Wpisz swój adres e-mail, a my od razu wyślemy Ci link do zresetowania hasła przez e-mail.

Strona Główna Nota prawna

Nota prawna

HISZPAŃSKA USTAWA O USŁUGACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (LSSI)

TRADEINN RETAIL SERVICES, jako strona odpowiedzialna za stronę internetową, zwana dalej ZARZĄDZAJĄCYM stroną, udostępnia niniejszy dokument swoim użytkownikom, w celu wypełnienia obowiązków określonych w ustawie 34/2002, z dnia 11 lipca, o społeczeństwie informacyjnym i usługach handlu elektronicznego (LSSICE), BOE nr 166, a także w celu poinformowania wszystkich użytkowników strony internetowej o warunkach jej użytkowania.

Każda osoba wchodząca na tę stronę internetową przyjmuje rolę użytkownika i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania i stosowania się do postanowień niniejszego dokumentu, a także do wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie.

TRADEINN RETAIL SERVICES zastrzega sobie prawo do zmiany każdego rodzaju informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku uprzedzania lub uświadamiania użytkowników o tych obowiązkach; należy rozumieć, że sam fakt, że są one publikowane na TRADEINN RETAIL SERVICES, stronie internetowej jest wystarczający.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa domeny: www.tradeinn.com
Nazwa firmy: TRADEINN RETAIL SERVICES.
NIF: B17527524
Siedziba firmy: C/ Pirineus, 9 17460 - Celra (GIRONA)
Nr telefonu: +34 93 220 00 89
E-mail: lopd@tradeinn.com
Zarejestrowana w rejestrze (handlowym / publicznym): Girona - Tomo 1123 / Folio 108 / Hoja GI20086 - Inscripción 1ª.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Strona internetowa, w tym, jako przykłady, choć nie ograniczając się do nich, jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej funkcjonowania, projekty, loga, teksty i/lub grafika, są własnością MANAGER lub, tam gdzie ma to zastosowanie, posiadają licencję lub wyraźne upoważnienie od autorów. Cała zawartość strony internetowej jest należycie chroniona przez ustawodawstwo dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej, i jest zarejestrowana w odpowiednich rejestrach publicznych.

Niezależnie od celu, dla którego dana treść została przeznaczona, całkowita lub częściowa reprodukcja, wykorzystanie, obsługa, dystrybucja i komercjalizacja wymaga, w każdych okolicznościach, uprzedniej pisemnej zgody MANAGER. Każde użycie, które nie zostało wcześniej zatwierdzone, jest uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Wszelkie projekty, loga, teksty i/lub grafiki, które nie należą do MANAGER, a które mogą pojawić się na stronie internetowej, należą do ich właścicieli i oni sami ponoszą odpowiedzialność za wszelkie spory, które mogą powstać w związku z nimi. MANAGER wyraźnie upoważnia osoby trzecie do przekierowania bezpośrednio do konkretnych treści na stronie internetowej, a w każdym przypadku do przekierowania do strony głównej www.tradeinn.com.

MANAGER uznaje odpowiednie prawa własności intelektualnej i przemysłowej ich posiadaczy, a fakt, że są one wymienione lub pojawiają się na stronie internetowej nie oznacza, że posiada on jakiekolwiek prawa lub odpowiedzialność w stosunku do tych praw. Nie udziela również żadnych gwarancji, sponsoringu ani rekomendacji w tym zakresie.

Jeśli chcesz zgłosić uwagi na temat ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, lub w odniesieniu do jakiejkolwiek zawartości strony internetowej, możesz to zrobić wysyłając e-mail na adres: lopd@tradeinn.com

3. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

MANAGER jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z informacji opublikowanych na jego stronie internetowej, pod warunkiem, że te informacje zostały przetworzone lub wprowadzone przez osobę trzecią, poza jego kontrolą.

Użycie Cookies

Ta strona może wykorzystywać techniczne cookies (małe pliki informacyjne, które serwer wysyła do komputera osoby odwiedzającej stronę), aby wykonać pewne funkcje uważane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i przeglądania strony internetowej. Stosowane pliki cookie mają w każdym przypadku charakter tymczasowy; ich jedynym celem jest usprawnienie przeglądania strony i znikają one wraz z zakończeniem sesji użytkownika. W żadnym wypadku pliki te nie dostarczają danych osobowych, ani nie są wykorzystywane do ich gromadzenia.

Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu zapewnienia, że serwer strony rozpoznaje przeglądarkę używaną przez użytkownika, aby ułatwić przeglądanie strony; umożliwia to na przykład dostęp użytkownikom, którzy wcześniej zarejestrowali się do obszarów, usług, promocji lub konkursów zarezerwowanych wyłącznie dla nich, bez konieczności rejestrowania się przy każdej wizycie. Mogą być również wykorzystywane do pomiaru oglądalności, parametrów ruchu, monitorowania postępów i liczby wejść, itp. W tych przypadkach są to pliki cookie, które są technicznie zbędne, ale korzystne dla użytkownika. W tych przypadkach są to pliki cookie, które są technicznie zbędne, ale korzystne dla użytkownika. Ta strona nie będzie instalować zbędnych plików cookie bez uprzedniej zgody użytkownika.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienia o otrzymywaniu plików cookie oraz aby uniemożliwić ich instalację na swoim komputerze. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki.

Polityka dotycząca linków

Jest możliwe, że użytkownik może zostać przekierowany z tej strony internetowej do treści na stronach osób trzecich. Biorąc pod uwagę, że MANAGER nie może zawsze monitorować treści umieszczanych przez osoby trzecie na ich stronach internetowych, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakąkolwiek z tych treści. W każdym przypadku, natychmiast wycofa wszelkie treści, które mogłyby naruszyć krajowe lub międzynarodowe prawo, moralność lub porządek publiczny, natychmiast wycofa przekierowanie na daną stronę i poinformuje odpowiednie władze o tych treściach.

MANAGER nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane na następujących, przykładowych, a nie wyczerpujących listach: forach, czatach, blogach, komentarzach, sieciach społecznościowych lub innych mediach, które pozwalają osobom trzecim na niezależną publikację treści na stronie MANAGER. Jednakże, zgodnie z artykułami 11 i 16 LSSICE, udostępnia się wszystkim użytkownikom, władzom i służbom bezpieczeństwa, i aktywnie współpracuje w wycofywaniu lub, jeśli to stosowne, blokowaniu wszystkich treści, które mogą mieć wpływ lub naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny. Jeśli jako użytkownik uważasz, że na stronie internetowej znajdują się treści, które mogą być objęte tą kategorią, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie administratora strony.

Niniejsza strona została sprawdzona i przetestowana pod kątem poprawności działania. W zasadzie, prawidłowe funkcjonowanie może być zagwarantowane 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Jednakże, ZARZĄDZAJĄCY nie wyklucza możliwości wystąpienia pewnych błędów w programowaniu, lub wystąpienia przyczyn siły wyższej, klęsk żywiołowych, strajków lub podobnych okoliczności, które uniemożliwiają dostęp do strony.

Adresy IP

Serwery witryny mogą automatycznie wykrywać adres IP i nazwę domeny używanej przez użytkownika. Adres IP jest numerem przypisywanym automatycznie komputerowi, gdy łączy się on z Internetem. Wszystkie te informacje są zapisywane w odpowiednio zarejestrowanym pliku aktywności serwera, który umożliwia późniejsze przetwarzanie danych w celu uzyskania wyłącznie pomiarów statystycznych, które ujawniają liczbę wydrukowanych stron, liczbę wizyt na serwerach internetowych, kolejność wizyt, punkt dostępu itp.

4. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Do rozstrzygania wszelkich sporów lub podobnych kwestii związanych z niniejszą stroną internetową lub działaniami na niej prowadzonymi stosuje się prawo hiszpańskie. Strony wyraźnie podporządkowują się prawu hiszpańskiemu, a rozstrzyganie wszelkich konfliktów wynikających lub związanych z korzystaniem ze strony internetowej należy do kompetencji sądów i trybunałów znajdujących się najbliżej Celry.