Indtast venligst din e-mail adresse og vi vil sende dig et link til at nulstille din adgangskode via e-mail øjeblikkeligt.

Hjem Politik om personlige oplysninger (Hjemmeside/App)

Politik om personlige oplysninger (Hjemmeside/App)

Dataansvarlig

Den virksomhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine data i henhold til denne fortrolighedspolitik, er:

TRADEINN RETAIL SERVICES
NIF: B17527524
Adresse: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (GIRONA)
E-mailadresse: lopd@tradeinn.com
Hjemmeside: www.tradeinn.com
Telefon nr.: +34 93 220 00 89
Registreret i handelsregistret i Girona - Tomo 1123 / Folio 108 / Hoja GI20086 - Inscripción 1ª

Hos TRADEINN RETAIL SERVICES anerkender vi vigtigheden af at beskytte dine personlige oplysninger, og vi er forpligtet til at behandle dem ansvarligt og i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Formålet med denne privatlivspolitik er at regulere alle aspekter i forbindelse med behandlingen af data fra de forskellige brugere, der besøger hjemmesiden eller giver deres personlige oplysninger på de forskellige formularer, der findes på hjemmesiden.

Personlige data

Personoplysninger er de oplysninger, der identificerer dig eller kan identificere dig. Via webstedet indsamles de personoplysninger, som brugeren giver os, i de bokse, der er oprettet til dette formål: Navn, efternavn, e-mail, telefonnummer, postnummer, postnummer, by osv. Desuden indsamles alle de personoplysninger, som brugeren frivilligt giver os via et af de sociale netværk, som brugeren er registreret på. I dette tilfælde afhænger indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger både af den konfiguration, som brugeren har oprettet, og af selve det sociale netværks vilkår og betingelser.

Når en bruger besøger webstedet, betyder det ikke, at han/hun skal give oplysninger om sine personlige data. Men hvis sådanne oplysninger gives, vil dataene blive behandlet lovligt og til enhver tid være underlagt principperne og rettighederne i GDPR 2016/679 af 27. april 2016 og LOPDGDD 3/2018 af 5. december.

Formål, varighed og legitimation af behandlingen

Vi behandler de data, som brugeren har givet os, til følgende formål:

- For at behandle brugerens ansøgning eller anmodning via kontaktformularen på webstedet. Vi indsamler og behandler brugerens personoplysninger for at kunne behandle og administrere brugerens ansøgning, forespørgsel eller enhver anmodning, der er fremsat ved hjælp af den nævnte formular. Vi opbevarer disse oplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at imødekomme anmodningen, og i det tidsrum, der er fastsat ved lov, med en varighed på mindst 3 år. Grundlaget for legitimering af databehandlingen vil være det samtykke, som brugeren har givet ved at afkrydse afkrydsningsfeltet for accept af vores privatlivspolitik, inden han/hun sender sin anmodning. Brugeren har ret til til enhver tid at tilbagekalde sit samtykke, uden at dette påvirker lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der blev givet før tilbagekaldelsen.

- At administrere erfaringer eller holdninger vedrørende produkter og/eller tjenester gennem brugernes udtalelser, der offentliggøres på webstedet, og derved hjælpe andre brugere. De eneste personlige oplysninger, der offentliggøres i forbindelse med brugerudtalelsen, er brugerens navn og by/by. Vi opbevarer de oplysninger, som vi får, så længe brugeren ikke anmoder om at få dem tilbagekaldt, og i den periode, der er fastsat ved lov, med en varighed på mindst 3 år. Grundlaget for legitimering af databehandlingen vil være det samtykke, som brugeren har givet, når han/hun registrerer sig ved hjælp af formularen til dette formål på webstedet og afkrydser feltet for accept af vores privatlivspolitik, inden han/hun sender anmodningen.

- For at håndtere og administrere det køb, som brugeren foretager ved hjælp af købsformularen på webstedet. Vi indsamler og behandler brugerens personoplysninger for at kunne behandle bestillingen og den efterfølgende betaling for de produkter og tjenester, der tilbydes på hjemmesiden. Vi opbevarer disse data i den periode, hvor kontraktforholdet mellem parterne varer, og i den periode, der er fastsat ved lov med henblik på overholdelse af skatteforpligtelser. Grundlaget for legitimering af databehandlingen vil være opfyldelsen af en salgskontrakt, som den registrerede er part i. Hvis brugeren ikke giver sine personoplysninger, vil det ikke være muligt at administrere hans/hendes køb, og den ønskede tjenesteydelse kan ikke leveres.

- For at gemme den forladte indkøbskurv og minde brugeren om, at han/hun har efterladt et produkt i indkøbskurven, hvis han/hun har initieret et køb ved at indtaste sin e-mailadresse. Personoplysningerne opbevares i det øjeblik brugeren tilføjer det valgte produkt til indkøbskurven, indtil han bekræfter det, i en periode på højst fem dage. Lovligheden af behandlingen af personoplysningerne er den registeransvarliges legitime interesser i at lette købet af det produkt, som brugeren har vist interesse for ved at lægge det i indkøbskurven, mest muligt.

- Til at sende rundskrivelser og nyhedsbreve om TRADEINN RETAIL SERVICES" produkter. Når vi har brugerens samtykke, indsamler og behandler vi hans/hendes personoplysninger for at sende ham/hende oplysninger om vores produkter og tjenester. Vi opbevarer disse data, så længe brugeren ikke tilbagekalder sit samtykke til behandling af dem, i den periode, der er fastsat i lovgivningen, og i mindst 3 år. Grundlaget for legitimering af databehandlingen vil være det samtykke, som brugeren giver ved at afkrydse feltet for accept af vores privatlivspolitik før tilmelding til nyhedsbrevet i den formular, der er beregnet til dette formål på webstedet. Brugeren har ret til til enhver tid at tilbagekalde sit samtykke, uden at dette berører lovligheden af den behandling, der er baseret på det samtykke, der er givet før tilbagekaldelsen.

- At administrere det CV/resumé, som den registrerede har sendt ved hjælp af den formular, der er beregnet til dette formål, og at optage det i databasen over virksomhedens kandidater. Disse oplysninger opbevares i højst et år, hvorefter de spærres i den periode, der er fastsat i lovgivningen, med garanti for, at fortroligheden fuldt ud respekteres både i forbindelse med behandlingen og den efterfølgende destruktion af oplysningerne. Det legitime grundlag for forvaltning og behandling af den registreredes CV/resumé er vedkommendes samtykke, som gives ved at sende det og afkrydse feltet for accept af vores privatlivspolitik, inden det sendes. Brugeren har til enhver tid ret til at tilbagekalde sit samtykke, uden at dette berører lovligheden af den behandling, der er baseret på det samtykke, der blev givet, før det blev tilbagekaldt.

- At registrere sig som " registreret bruger " på registreringsformularen på hjemmesiden, hvilket vil give brugeren adgang til sit private tjenesteområde og blive informeret om vores aktiviteter; dette vil gøre det muligt for os at sende ham/hende kommerciel kommunikation om nye funktioner i vores tjenester via ethvert elektronisk medie. Vi opbevarer disse oplysninger, så længe brugeren ikke anmoder om at få sin registrering annulleret, og i den periode, der er fastsat i lovgivningen, med en varighed på mindst 3 år. Grundlaget for legitimering af databehandlingen vil være det samtykke, som brugeren har givet, når han/hun registrerer sig med registreringsformularen og afkrydser feltet for accept af vores privatlivspolitik, inden han/hun sender anmodningen. Brugeren har ret til til enhver tid at tilbagekalde sit samtykke, uden at dette påvirker lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der blev givet før tilbagekaldelsen.

- For at forbedre brugeroplevelsen, når du surfer på webstedet. Vi opbevarer disse data, så længe brugeren ikke tilbagekalder sit samtykke til at behandle dem ved at slette cookies, i den periode, der er fastsat i lovgivningen og i mindst 3 år. Det legitime grundlag for at forbedre browsing på webstedet er det samtykke, som brugeren har givet, når han/hun accepterer cookies. Brugeren har ret til til enhver tid at tilbagekalde sit samtykke, uden at dette berører lovligheden af den behandling, der er baseret på det samtykke, der er givet, før det blev tilbagekaldt.

- Til at administrere vores sociale netværk og sende brugere oplysninger om vores aktiviteter og produkter. Vi opbevarer disse data så længe brugeren ikke tilbagekalder sit samtykke til behandling af dem, i den periode, der er fastsat i lovgivningen, og i mindst 3 år. Det legitime grundlag for at forvalte vores sociale netværk og sende brugerne vores aktiviteter og nye funktioner er det samtykke, vi har fået til at gøre det. Brugeren har ret til til enhver tid at tilbagekalde sit samtykke, uden at dette påvirker lovligheden af den behandling, der er baseret på det samtykke, der er givet før tilbagekaldelsen.

- Administrer chat-tjenesten " Kundeservice ", der tilbydes på vores websted, hvis du har spørgsmål vedrørende vores tjenester/produkter. Med henblik på konstant at forbedre kvaliteten af vores kundeservice registrerer vi chat-historikken med henblik på analyse og forbedring. Disse optegnelser slettes, når de er evalueret og har overholdt den lovbestemte frist på mindst 3 år. Det lovlige grundlag for behandlingen er den registreredes samtykke, som vi har fået fra den registrerede til brug af tjenesten. Brugeren har ret til til enhver tid at tilbagekalde sit samtykke, uden at det berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket før tilbagekaldelsen.

- Administrer udsendelse af tilfredshedsundersøgelser baseret på køb af det ønskede produkt eller den ønskede tjeneste for dagligt at forbedre vores kunders oplevelse. Personoplysningerne slettes, når undersøgelsen er afsluttet samt den rimelige tid til at foretage forbedringer, aktivere nye tjenester og opfylde de krav, der er fastsat i den gældende gældende lovgivning. Behandlingen af dine personoplysninger vil være baseret på den legitime interesse i at forbedre kvaliteten af tjenesten, når brugeren har købt produkter og/eller tjenester. I mangel af en sådan kontraktlig aktivitet vil behandlingen af personoplysninger være baseret på brugerens samtykke, som er fastsat i den gældende lovgivning. Hvis du desuden trækker dit samtykke til en del af behandlingen tilbage, vil dette ikke påvirke lovligheden af den tidligere udførte behandling.

- For at imødekomme brugernes behov og bekymringer administrerer TRADEINN RETAIL SERVICES den Whatsapp-kommunikation, der stilles til rådighed for brugerne; brugen af WhatsApp-applikationen som et kommunikationsmiddel indebærer international overførsel af data. Brugen af Whatsapp-applikationen som kommunikationsmiddel indebærer en international overførsel af data. Serverne for Whatsapp-applikationen for EU-brugere er placeret i Irland, men der kan finde kommunikation sted med servere i USA. Den ansvarlige person er den eneste modtager af dataene og har kun adgang til navne, telefonnumre og samtaleindhold, der er offentliggjort i chatten. Brug af oplysningerne i chatten til andre formål er strengt forbudt. Hvad angår opbevaring af data, vil den kommunikationshistorik, der er nødvendig for ovennævnte formål, blive opbevaret, så længe kommunikationen finder sted. Hvis den anden part beslutter sig for at tilbagekalde sit samtykke til kommunikation via applikationen, skal alle samtaler desuden straks slettes. Alle oplysninger skal blokeres og deres håndtering begrænses i det omfang, der kan opstå ansvar i forbindelse hermed, undtagen i tilfælde, hvor bevarelsen af oplysningerne er nødvendig af hensyn til juridiske forpligtelser eller brugerens legitime forsvar. Grundlaget for legitimitet er det samtykke, som brugeren har givet os ved brug af tjenesten. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke før tilbagekaldelsen.

Overdragelse eller videregivelse af personoplysninger og internationale overførsler

Hos TRADEINN RETAIL SERVICES behandler vi dine data inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og generelt har vi tjenesteudbydere, der er placeret inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller i lande, der er vurderet til at have et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

Hvis vi har brug for at bruge tjenesteudbydere, der udfører behandling uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller i lande, der ikke er blevet vurderet til at have et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, vil vi sikre, at dine data behandles på en sikker og legitim måde på grundlag af beslutninger om tilstrækkelighed, standardbestemmelser om databeskyttelse, bindende virksomhedsregler, undtagelser eller andre instrumenter, der er godkendt af tilsynsmyndigheden, og som giver tilstrækkelige garantier for international overførsel af data.

I den forbindelse oplyser vi dig om, at TRADEINN RETAIL SERVICES for at kunne udføre formålet med behandlingen vil underlevere HOSTING-tjenesterne til GOOGLE CLOUD PLATFORM, hvis servere er placeret i USA. Denne udbyder har imidlertid standardkontraktklausuler i overensstemmelse med artikel 46 i RGPD, som legitimerer den internationale overførsel af personoplysninger.

Ajourføring af data

For at vi kan holde personoplysningerne ajour, skal brugeren altid informere os om enhver ændring i disse oplysninger; hvis dette ikke sker, kan vi ikke holdes ansvarlige for oplysningernes rigtighed.

Brugeren garanterer, at de afgivne personoplysninger er sande, og garanterer, at alle de afgivne oplysninger svarer til virkeligheden, er ajourførte og korrekte. Han/hun er forpligtet til at meddele enhver ændring heraf.

Oplysninger fra tredjeparter

Hvis brugeren giver TRADEINN RETAIL SERVICES oplysninger om tredjepart til et hvilket som helst formål, garanterer han/hun, at han/hun har fået disse oplysninger på lovlig vis, at han/hun har informeret de berørte parter på forhånd, at han/hun har fået deres samtykke til at videregive dem, og at de oplysninger, der gives, er nøjagtige og sande.

De ønskede oplysningers obligatoriske karakter

Alle vores formularer er forsynet med en stjerne (*) for at angive, hvilke oplysninger der er obligatoriske. Hvis brugeren ikke udfylder disse felter eller ikke afkrydser feltet vedrørende privatlivspolitik, vil oplysningerne ikke blive sendt.

Brug af adgangskoder

For at få adgang til din konto skal brugeren " Log ind " og angive den e-mailadresse og adgangskode, der er genereret i registreringsformularen i overensstemmelse med de kompleksitetsregler, der er fastsat på hvert enkelt tidspunkt på nettet.

Brugerne er ansvarlige for den passende opbevaring og fortrolighed af de identifikatorer og/eller adgangskoder, som de har valgt i forbindelse med registreringen, og de forpligter sig til ikke at overlade brugen af dem til tredjemand eller give adgang til dem til udenforstående.

Ligeledes er brugeren forpligtet til straks at underrette den registeransvarlige om enhver omstændighed, der gør det muligt at misbruge identifikatorer og/eller adgangskoder, såsom tyveri, tab eller uautoriseret adgang til dem, med henblik på øjeblikkelig annullering af dem.

De registreredes rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine oplysninger og få en bekræftelse på behandlingen af dem samt en kopi af de personoplysninger, der behandles. Du har ret til at ajourføre dem og anmode om at få eventuelle unøjagtige oplysninger rettet eller anmode om at få oplysningerne fjernet, når de ikke er nødvendige for de formål, hvortil de blev indsamlet. Du kan anmode om en begrænsning af behandlingen af dine data og gøre indsigelse mod, at de behandles ved at tilbagekalde dit samtykke, og du kan også udøve din ret til dataportabilitet. Ligeledes har du ret til ikke at blive genstand for afgørelser, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona). E-mail: lopd@tradeinn.com.

Hvis du mener, at dine rettigheder ikke er blevet behørigt respekteret, har du ret til at indgive en klage til den spanske databeskyttelsesmyndighed www.aepd.es.

Behandling af oplysninger om mindreårige

Enhver, der afgiver oplysninger via formularerne på dette websted og accepterer behandlingen af disse, erklærer, at vedkommende er mindst 14 år gammel. Adgang til og brug af webstedet er forbudt for personer under 14 år. Hvis den dataansvarlige på et hvilket som helst tidspunkt opdager, at en person under 14 år har afgivet personoplysninger, vil vi slette disse oplysninger. Desuden kan forældre eller værger under alle omstændigheder skrive til TRADEINN RETAIL SERVICES for at blokere enhver adgangskonto, der er oprettet af mindreårige under deres ansvar, som har registreret sig ved at forfalske deres identitet.

Sociale netværk

Formålet med sociale værktøjer som Facebook, Twitter, Instagram osv. eller andre sociale netværk er at synliggøre og udbrede de aktiviteter, der finder sted i vores organisation. Disse sociale værktøjer gemmer personlige data på serverne for de tilsvarende tjenester og er underlagt deres egen privatlivspolitik. Det anbefales at gennemgå og læse brugsbetingelserne og privatlivspolitikken for det sociale netværk på tidspunktet for registreringen, idet der tages hensyn til de forskellige konfigurationsmuligheder vedrørende privatlivets fred for brugerens profil i det sociale netværk. Desuden forbeholder den registeransvarlige sig ret til at slette alle offentliggjorte oplysninger fra tredjeparter, som krænker lovligheden, opfordrer til at krænke den eller indeholder budskaber, der krænker den menneskelige værdighed eller institutioner, fra sine sociale netværk. Ligeledes forbeholder den dataansvarlige sig ret til at blokere eller indberette forfatterens profil med sådant indhold.

Cookies

En cookie er en lille fil, der downloades og gemmes på brugerens computer, når han/hun går ind på et websted. Cookies gør det muligt for webstedet bl.a. at gemme og genvinde oplysninger om brugerens eller computerens browsingvaner, og afhængigt af de oplysninger, de indeholder, og den måde, du bruger din computer på, kan de bruges til at genkende brugeren.

Brugeren har mulighed for at forhindre generering af cookies ved at vælge den tilsvarende mulighed i sit browserprogram. Du kan få flere oplysninger ved at læse vores politik om cookies.

Oplysninger, du giver indirekte

Denne politik informerer brugeren om, at Tradeinn udelukkende bruger YouTube API internt som en onlineressource, som vores hjemmeside kan linke til eller henvise til ellers (Tredjepartstjenester), i dette tilfælde for at dele videoer på hjemmesiden, der udelukkende og udelukkende indeholder produktinformation. Derfor accepterer du at være bundet af YouTubes vilkår og betingelser: Vilkår og betingelser Youtube . Googles privatlivspolitik: Privatlivspolitik og tjenester fra Youtube API: Vilkår og YouTube API-betingelser

Tradeinn påtager sig ikke ansvaret for indholdet af tredjepartstjenestepraksis, derfor anbefaler vi, at du omhyggeligt gennemgår fortrolighedspolitikkerne for enhver tredjepartstjeneste, som du har adgang til.