subministra.

2.13. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d´aquests termes i condicions es considera il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considera separable i no afecta la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants. El PRESTADOR podrà, sense avís previ, suspendre o acabar l´accés del CLIENT als seus serveis d´e- commerce , en la seva totalitat o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent-hi, sense limitacions, quan l´USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques dús aplicables. Quan el PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà lexercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició de l´USUARI.

2.14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i el CLIENT acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l´USUARI qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d´aquestes Condicions.

clouse menu Tancar