Wpisz swój adres e-mail, a my od razu wyślemy Ci link do zresetowania hasła przez e-mail.

Strona Główna Polityka Prywatności (Strona/Aplikacja)

Polityka Prywatności (Strona/Aplikacja)

Administrator danych

Firmą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest:

TRADEINN RETAIL SERVICES
NIF: B17527524
Adres: C/ Pirineus, 9 17460 - Celra (GIRONA)
Adres e-mail: lopd@tradeinn.com
Strony internetowe: www.tradeinn.com
Nr telefonu: +34 93 220 00 89
Zarejestrowana w Rejestrze Spółek Girona - Tomo 1123 / Folio 108 / Hoja GI20086 - Inscripción 1ª.

W TRADEINN RETAIL SERVICES, zdajemy sobie sprawę z wagi ochrony danych osobowych i zobowiązujemy się do przetwarzania ich w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami o ochronie danych.

Celem niniejszej polityki prywatności jest uregulowanie wszystkich aspektów związanych z przetwarzaniem danych różnych użytkowników przeglądających stronę internetową lub podających swoje dane osobowe w różnych formularzach, które można na niej znaleźć.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które identyfikują użytkownika lub mogą go zidentyfikować. Za pośrednictwem strony internetowej, w przeznaczonych do tego celu polach, gromadzone są dane osobowe, które przekazuje nam użytkownik: Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, kod pocztowy, miasto, itp. Ponadto, zbierane są wszystkie dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie przekazuje nam za pośrednictwem któregoś z portali społecznościowych, w których jest zarejestrowany. W tym przypadku ustawienia prywatności będą zależały zarówno od konfiguracji, którą ustanowił użytkownik, jak i od warunków samego portalu społecznościowego.

Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, nie oznacza to, że musi on podawać jakiekolwiek informacje na temat swoich danych osobowych. Jeśli jednak takie informacje zostaną przekazane, dane te będą przetwarzane zgodnie z prawem i będą podlegać przez cały czas zasadom i prawom zawartym w GDPR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz LOPDGDD 3/2018 z dnia 5 grudnia.

Cel, czas trwania i zasadność przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać dane przekazane nam przez użytkownika w następujących celach:

- W celu rozpatrzenia wniosku lub zapytania złożonego przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika, aby umożliwić nam rozpatrzenie i zarządzanie jego wnioskiem, zapytaniem lub jakąkolwiek prośbą złożoną za pomocą wspomnianego formularza. Dane te będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przez czas określony przepisami prawa, przy czym minimalny okres przechowywania danych wynosi 3 lata. Podstawą legalności przetwarzania danych będzie zgoda udzielona przez użytkownika w momencie zaznaczenia pola akceptacji naszej polityki prywatności przed wysłaniem wniosku. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem.

- Aby zarządzać doświadczeniami lub opiniami dotyczącymi produktów i/lub usług poprzez opinie użytkowników, które będą publikowane na stronie internetowej, a tym samym pomagać innym użytkownikom. Jedyne dane osobowe, które zostaną opublikowane w związku z opinią użytkownika, to imię i nazwisko użytkownika oraz miejscowość. Przekazane nam dane będziemy przechowywać tak długo, jak długo użytkownik nie zażąda ich wycofania, oraz przez czas określony przepisami prawa, przy czym minimalny okres przechowywania danych wynosi 3 lata. Podstawą legalności przetwarzania danych będzie zgoda wyrażona przez użytkownika podczas rejestracji za pomocą formularza zamieszczonego w tym celu na stronie internetowej oraz zaznaczenie pola akceptacji naszej polityki prywatności przed wysłaniem zapytania.

- W celu obsługi i zarządzania zakupem dokonanym przez użytkownika za pomocą formularza zakupu na stronie internetowej. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu umożliwienia nam realizacji zamówienia i późniejszej płatności za produkty i usługi oferowane na stronie internetowej. Dane te będziemy przechowywać przez okres trwania stosunku umownego między stronami oraz przez czas określony przepisami prawa w celu wypełnienia obowiązków podatkowych. Podstawą uzasadnienia przetwarzania danych będzie wykonanie umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Jeżeli użytkownik nie poda swoich danych osobowych, nie będzie możliwe zarządzanie jego zakupem, a żądana usługa nie będzie mogła zostać zrealizowana.

- W celu zapisania porzuconego koszyka i przypomnienia użytkownikowi o pozostawieniu produktu w koszyku, w przypadku, gdy zainicjował on zakup poprzez podanie adresu e-mail. Dane osobowe będą przechowywane od momentu dodania przez użytkownika wybranego produktu do koszyka do momentu jego potwierdzenia przez okres nie dłuższy niż pięć dni. Podstawą legalności przetwarzania danych osobowych będzie uzasadniony interes Administratora, polegający na ułatwieniu w jak największym stopniu zakupu produktu, którym użytkownik wykazał zainteresowanie dodając go do koszyka.

- Aby wysyłać okólniki i newslettery o produktach TRADEINN RETAIL SERVICES. Gdy mamy zgodę użytkownika, zbieramy i przetwarzamy jego dane osobowe w celu wysyłania mu informacji o naszych produktach i usługach. Dane te będziemy przechowywać tak długo, jak długo użytkownik nie cofnie zgody na ich przetwarzanie, przez czas określony przepisami prawa i przez okres co najmniej 3 lat. Podstawą legalności przetwarzania danych będzie zgoda wyrażona przez użytkownika w momencie zaznaczenia pola akceptacji naszej polityki prywatności przed zapisaniem się do newslettera w formularzu przewidzianym do tego celu na stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

- Aby zarządzać CV/ życiorysem przesłanym przez osobę, której dane dotyczą, za pomocą formularza przeznaczonego do tego celu, i włączyć go do bazy danych kandydatów do pracy w firmie. Dane te będą przechowywane przez okres maksymalnie jednego roku, po czym zostaną zablokowane na czas określony przepisami prawa, z gwarancją pełnego poszanowania poufności zarówno podczas ich przetwarzania, jak i późniejszego niszczenia. Podstawą prawną do zarządzania i przetwarzania CV/ życiorysu osoby, której dane dotyczą, jest jej zgoda, wyrażona poprzez wykonanie czynności potwierdzającej, jaką jest wysłanie CV/ życiorysu i zaznaczenie pola akceptacji naszej polityki prywatności przed jego wysłaniem. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem.

- Aby zarejestrować się jako "zarejestrowany użytkownik" w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej, co pozwoli użytkownikowi na dostęp do jego prywatnej strefy usług i być informowanym o naszej działalności; umożliwi nam to wysyłanie mu za pomocą dowolnego medium elektronicznego informacji handlowych o nowych funkcjach naszych usług. Będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo użytkownik nie zażąda anulowania swojej rejestracji, oraz przez czas określony przez prawo, przy czym minimalny okres przechowywania wynosi 3 lata. Podstawą legalności przetwarzania danych będzie zgoda udzielona przez użytkownika podczas rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego oraz zaznaczenie pola akceptacji naszej polityki prywatności przed wysłaniem zapytania. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem.

- W celu poprawy doświadczenia użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo użytkownik nie wycofa swojej zgody na ich przetwarzanie poprzez usunięcie plików cookie, przez czas określony przepisami prawa i przez okres co najmniej 3 lat. Prawnie uzasadnioną podstawą do usprawnienia przeglądania strony internetowej jest zgoda wyrażona przez użytkownika podczas akceptacji plików cookie. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Aby zarządzać naszymi sieciami społecznościowymi i wysyłać użytkownikom informacje o naszych działaniach i produktach. Będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo użytkownik nie odwoła swojej zgody na ich przetwarzanie, przez czas określony przepisami prawa i przez okres co najmniej 3 lat. Podstawą prawną do zarządzania naszymi sieciami społecznościowymi i wysyłania użytkownikom naszych działań i nowych funkcji jest zgoda, którą otrzymujemy w tym celu. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

- Zarządzaj usługą czatu " Obsługa klienta " oferowaną na naszej stronie internetowej w przypadku pytań dotyczących naszych usług/produktów. W celu ciągłej poprawy jakości naszej obsługi klienta, zapisujemy historię czatu w celach analizy i poprawy. Zapisy te są usuwane po ich ocenie i po upływie czasu określonego przez prawo, przy czym minimalny okres ich przechowywania wynosi 3 lata. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona nam na korzystanie z usługi. Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

- Zarządzać wysyłaniem ankiet satysfakcji w oparciu o zakup produktu lub usługi, o które zapytano, aby na bieżąco poprawiać doświadczenia naszych klientów. Dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu ankiety, jak również w rozsądnym czasie, aby wprowadzić ulepszenia, aktywować nowe usługi i spełnić wymagania ustanowione przez obowiązujące prawo. Przetwarzanie danych osobowych będzie opierać się na uzasadnionym interesie w celu poprawy jakości usług, gdy użytkownik zakupił produkty i/lub usługi. W przypadku braku takiej czynności umownej, przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody użytkownika określonej w aktualnie obowiązujących przepisach. Dodatkowo, jeżeli użytkownik wycofa swoją zgodę na jakiekolwiek przetwarzanie, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej.

- W celu zaspokojenia potrzeb i trosk swoich użytkowników, TRADEINN RETAIL SERVICES zarządza komunikacją Whatsapp udostępnioną swoim użytkownikom; korzystanie z aplikacji WhatsApp jako środka komunikacji oznacza międzynarodowy transfer danych. Korzystanie z aplikacji Whatsapp jako środka komunikacji wiąże się z międzynarodowym transferem danych. Serwery aplikacji Whatsapp dla użytkowników z UE znajdują się w Irlandii, ale może mieć miejsce komunikacja z serwerami w Stanach Zjednoczonych. Osoba odpowiedzialna jest jedynym odbiorcą danych i ma dostęp tylko do nazwisk, numerów telefonów i treści rozmów umieszczonych na czacie. Wykorzystanie informacji zawartych na czacie w jakimkolwiek innym celu jest surowo zabronione. Jeśli chodzi o przechowywanie danych, historia komunikacji niezbędna do wyżej wymienionych celów będzie przechowywana tak długo, jak długo odbywa się komunikacja. Ponadto, jeśli druga strona zdecyduje się odwołać swoją zgodę na komunikację za pośrednictwem aplikacji, wszystkie rozmowy muszą zostać natychmiast usunięte. Wszystkie informacje muszą zostać zablokowane, a ich wykorzystanie ograniczone do zakresu, w którym mogą powstać zobowiązania, z wyjątkiem przypadków, w których ich zachowanie jest konieczne ze względu na zobowiązania prawne lub uzasadnioną obronę użytkownika. Podstawą prawomocności jest zgoda udzielona nam przez użytkownika podczas korzystania z serwisu. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przenoszenie lub przekazywanie danych osobowych i transfery międzynarodowe

W TRADEINN RETAIL SERVICES przetwarzamy Państwa dane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i generalnie mamy dostawców usług zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w krajach uznanych za posiadające odpowiedni poziom ochrony danych.

Jeśli będziemy musieli skorzystać z usług dostawców, którzy przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, w których nie stwierdzono odpowiedniego poziomu ochrony danych, zapewnimy, że Państwa dane będą przetwarzane w bezpieczny i zgodny z prawem sposób na podstawie decyzji o adekwatności, standardowych klauzul ochrony danych, wiążących reguł korporacyjnych, wyjątków lub innego instrumentu zatwierdzonego przez organ nadzorczy, który oferuje odpowiednie gwarancje dla międzynarodowego transferu danych.

W związku z tym informujemy, że w celu realizacji celów przetwarzania, TRADEINN RETAIL SERVICES zleci usługi HOSTINGU firmie GOOGLE CLOUD PLATFORM, której serwery znajdują się w USA. Dostawca ten posiada jednak standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO, które uprawniają do międzynarodowego przekazywania danych osobowych.

Aktualizowanie danych

Abyśmy mogli zachować aktualność danych osobowych, użytkownik musi nas zawsze informować o wszelkich zmianach tych danych; w przeciwnym razie nie możemy ponosić odpowiedzialności za prawdziwość tych danych.

Użytkownik gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i gwarantuje, że wszystkie podane informacje są zgodne z rzeczywistością, aktualne i dokładne. Jest on zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Dane osób trzecich

Jeśli użytkownik dostarcza dane osób trzecich w jakimkolwiek celu do TRADEINN RETAIL SERVICES, gwarantuje on, że uzyskał te dane zgodnie z prawem, poinformował wcześniej zainteresowane strony, uzyskał ich zgodę na ich przekazanie oraz że dostarczone informacje są dokładne i prawdziwe.

Obowiązkowy charakter wymaganych informacji

Wszystkie nasze formularze są oznaczone gwiazdką (*), aby wskazać, które dane są obowiązkowe. Jeśli użytkownik nie wypełni tych pól lub nie zaznaczy pola polityki prywatności, informacje nie zostaną wysłane.

Stosowanie haseł

Aby uzyskać dostęp do swojego konta, użytkownik musi "Zalogować się" i podać adres e-mail i hasło wygenerowane w formularzu rejestracyjnym zgodnie z zasadami złożoności ustalonymi w każdym momencie w sieci.Użytkownicy są odpowiedzialni za odpowiednie przechowywanie i poufność wszelkich identyfikatorów i/lub haseł, które wybrali podczas rejestracji i zobowiązują się nie przekazywać ich osobom trzecim, ani nie zezwalać na dostęp do nich osobom postronnym.

Podobnie, obowiązkiem użytkownika będzie natychmiastowe powiadomienie Kontrolera o każdym fakcie, który pozwala na niewłaściwe wykorzystanie identyfikatorów i/lub haseł, takich jak kradzież, utrata lub nieuprawniony dostęp do nich, w celu przystąpienia do natychmiastowego anulowania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i uzyskania potwierdzenia ich przetwarzania, a także kopii przetwarzanych danych osobowych. Mają Państwo prawo do ich aktualizacji oraz żądania sprostowania danych nieścisłych lub żądania usunięcia danych, jeżeli nie są one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz sprzeciwić się ich przetwarzaniu poprzez cofnięcie zgody, a także skorzystać z prawa do przenoszenia danych. Podobnie, mają Państwo prawo nie być podmiotem decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Ze swoich praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z nami C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona). E-mail: lopd@tradeinn.com.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawa nie są należycie respektowane, mają Państwo prawo złożyć skargę do hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych www.aepd.es.

Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

Każda osoba podająca dane za pomocą formularzy na tej stronie i zgadzająca się na ich przetwarzanie oświadcza, że ma ukończone 14 lat. Dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej jest zabronione dla osób poniżej 14 roku życia. Jeżeli w dowolnym momencie Administrator Danych Osobowych stwierdzi, że osoba poniżej 14 roku życia podała dane osobowe, dane te zostaną usunięte. Ponadto, rodzice lub opiekunowie mogą w każdym przypadku napisać do TRADEINN RETAIL SERVICES, aby zablokować wszelkie konta dostępu utworzone przez osoby niepełnoletnie pod ich opieką, które zarejestrowały się poprzez sfałszowanie tożsamości.

Sieci społecznościowe

Celem narzędzi społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, itp. lub innych sieci społecznościowych jest zapewnienie widoczności i rozpowszechnianie działań, które mają miejsce w naszej organizacji. Te narzędzia społecznościowe przechowują dane osobowe na serwerach odpowiednich usług i są regulowane przez ich własną politykę prywatności. Zaleca się przejrzenie i zapoznanie się z warunkami użytkowania i polityką prywatności sieci społecznościowej w momencie rejestracji, biorąc pod uwagę różne możliwości konfiguracji dotyczące prywatności profilu użytkownika w sieci społecznościowej. Ponadto, Kontroler zastrzega sobie prawo do usunięcia ze swoich sieci społecznościowych wszelkich opublikowanych przez osoby trzecie informacji, które naruszają prawo, zachęcają do jego naruszenia lub zawierają wiadomości naruszające godność ludzką lub instytucji. Podobnie, Kontroler zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zgłoszenia profilu autora takich treści.

Cookies

Cookie to mały plik, który jest pobierany i przechowywany na komputerze użytkownika, gdy wchodzi on na stronę internetową. Cookies umożliwiają stronie internetowej, między innymi, przechowywanie i odzyskiwanie informacji na temat zwyczajów przeglądania strony przez użytkownika lub jego komputera oraz, w zależności od informacji, które zawierają i sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze swojego komputera, mogą być wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika.

Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia generowania plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce. Więcej informacji można uzyskać czytając naszą Politykę Cookies.

Informacje, które podajesz pośrednio

Ta polityka informuje użytkownika, że Tradeinn korzysta wyłącznie wewnętrznie z API YouTube, jako zasobu online, do którego nasza strona internetowa może zawierać link lub odwoływać się w inny sposób (Usługi stron trzecich), w tym przypadku w celu udostępnienia filmów wideo na stronie internetowej, które zawierają tylko i wyłącznie informacje o produkcie. W związku z tym zgadzasz się przestrzegać warunków korzystania z serwisu YouTube: Regulamin Youtube . Polityka prywatności Google: Polityka prywatności i usługi YouTube API: Warunki i warunki interfejsu API YouTube

Tradeinn nie ponosi odpowiedzialności za treść praktyk serwisowych stron trzecich, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z polityką prywatności wszelkich usług stron trzecich, do których masz dostęp.