up

`Onthoud mijn gegevens op deze computer` optie

Als u kiest voor de optie `Onthoud mijn gegevens op deze computer`, zult u automatisch ingeloggt blijven in de toekomst. Uw account wordt voor 45 aktief gehouden. Maak geen gebruik van deze optie, als u aan een openbaar computer of netwerk bent, dat van meerde gebruikers gebruikt wordt.

Start

Voorwaarden & Condities

VOORWAARDEN & CONDITIES

Dit contractuele document regelt de aankoop van producten en het contracteren van diensten via de website www. tradeinn.com, eigendom van TRADEINN RETAIL SERVICES, hierna de Provider, en eigenaar van de volgende online winkels: www.scubastore.com, www.trekkinn.com, www.bikeinn.com, www.snowinn.com, www.swiminn.com, www.smashinn.com, www.waveinn.com, www.motardinn.com, www.outletinn.com, www.goalinn.com, www.runnerinn.com, www.xtremeinn.com, www.dressinn.com, www.traininn.com, www.kidinn.com, www.techinn.com en www.bricoinn.com.

Aanvaarding van dit document houdt in dat de Klant:
- Het hierin vermelde heeft gelezen, begrijpt en begrijpt.
- Door een bestelling te plaatsen via deze website, verklaart de Klant dat hij ouder is dan 18 jaar en de wettelijke bevoegdheid heeft om contracten af te sluiten. Indien hij echter tussen de 14 en 18 jaar oud is, kan de Klant informatie aanvragen over producten en evenementen. In ieder geval is het raadzaam dat de Klant zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers bij zich heeft alvorens te browsen en/of zich in te schrijven in onze online winkels of mobiele applicaties, zodat zij eventuele vragen kunnen toelichten. Indien de Klant jonger is dan 14 jaar, verzoeken wij u ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, aangezien de Aanbieder deze niet kan accepteren.
- De Klant verbindt zich ertoe alle hierin vermelde verplichtingen na te komen.

Deze voorwaarden gelden voor onbepaalde tijd en zijn van toepassing op alle aankopen die via de website van de Aanbieder worden gedaan.

De Aanbieder deelt mee dat de handelaar verantwoordelijk is voor en op de hoogte is van de wetgeving die van kracht is in de landen waarnaar hij de producten verzendt en behoudt zich het recht voor de voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de goederen of promoties die vóór de wijziging zijn gekocht.

IDENTITEIT VAN DE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN

Enerzijds is de aanbieder van de door de Klant gekochte producten of afgenomen diensten TRADEINN RETAIL SERVICES, met maatschappelijke zetel te C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona), NIF B17527524 en met telefoonnummer van de klantendienst: +34 93 220 00 89.

En anderzijds de Klant, die zich op de website heeft geregistreerd door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord, waarvoor hij/zij volledig verantwoordelijk is voor het gebruik en de bewaring, en verantwoordelijk is voor de waarheidsgetrouwheid van de persoonsgegevens die aan de Aanbieder zijn verstrekt.

VOORWERP VAN HET CONTRACT

Het doel van dit contract is het regelen van de contractuele koop- en verkooprelatie tussen de aanbieder en de Klant wanneer de Klant het desbetreffende selectievakje aanvinkt tijdens de online bestelprocedure.

De contractuele aan- en verkooprelatie omvat de levering, in ruil voor een bepaalde prijs en openbaar gemaakt via de website, van een bepaald product of een bepaalde dienst.

PROCEDURE VAN OPDRACHT

Om toegang te krijgen tot de diensten of producten die door de Aanbieder worden aangeboden, moet de Klant zich via de website registreren door een gebruikersaccount aan te maken. Daarom moet de Klant vrijelijk en vrijwillig de persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zullen zijn, die zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR) en de LOPDGDD 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en gedetailleerd in de Juridische kennisgeving en het Privacybeleid van deze website. De Klant kiest een gebruikersnaam en wachtwoord en verbindt zich ertoe deze zorgvuldig te gebruiken en niet aan derden ter beschikking te stellen, alsook de Aanbieder in kennis te stellen van verlies of diefstal ervan of van mogelijke toegang door een onbevoegde derde, zodat deze laatste kan overgaan tot onmiddellijke blokkering ervan. De Aanbieder informeert dat de Klant zich tijdens het proces van het kopen of contracteren van diensten zal moeten identificeren met een gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant zal toegang hebben tot zijn bestellingen, facturen, het traceren van bestellingen, alsmede het wijzigen van gegevens. Deze wachtwoorden zullen gebruikt worden om toegang te krijgen tot de via de Website aangeboden diensten. De Aanbieder stelt de Klant technische middelen ter beschikking om fouten bij het invoeren van gegevens in de formulieren op te sporen en te corrigeren. In het winkelwagentje en formulieren in het algemeen zal het correcte formaat van de gegevens automatisch gevalideerd worden en de gebruiker zal de mogelijkheid krijgen om deze te corrigeren. Zodra de gebruikersaccount is aangemaakt, wordt gemeld dat in overeenstemming met de vereisten van artikel 27 van Wet 34/2002, van diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), de contracteringsprocedure de volgende stappen zal volgen:

1. Algemene voorwaarden.
2. Verzending en levering van bestellingen.
3. Intrekking.
4. Retouren.
5. Klachten.
6. Overmacht.
7. Jurisdictie.
8. Algemene informatie van het aanbod.
9. Prijs en geldigheidsduur van het aanbod.
10. Transportkosten.
11. Wijze van betaling, kosten en kortingen.
12. Aankoopproces.
13. Donaties met Intermon Oxfam.
14. Toepasselijke garanties.
15. Toepasselijk recht en jurisdictie.
16. Online vertrouwen.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt het plaatsen van een order bij de Aanbieder in dat de Klant deze wettelijke bepalingen en voorwaarden aanvaardt. Geen enkele door de Klant getroffen voorziening zal afwijken van die van de Aanbieder, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door de Aanbieder aanvaard is. Om een bestelling te plaatsen, dient de Klant de online aankoopprocedure te volgen en te klikken op de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en de knop om de bestelling af te ronden (met betalingsverplichting).

2. VERZENDING EN LEVERING VAN BESTELLINGEN

De Klant wordt erop gewezen dat bestellingen zullen worden verzonden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Indien een van de bestelde artikelen niet voorradig is, verbindt de Aanbieder zich ertoe de Klant zo snel mogelijk (vanaf de datum waarop de bestelling geplaatst is) een e-mail te sturen om hem/haar te informeren over de termijn waarbinnen zijn/haar product(en) verzonden kunnen worden. Indien de Klant niet wenst te wachten, kan hij om terugbetaling vragen van het bedrag dat hij voor het (de) artikel(en) in kwestie heeft betaald. Indien een van de producten van zijn bestelling, zodra deze gefactureerd zijn, niet beschikbaar is, verbindt de Aanbieder zich ertoe om de Klant de beschikbare producten toe te sturen. Indien mogelijk zal de Aanbieder de Klant een artikel van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden ter vervanging van het niet-beschikbare product. Indien de Klant het voorgestelde vervangende product niet aanvaardt, zal de Aanbieder de Klant het niet-beschikbare product terugbetalen. Bij het plaatsen van een bestelling kan de Klant zijn leveringsoptie kiezen zodra alle artikelen aan het winkelmandje zijn toegevoegd. De Aanbieder zal de bestelling verzenden naar het adres dat de Klant bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. Om de veilige aflevering van het pakket te verzekeren, vereist de koerier een handtekening om te bevestigen dat de aflevering succesvol is afgerond. Indien er niemand is om het pakket in ontvangst te nemen, zal de koerier een nieuwe levering proberen, het pakket bij een buur afgeven of het pakket terugsturen naar het plaatselijke postkantoor om het in bewaring te geven. In het geval dat het pakket niet kan worden afgeleverd om welke reden dan ook, zoals onjuist adres, afwezige ontvanger, weigering van het pakket, enz. In een dergelijke situatie zal de Aanbieder alleen de prijs van de betaalde producten terugbetalen, zodra het pakket weer in ons magazijn is aangekomen. De Klant zal de terugbetaling ontvangen via dezelfde betaalmethode die gebruikt werd bij het plaatsen van de bestelling. In dit geval worden de verzendkosten niet terugbetaald. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de vervoerder de producten ter beschikking van de Klant heeft gesteld en de Klant, of zijn afgevaardigde, het ontvangstbewijs heeft ondertekend. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de producten bij ontvangst te controleren en om eventuele voorbehouden en klachten die gerechtvaardigd zouden kunnen zijn, te vermelden op het ontvangstbewijsdocument. Indien het contract geen fysieke levering van producten met zich meebrengt, maar deze rechtstreeks van de website worden gedownload, zal de Aanbieder de Klant vooraf informeren over de te volgen procedure om deze download uit te voeren. Reclamaties met betrekking tot pakketten die als ´afgeleverd´ zijn aangemerkt, moeten na 3 dagen en vóór 15 dagen na de datum waarop het pakket als ´afgeleverd´ is aangemerkt, worden ingediend. Claims voor pakketten die vermoedelijk verloren zijn gegaan (wanneer de status niet ´afgeleverd´ is) moeten worden ingediend na 3 dagen en binnen 30 dagen na de laatste tracking update. Om een claim in te dienen, moet de Klant contact opnemen met de Aanbieder via de website. Indien de Klant bij het plaatsen van de bestelling voor een Route+ verzekering heeft gekozen en een probleem met de zending heeft, dient de Klant de claim rechtstreeks bij Route in te dienen. Om de claim bij Route in te dienen, kan de Klant dit doen via de door Route aangeboden mobiele applicatie voor iOS- of Android-toestellen. Het kan ook via de e-mail die de Klant van Route heeft ontvangen na het plaatsen van zijn bestelling, of door het online klachtenformulier in te vullen: https://claims.route.com. De Klant kan de algemene voorwaarden bekijken via de volgende link: https://content.route.com/terms-and-conditions.

3. INTREKKING

De Klant beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het in onze online winkel aangekochte product, om het herroepingsrecht uit te oefenen en het tussen de partijen gesloten contract te annuleren (artikel 71 van het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, houdende goedkeuring van de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten). In ieder geval zijn de kosten voor het terugzenden van het product voor rekening van de Klant, met uitzondering van annuleringen op grond van een gebrek aan overeenstemming met het product. Opgemerkt dient te worden dat, overeenkomstig overweging 47 van Richtlijn 2011/83/EU, indien de Klant het herroepingsrecht wenst uit te oefenen nadat hij de goederen meer heeft gebruikt dan strikt noodzakelijk is om de aard, de kenmerken of de werking ervan vast te stellen, de Klant aansprakelijk is voor elke waardevermindering van de goederen. Het is wel verstaan dat, om de aard, de kenmerken of de werking van de aangekochte goederen te bepalen, de Klant enkel dezelfde manipulaties en inspecties van de goederen kan en moet uitvoeren als deze die toegelaten zouden zijn in een fysieke inrichting. Daarom moet de consument tijdens de proefperiode de goederen met de nodige zorg behandelen en inspecteren. Volgens art. 103 van het Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007, is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot:

(a) De verrichting van diensten, wanneer met de uitvoering van de dienst een aanvang is gemaakt, met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en gebruiker en met diens erkenning dat hij zich ervan bewust is dat hij na de volledige uitvoering van de overeenkomst door de ondernemer zijn herroepingsrecht heeft verloren.
(b) De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.
(c) De levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument en de gebruiker of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn.(d) De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.
(e) de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering zijn ontzegeld.
(f) de levering van goederen die na levering en gelet op hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen.
(g) De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst en die niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd, en waarvan de werkelijke waarde afhangt van marktschommelingen waarop de handelaar geen invloed heeft.
(h) Overeenkomsten waarbij de consument en de gebruiker de handelaar uitdrukkelijk heeft verzocht hem te bezoeken voor dringende reparaties of onderhoud; indien de handelaar tijdens een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waarom de consument uitdrukkelijk heeft verzocht, of andere goederen levert dan de reserveonderdelen die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de reparatie uit te voeren, dient het herroepingsrecht te gelden voor deze aanvullende diensten of goederen.
(i) De levering van verzegelde geluids- of video-opnamen of verzegelde software die na levering door de consument en de gebruiker is ontzegeld.
(j) De levering van kranten en tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten voor de levering van dergelijke publicaties.
(k) Overeenkomsten gesloten door middel van openbare veilingen.
(l) Het verstrekken van huisvestingsdiensten voor andere doeleinden dan huisvesting, goederenvervoer, autoverhuur, catering of diensten in verband met vrijetijdsbesteding, indien de overeenkomsten voorzien in een bepaalde datum of periode van uitvoering.
(m) De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de gebruiker, in de wetenschap dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Tradeinn Retail Services S.L. bij voorkeur op de hoogte brengen door het formulier in te vullen dat hij via de volgende link kan vinden. Of de Klant kan zijn herroepingsformulier per post opsturen door het te sturen naar: Tradeinn Retail Services S.L., C/Pirineus, 9. 17460 Celrà (Girona - Spanje). Wanneer de Klant gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Aanbieder verplicht de door de consument en gebruiker betaalde bedragen terug te betalen zonder kosten in te houden. De terugbetaling van deze bedragen dient zonder onnodige vertraging te geschieden en in ieder geval vóór het verstrijken van 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de consument en gebruiker op de hoogte zijn gesteld van het besluit om de overeenkomst te herroepen.

4. RETOUREN

Indien de Klant niet tevreden is met het product dat hij/zij heeft gekocht, kan hij/zij het product terugsturen en de prijs van het teruggestuurde product terugbetaald krijgen binnen 30 dagen na levering van de producten. Anderzijds zullen alleen ongebruikte artikelen worden aanvaard (behalve om redenen van defect). Er zijn bepaalde producten die niet kunnen worden teruggestuurd, behalve in het geval van defecte producten, zoals producten die niet kunnen worden teruggestuurd omwille van hygiënische of gezondheidsbeschermingsredenen indien ze door de Klant werden ontzegeld na levering (bv. cosmetische producten), of die na levering onafscheidelijk vermengd werden met andere producten; producten die snel kunnen bederven of verouderen (bv.levensmiddelen of producten die aan bederf onderhevig zijn of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken); verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde software indien deze door de Klant na levering werden ontzegeld; goederen die volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn, met inbegrip van gepersonaliseerde laarzen, gepersonaliseerde T-shirts, gepersonaliseerde voetbalhandschoenen of ski´s met gemonteerde bindingen. Instructies voor het retourneren van een product zijn beschikbaar in de Returns sectie.

5. KLACHTEN

Elke klacht die de Klant opportuun acht zal zo snel mogelijk behandeld worden en kan ingediend worden op de volgende contactadressen:
Post: TRADEINN RETAIL SERVICES, C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona) - Spanje
Telefoon: +34 93 220 00 89
Mail: support@tradeinn.com

Online geschillenbeslechting Op grond van art. 14.1 van Verordening (EU) 524/2013 biedt de Europese Commissie een vrij toegankelijk platform voor de beslechting van onlinegeschillen tussen de Klant en de Aanbieder, zonder een beroep te doen op de gerechtelijke instanties, door tussenkomst van een derde partij, een zogeheten Geschillenbeslechtingsorgaan, dat als bemiddelaar tussen beide optreedt. Deze instantie is neutraal en zal met beide partijen in dialoog treden om tot een akkoord te komen, en kan uiteindelijk een oplossing voor het geschil voorstellen en/of opleggen. Link naar het ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. OVERMACHT

De partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming die te wijten is aan overmacht. De nakoming van de verplichting wordt uitgesteld tot het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

7. JURIDICTIE

De Klant mag de rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen die hij in het kader van de verkoop is aangegaan, niet overdragen, cederen of overdragen. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet afdwingbaar zou worden geacht, zal dit op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen, noch zullen deze op enigerlei wijze worden gewijzigd. De Klant verklaart dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden in hun geheel heeft gelezen, kent en aanvaardt.

8. ALGEMENE INFORMATIE OVER HET AANBOD

Alle verkopen en leveringen door de Opdrachtnemer zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Geen enkele wijziging, aanpassing of overeenkomst die in strijd is met het Commercieel Voorstel van de Opdrachtnemer of met hetgeen hierin is bepaald, zal van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en ondertekend door de Opdrachtnemer, in welk geval deze bijzondere overeenkomsten voorrang hebben. Gezien de voortdurende technische vooruitgang en productverbeteringen behoudt de Aanbieder zich het recht voor om zijn specificaties met betrekking tot de in zijn reclame verstrekte informatie te wijzigen, voor zover dit geen invloed heeft op de waarde van de aangeboden producten. Dergelijke wijzigingen zijn ook van toepassing in het geval dat, om welke reden dan ook, de mogelijkheid om de aangeboden producten te leveren wordt beïnvloed. Wij besteden veel aandacht aan de informatie over de essentiële kenmerken van de producten door middel van technische beschrijvingen van onze partnerbedrijven en fabrikanten, alsmede foto´s ter illustratie van de producten. Dit alles gebeurt binnen de grenzen van de techniek, maar altijd met het oog op de beste marktstandaarden.

9. PRIJS EN GELDIGHEIDSDUUR VAN HET AANBOD

De prijs van elk product zal duidelijk worden aangegeven in de online shop. De prijs en voorwaarden van de aangeboden producten kunnen in de loop der tijd variëren, maar in ieder geval zullen voor een bepaalde bestelling altijd de prijs en voorwaarden gelden die vermeld werden toen de Klant de bestelling plaatste. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om vanaf het moment van ontvangst van de bestelling kosten in rekening te brengen.

De verkoopprijzen in onze online winkels zijn als volgt:

- Als de Klant in de Europese Unie woont, zijn alle prijzen inclusief BTW, maar de Aanbieder trekt dit bedrag van het totaal af als de zending naar gebieden gaat die vrijgesteld zijn van BTW. In het Verenigd Koninkrijk zijn al onze prijzen inclusief BTW, die momenteel het standaardtarief van 20% bedraagt.
- Als de Klant buiten de Europese Unie woont, zijn de prijzen niet inclusief BTW. De Klant zal de lokale BTW moeten betalen en er kan een invoerrecht zijn wanneer de zending aankomt op de plaats van bestemming. In sommige landen of gebieden zijn er ook inklaringskosten, deze kosten worden aangerekend door het transportbedrijf dat optreedt als tussenpersoon. Douanerechten en -voorschriften verschillen van land tot land en het is moeilijk om precies te weten hoe ze werken.

10. TRANSPORTKOSTEN

De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de producten. De verzendkosten zijn ten laste van de Klant en worden opgeteld bij het totaalbedrag van de geselecteerde producten. De Klant kan het bedrag van de verzendingskosten op elk moment controleren in het winkelmandje, alvorens de bestelling te bevestigen en het bestelproces af te ronden. De berekening van de verzendkosten is afhankelijk van het volume en het gewicht van de artikelen. Voor verzendingen naar de Canarische Eilanden gelden plaatselijke import- en/of douaneheffingen.

11. WIJZE VAN BETALING, KOSTEN EN KORTINGEN

De Aanbieder werkt samen met Adyen en Mar Payments Services S.L. om maximale betalingsveiligheid te garanderen en fraude en niet-betaling te voorkomen. Indien de veiligheidsafdeling enige onregelmatigheid of fraude vermoedt, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om de transactie om veiligheidsredenen te annuleren. De belangrijkste betaalmethoden zijn creditcards/debetkaarten, Klarna, PayPal, Apple Pay en Google Pay. De aangeboden betaalmethoden kunnen variëren afhankelijk van het land van bestemming. Zodra alle artikelen aan het winkelmandje zijn toegevoegd en de Klant de koeriersdienst heeft geselecteerd, worden alle beschikbare betaalmethoden voor het land van bestemming weergegeven. Voor online betalingen met een credit/debetkaart wordt het beveiligingssysteem ´Secure Socket Layer´ (SSL) gebruikt om bankgegevens op het netwerk te coderen. Bovendien worden de creditcardgegevens van de Klant niet opgeslagen in een database, maar gaan ze rechtstreeks naar de POS (Point of Sale Terminal) van de bank. Om de betaalmethoden van Klarna te kunnen aanbieden, kan de aanbieder tijdens het betalingsproces de persoonsgegevens van de Klant in het contactformulier en de bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of de Klant van deze betaalmethoden gebruik kan maken. De doorgegeven persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna (link: www.klarna.com/international/privacy-policy/). De Klant heeft altijd het recht om de factuur gratis op papier te ontvangen, maar indien hij niet anders vermeldt in zijn bestelling, wordt hij geacht uitdrukkelijk te hebben ingestemd met het elektronisch (per e-mail) ontvangen van de factuur. Deze toestemming kan door de Klant te allen tijde worden herroepen door contact op te nemen met de Klantenservice via het contactformulier.

12. AANKOOPPROCES

Elk product uit de catalogus kan aan het mandje worden toegevoegd. In het mandje worden alleen de artikelen, de hoeveelheid, de prijs en het totaalbedrag weergegeven. Zodra het mandje is opgeslagen, worden belastingen, kosten en kortingen berekend op basis van de ingevoerde betalings- en verzendgegevens. De mandjes hebben geen administratieve link, het is slechts een sectie waar de Klant een budget kan simuleren zonder enige verbintenis van beide kanten. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant ten minste 18 jaar oud zijn. Indien de Klant minderjarig is, moet hij zijn ouders of wettelijke voogden vragen om de bestelling in zijn naam te plaatsen. Zodra de Klant toegang heeft tot de betreffende online shop, dient hij het formulier met de nodige persoonlijke gegevens in te vullen, dat in al onze online shops te vinden is, en dient hij op de knop ´Bestelling afronden´ te klikken om de aankoop te bevestigen. Wanneer de Klant zijn bestelling afrondt, zal de Aanbieder hem een e-mail sturen met het nummer en de details van zijn bestelling. Indien er zich een probleem voordoet met de levering van het materiaal, zal de Aanbieder zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Klant om hem van de situatie op de hoogte te stellen en hem alternatieve producten voor te stellen die hij eventueel wenst te kopen. Als alternatief kunnen wij aanbieden om het geldbedrag dat voor deze producten aan ons betaald is, terug te betalen. De Klant kan de bestelling op elk moment en zonder bijkomende kosten annuleren, zolang deze niet is gefactureerd en verzonden via het transportbedrijf. Indien het pakket onze lokalen heeft verlaten, kan de Klant het bij de transporteur weigeren op het moment dat hij het ontvangt. De beschikbaarheid van producten op de website verandert voortdurend en weerspiegelt de situatie in real time. Het toevoegen van een artikel aan het winkelmandje garandeert niet dat het voor de Klant zal worden gereserveerd, aangezien andere klanten het artikel tijdens het surfen op de website kunnen hebben gekocht. Pas wanneer het betalingsproces voltooid is, is het product daadwerkelijk voor de Klant gereserveerd. De Aanbieder zal alles in het werk stellen om de in de orderbevestiging vermelde producten te leveren. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin het onmogelijk is om dergelijke producten te leveren, bijvoorbeeld omdat deze niet in voorraad zijn. In dergelijke gevallen zal de Aanbieder contact opnemen met de Klant om hem/haar te informeren en alternatieve producten voor te stellen die hij/zij mogelijk wenst te kopen. Zodra de bestelling verwerkt is, stuurt het systeem onmiddellijk een e-mail naar de managementafdeling van de Aanbieder. De Aanbieder zal de in de orderbevestiging van de Klant aangegeven producten leveren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

13. DONATIES MET INTERMON OXFAM

Dankzij de directe samenwerking van de Aanbieder met de NGO Oxfam Intermón, biedt de Aanbieder alle klanten de mogelijkheid om samen te werken met Oxfam Intermón en goede doelen te steunen binnen hun aankoopproces. Het is een zeer eenvoudig en volledig veilig donatiesysteem. Het verschijnt direct in het winkelmandje voordat de bestelling wordt afgerond, zodat klanten de waarde van hun aankoop kunnen verhogen met een kleine donatie. Alle donaties gaan volledig naar Oxfam Intermón. Indien de Klant zijn bestelling annuleert nadat hij een donatie heeft gedaan, wordt het aan Oxfam Intermón gedoneerde bedrag niet terugbetaald.

14. TOEPASSELIJKE GARANTIES

Als officiële distributeur van elk merk worden alle door de Aanbieder verkochte artikelen gedekt door een fabrieksgarantie van 3 jaar voor Spanje en 2 jaar voor alle andere landen, overeenkomstig de criteria en voorwaarden zoals beschreven in Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, ter goedkeuring van de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten. Indien een van de gekochte producten een fabricagefout vertoont die binnen 3 jaar voor Spanje en 2 jaar voor de rest van de landen vanaf de datum van levering wordt vastgesteld en het defect door de fabrikant is bevestigd, verbindt de aanbieder zich ertoe het product gratis te repareren, het als alternatief door een nieuw exemplaar te vervangen of het desbetreffende bedrag terug te betalen. In dit geval zijn alle kosten voor het terugzenden van het product en het verzenden van het nieuwe of gerepareerde product voor rekening van de aanbieder. Indien het probleem met het product niet te wijten is aan een fabricagefout en niet onder de garantie valt, dient de Klant alle extra kosten te betalen, met inbegrip van de kosten voor het terugzenden van het product.

Behoudens tegenbewijs worden de goederen geacht met de overeenkomst in overeenstemming te zijn op voorwaarde dat zij aan alle hierna volgende eisen voldoen, tenzij de omstandigheden van het geval een of meer daarvan niet toepasselijk maken:
- Zij zijn in overeenstemming met de beschrijving van de dienstverlener (TRADEINN RETAIL SERVICES).
- Geschikt zijn voor gebruik waarvoor produkten van dezelfde soort gewoonlijk zijn bestemd.
- Geschikt zijn voor elk speciaal door de Klant gewenst gebruik wanneer de Klant TRADEINN RETAIL SERVICES daarvan bij het sluiten van de overeenkomst in kennis heeft gesteld, op voorwaarde dat de Klant heeft aanvaard dat het product geschikt is voor dit gebruik.
- Zij hebben de gebruikelijke kwaliteit en prestaties van een product van hetzelfde type dat de Klant redelijkerwijs mag verwachten, rekening houdend met de aard van het product en, indien van toepassing, de beschrijvingen van de specifieke kenmerken van de producten door TRADEINN RETAIL SERVICES.
- TRADEINN RETAIL SERVICES beschrijft de details, technische kenmerken en foto´s van de producten die door de fabrikant van de producten zijn verstrekt en is niet gebonden aan deze openbare verklaringen.

Gebrek aan overeenstemming ten gevolge van een onjuiste installatie van het product wordt geacht een gebrek aan overeenstemming van het product te zijn wanneer de installatie in de koopovereenkomst is inbegrepen en door of onder verantwoordelijkheid van TRADEINN RETAIL SERVICES is uitgevoerd, of door de Klant wanneer de onjuiste installatie te wijten is aan een fout in de installatie-instructies.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor non-conformiteiten waarvan de Klant op de hoogte was of niet onkundig kon zijn op het ogenblik van het sluiten van het contract of die hun oorsprong vinden in door de Klant geleverde materialen.

De Opdrachtnemer is jegens de Klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het product. De Aanbieder erkent het recht van de Klant op reparatie van het product, op vervanging ervan, op een prijsvermindering en op beëindiging van het contract.

De uitoefening van de in het vorige punt vermelde acties is onverenigbaar met de uitoefening van de acties die voortvloeien uit het verhelpen van verborgen gebreken van de verkoop. In ieder geval hebben de consument en de gebruiker, overeenkomstig de burgerlijke en handelswetgeving, recht op vergoeding van de schade die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming.

Indien het product niet in overeenstemming is met het contract, heeft de Klant de keuze tussen het eisen van herstel of vervanging van het product, tenzij een van deze opties onmogelijk of buiten proportie blijkt. Zodra de Klant de Aanbieder op de hoogte stelt van de gekozen optie, zullen beide partijen zich daaraan houden. Deze keuze van de Klant doet geen afbreuk aan de bepalingen van het volgende punt voor gevallen waarin reparatie of vervanging het product niet in overeenstemming brengt met het contract.

Reparatie en vervanging moeten voldoen aan de volgende regels:

Zij zijn kosteloos voor de Klant. Deze kosteloosheid omvat de kosten die nodig zijn om de niet-overeenstemming van de producten met het contract te verhelpen, met name de verzendingskosten, alsook de kosten voor arbeid en materiaal. Zij moeten worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn en zonder grote overlast voor de gebruiker, rekening houdend met de aard van de producten en het doel waarvoor zij door de Klant waren bestemd. De herstelling schorst de berekening van de termijnen bedoeld in artikel 123. De opschortingstermijn gaat in op het moment dat de Klant het product aan de Aanbieder ter beschikking stelt en eindigt met de levering van het gerepareerde product aan de Klant. Vervanging schorst de in artikel 123 genoemde termijnen vanaf de uitoefening van de optie tot aan de levering van het nieuwe product. De Klant kan geen vervanging eisen in het geval van niet-fungibele producten, noch in het geval van tweedehands producten.

De Aanbieder is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. In het geval van tweedehands producten kunnen de Aanbieder en de Klant een kortere termijn overeenkomen, die niet korter mag zijn dan één jaar vanaf de levering. Behoudens tegenbewijs wordt vermoed dat een gebrek aan overeenstemming dat zich binnen zes maanden na de levering manifesteert, reeds bestond toen het product werd geleverd, behalve wanneer dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of met de aard van het gebrek aan overeenstemming. Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden op de dag vermeld op de factuur of het aankoopetiket, of op de overeenkomstige leveringsbon indien deze later valt. De leverancier is verplicht om aan de consument of gebruiker die zijn recht op reparatie of vervanging uitoefent, een bewijsstuk van de levering van het product te leveren, met vermelding van de leveringsdatum en het gebrek aan overeenstemming dat aanleiding geeft tot de uitoefening van het recht. Evenzo verstrekt de verkoper, samen met het gerepareerde of vervangen product, aan de Klant een schriftelijk bewijs van levering, met vermelding van de leveringsdatum en, in voorkomend geval, de uitgevoerde reparatie. De vordering tot het doen naleven van de bepalingen van de bovenstaande artikelen vervalt drie jaar na de levering van het product. De Klant moet de Concessiehouder op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden nadat hij er kennis van heeft gekregen. De niet-naleving van deze termijn leidt niet tot het verlies van het recht op het desbetreffende rechtsmiddel; de Klant is echter aansprakelijk voor de schade of het verlies die daadwerkelijk zijn veroorzaakt door de vertraging in de communicatie. Bij gebreke van bewijs van het tegendeel wordt ervan uitgegaan dat de mededeling van de Klant binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden.

Indien het voor de Klant onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is om contact op te nemen met de Aanbieder wegens gebrek aan overeenstemming van de producten met het koopcontract, kan de Klant zich rechtstreeks tot de producent wenden om vervanging of reparatie van het product te verkrijgen. In het algemeen, en onverminderd de beëindiging van de aansprakelijkheid van de producent, is de producent onder dezelfde voorwaarden als die welke voor de aanbieder zijn vastgesteld, aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming wanneer dit verband houdt met de oorsprong, de identiteit of de geschiktheid van de producten, overeenkomstig de aard en het doel ervan en de regels die ervoor gelden. Onder producent wordt verstaan de fabrikant van een product of de importeur ervan op het grondgebied van de Europese Unie of elke persoon die zich als zodanig presenteert door zijn naam, merk of ander onderscheidingsteken op het product aan te brengen. De persoon die jegens de Klant aansprakelijk is, beschikt over een termijn van een jaar om stappen te ondernemen tegen de persoon die verantwoordelijk is voor het gebrek aan overeenstemming. Deze termijn begint te lopen op het moment dat de oplossing is voltooid.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden worden beheerst door of geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving in alle aangelegenheden waarin niet uitdrukkelijk is voorzien. Overeenkomstig de artikelen 50-52 van Wet 1/2000 van 7 januari betreffende de burgerlijke rechtsvordering en artikel 18.1 van Verordening (EU) 1215/2012 van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, kan de door de Klant tegen de Aanbieder ingestelde vordering worden ingesteld bij de rechtbank van de woonplaats van de Aanbieder of, ongeacht de woonplaats van de Aanbieder, bij de rechtbank van de plaats waar de Klant zijn woonplaats heeft.

16. ONLINE VERTROUWEN

De Provider, als lid van Confianza Online en onder de voorwaarden van zijn Ethische Code, kan in geval van geschillen met betrekking tot onlinecontracten en -reclame, gegevensbescherming en de bescherming van minderjarigen, de gebruiker een beroep doen op het systeem voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting van Confianza Online (www.confianzaonline.es).

clouse menu Afronden