up

Opcja `Zapamiętaj mnie na tym komputerze`

Wybierz opcję `Zapamiętaj mnie na tym komputerze` Jeżeli chcesz w przyszłości automatycznie logować się na tym komputerze. Twoje konto będzie zapamiętane przez 45 dni. Proszę nie używać opcji `Pamiętaj mnie` jeżeli korzystasz z publicznego komputera lub z używanego przez więcej niż jedną osobę.

Strona Główna

Warunki Korzystania

WARUNKI KORZYSTANIA

Niniejszy dokument umowny reguluje zakup produktów i zawieranie umów o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej www. tradeinn.com, której właścicielem jest TRADEINN RETAIL SERVICES, zwany dalej Dostawcą i właściciel następujących sklepów internetowych: www.scubastore.com, www.trekkinn.com, www.bikeinn.com, www.snowinn.com, www.swiminn.com, www.smashinn.com, www.waveinn.com, www.motardinn.com, www.outletinn.com, www.goalinn.com, www.runnerinn.com, www.xtremeinn.com, www.dressinn.com, www.traininn.com, www.kidinn.com, www.techinn.com i www.bricoinn.com.

Akceptacja niniejszego dokumentu oznacza, że Klient:
- Przeczytał, zrozumiał i rozumie jego treść.
- Składając zamówienie za pośrednictwem tej strony internetowej, Klient oświadcza, że ukończył 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania umów. Jeśli jednak Klient ma od 14 do 18 lat, może poprosić o informacje o produktach i wydarzeniach. W każdym przypadku zaleca się, aby przed rozpoczęciem przeglądania i/lub rejestrowania się w naszych sklepach internetowych lub aplikacjach mobilnych Klientowi towarzyszyli rodzice lub przedstawiciele prawni, aby mogli oni wyjaśnić wszelkie pytania, które mogą się pojawić. Jeśli Klient ma mniej niż 14 lat, prosimy o nieprzekazywanie nam żadnych danych osobowych, ponieważ Dostawca nie może ich przyjąć.
- Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie.

Niniejsze warunki obowiązują przez czas nieokreślony i mają zastosowanie do wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy.

Dostawca usług informuje, że sprzedawca jest odpowiedzialny i zna przepisy obowiązujące w krajach, do których wysyła produkty, oraz zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków, bez wpływu na towary lub promocje, które zostały zakupione przed wprowadzeniem zmian.

IDENTYFIKACJA STRON ZAMAWIAJĄCYCH

Z jednej strony, dostawcą produktów nabytych lub usług zamówionych przez Klienta jest TRADEINN RETAIL SERVICES, z siedzibą pod adresem C/ Pirineus, 9 - 17460 Celra (Girona), NIF B17527524 i numerem telefonu do obsługi klienta: +34 93 220 00 89.

Z drugiej strony, Klient, który zarejestrował się na stronie internetowej za pomocą nazwy użytkownika i hasła, za które ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie użytkowania i przechowywania, jest odpowiedzialny za prawdziwość danych osobowych przekazanych Usługodawcy.

PRZEDMIOT KONTRAKTU

Celem niniejszej umowy jest uregulowanie umownego stosunku kupna-sprzedaży między Usługodawcą a Klientem, gdy Klient zaakceptuje odpowiednie pole wyboru podczas procesu składania zamówienia online.

Umowny stosunek kupna i sprzedaży polega na dostarczeniu, w zamian za określoną cenę i publicznie przedstawioną za pośrednictwem strony internetowej, określonego produktu lub usługi.

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Klient, w celu uzyskania dostępu do usług lub produktów oferowanych przez Usługodawcę, musi zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej, tworząc konto użytkownika. W związku z tym Klient musi dobrowolnie i swobodnie podać wymagane dane osobowe, które będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (GDPR) oraz Rozporządzenia LOPDGDD 3/2018 z dnia 5 grudnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz szczegółowo opisane w Nocie prawnej i Polityce prywatności niniejszej strony internetowej. Klient wybiera nazwę użytkownika i hasło, zobowiązując się do starannego korzystania z nich i nieudostępniania ich osobom trzecim, a także do powiadomienia Usługodawcy o ich utracie lub kradzieży albo o ewentualnym dostępie do nich przez nieuprawnioną osobę trzecią, aby ten mógł niezwłocznie przystąpić do ich zablokowania. Operator telefonii komórkowej informuje, że w trakcie procesu zakupu lub zamawiania usług Klient będzie musiał się zidentyfikować za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Klient będzie miał dostęp do swoich zamówień, faktur, śledzenia zamówień, a także do modyfikacji danych. Hasła te będą wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej. Usługodawca udostępnia Klientom środki techniczne umożliwiające identyfikację i korektę błędów we wprowadzaniu danych do formularzy. W koszyku i ogólnie w formularzach poprawność formatu danych zostanie automatycznie zweryfikowana, a użytkownik będzie miał możliwość ich poprawienia. Po utworzeniu konta użytkownika, informuje się, że zgodnie z wymogami artykułu 27 ustawy 34/2002, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), procedura zawierania umów będzie przebiegać w następujących krokach:

1. Ogólne warunki handlowe.
2. Wysyłka i dostawa zamówień.
3. Odstąpienie od umowy.
4. Zwroty.
5. Reklamacje.
6. Siła wyższa.
7. Jurysdykcja.
8. Ogólne informacje o ofercie.
9. Cena i okres ważności oferty.
10. Koszty transportu.
11. Formy płatności, opłaty i rabaty.
12. Proces zakupu.
13. Darowizny z Intermon Oxfam.
14. Obowiązujące gwarancje.
15. Obowiązujące prawo i jurysdykcja.
16. Zaufanie online.

1. OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, złożenie zamówienia u Dostawcy Usług jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta niniejszych warunków prawnych. Żadne postanowienia Klienta nie mogą się różnić od postanowień Dostawcy Usług, chyba że zostały wcześniej wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez Dostawcę Usług. Aby złożyć zamówienie, Klient musi przejść procedurę zakupu online i kliknąć na akceptację Warunków umowy oraz przycisk finalizacji zamówienia (z obowiązkiem zapłaty).

2. WYSYŁKA I DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

Klient powinien pamiętać, że zamówienia będą wysyłane w ramach dostępnych zapasów. Jeśli któregoś z zamówionych produktów nie ma w magazynie, Dostawca zobowiązuje się do wysłania Klientowi wiadomości e-mail tak szybko, jak to możliwe (od daty złożenia zamówienia), aby poinformować go o terminie, w którym jego produkt(y) może zostać wysłany. Jeśli Klient nie jest zainteresowany czekaniem, może zażądać zwrotu kwoty zapłaconej za dany produkt (produkty). Jeśli którykolwiek z produktów objętych zamówieniem Klienta, po zafakturowaniu, nie jest dostępny, Dostawca Usług zobowiązuje się wysłać Klientowi dostępne produkty. Jeśli to możliwe, Dostawca Usług zaoferuje Klientowi artykuł o równorzędnej jakości i cenie, który zastąpi niedostępny produkt. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje proponowanego produktu zastępczego, Dostawca Usług zwróci Klientowi koszt niedostępnego produktu. Podczas składania zamówienia Klient może wybrać opcję dostawy po dodaniu wszystkich pozycji do koszyka. Operator telefonii komórkowej wysyła zamówienie na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia. Aby zapewnić bezpieczne dostarczenie przesyłki, kurier wymaga złożenia podpisu potwierdzającego pomyślne zrealizowanie dostawy. Jeśli nie ma nikogo, kto mógłby odebrać przesyłkę, kurier podejmie próbę ponownego doręczenia, zdeponuje przesyłkę u sąsiada lub odda przesyłkę na przechowanie w lokalnym urzędzie pocztowym. W przypadku, gdy paczka nie może zostać doręczona z jakiegokolwiek powodu, np. z powodu nieprawidłowego adresu, nieobecności odbiorcy, odmowy przyjęcia paczki itp. W takiej sytuacji Dostawca zwraca jedynie cenę zapłaconych produktów, gdy przesyłka dotrze z powrotem do naszego magazynu. Klient otrzyma zwrot pieniędzy przy użyciu tej samej metody płatności, której użył podczas składania zamówienia. W takim przypadku koszty wysyłki nie są zwracane. Dostawę uważa się za zrealizowaną w momencie, gdy przewoźnik przekaże produkty do dyspozycji Klienta, a Klient lub osoba przez niego upoważniona podpisze dokument potwierdzający odbiór przesyłki. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie produktów przy odbiorze oraz zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń i reklamacji, które mogą być uzasadnione, w dokumencie odbioru dostawy. W przypadku, gdy zawarcie umowy nie wiąże się z fizycznym dostarczeniem jakichkolwiek produktów, a produkty są bezpośrednio pobierane ze strony internetowej, Dostawca Usług uprzednio poinformuje Klienta o procedurze, jaką należy zastosować w celu pobrania produktów. Reklamacje dotyczące paczek oznaczonych jako ´dostarczone´ należy składać po upływie 3 dni i przed upływem 15 dni od dnia, w którym paczka została oznaczona jako ´dostarczona´. Reklamacje dotyczące paczek uznanych za zaginione (jeśli ich status nie brzmi ´doręczone´) należy składać po upływie 3 dni i w ciągu 30 dni od ostatniej aktualizacji śledzenia przesyłki. Aby złożyć reklamację, Klient musi skontaktować się z dostawcą za pośrednictwem strony internetowej. Jeśli podczas składania zamówienia Klient wybrał opcję ubezpieczenia Route+ i ma problem z przesyłką, Klient musi zgłosić roszczenie bezpośrednio do firmy Route. Aby zgłosić roszczenie do Route, Klient może to zrobić za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostarczonej przez Route dla urządzeń z systemem iOS lub Android. Alternatywnie może to zrobić za pośrednictwem wiadomości e-mail, którą Klient otrzymał od Route po złożeniu zamówienia, lub wypełniając formularz reklamacyjny online: https://claims.route.com. Klient może zapoznać się z regulaminem korzystając z następującego linku: https://content.route.com/terms-and-conditions.

3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma czternaście dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu zakupionego w naszym sklepie internetowym na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy i anulowanie umowy zawartej między stronami (art. 71 Królewskiego Dekretu Ustawodawczego 1/2007 z dnia 16 listopada, zatwierdzającego zmieniony tekst Ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających). W każdym przypadku koszty zwrotu produktu ponosi Klient, z wyjątkiem odstąpienia od umowy z powodu braku zgodności produktu z umową. Należy zauważyć, że zgodnie z motywem 47 dyrektywy 2011/83/UE, jeżeli Klient chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy po użyciu towarów w stopniu większym, niż jest to absolutnie konieczne do określenia ich charakteru, cech lub funkcjonowania, Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmniejszenie wartości towarów. Przyjmuje się, że w celu określenia charakteru, cech lub sposobu działania zakupionych towarów Klient może i musi dokonywać tylko takich samych czynności i kontroli towarów, jakie byłyby dozwolone w zakładzie fizycznym. Dlatego w okresie próbnym konsument musi obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą ostrożnością. Zgodnie z art. 103 Królewskiego Dekretu Ustawodawczego 1/2007, prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów dotyczących:

(a) Świadczenie usług, po całkowitym wykonaniu usługi, jeżeli świadczenie zostało rozpoczęte, za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i użytkownika oraz za jego potwierdzeniem, że jest świadomy, iż po całkowitym wykonaniu umowy przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
(b) Dostarczanie towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy.
(c) Dostawa towarów wykonanych zgodnie ze specyfikacją konsumenta i użytkownika lub wyraźnie zindywidualizowanych.
(d) Dostawa towarów, które prawdopodobnie ulegną szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu.
(e) dostawa zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i które zostały rozpieczętowane po dostarczeniu.
(f) dostawa towarów, które po dostarczeniu i biorąc pod uwagę ich charakter stały się nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami.
(g) dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy sprzedaży i które nie mogą zostać dostarczone w ciągu 30 dni, a których rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych, na które przedsiębiorca nie ma wpływu.
(h) umowy, w których konsument i użytkownik wyraźnie wezwał przedsiębiorcę do stawienia się u niego w celu dokonania pilnych napraw lub konserwacji; jeżeli podczas takiej wizyty przedsiębiorca świadczy usługi dodatkowe w stosunku do tych wyraźnie zamówionych przez konsumenta lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do przeprowadzenia konserwacji lub naprawy, prawo odstąpienia powinno mieć zastosowanie do tych dodatkowych usług lub towarów.
(i) Dostarczanie zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub wideo lub zapieczętowanego oprogramowania, które zostało odpieczętowane przez konsumenta i użytkownika po dostarczeniu.
(j) Dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę takich publikacji.
(k) Umowy zawierane w drodze aukcji publicznych.
(l) świadczenie usług zakwaterowania w celach innych niż mieszkalnictwo, transport towarów, wynajem samochodów, gastronomia lub usługi związane z wypoczynkiem, jeżeli umowy przewidują konkretną datę lub okres wykonania.
(m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku, jeżeli ich dostarczanie rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i użytkownika ze świadomością, że w związku z tym traci on prawo do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Tradeinn Retail Services S.L. najlepiej poprzez wypełnienie formularza, który znajdzie pod poniższym linkiem. Lub Klient może wysłać swój formularz odstąpienia od umowy pocztą, wysyłając go na adres: Tradeinn Retail Services S.L., C/Pirineus, 9. 17460 Celrà (Girona - Hiszpania). Po skorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Dostawca Usług jest zobowiązany do zwrotu kwot zapłaconych przez konsumenta i użytkownika bez zatrzymywania kosztów. Zwrot tych kwot musi nastąpić bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie przed upływem 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym konsument i użytkownik zostali poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy.

4. ZWROTY

Jeśli Klient nie jest zadowolony z zakupionego produktu, może go zwrócić i otrzymać zwrot ceny zwróconego produktu w ciągu 30 dni od daty dostarczenia produktów. Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty nieużywane (z wyjątkiem produktów wadliwych). Istnieją pewne produkty, które nie mogą zostać zwrócone, z wyjątkiem produktów wadliwych, takie jak produkty, które nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia, jeśli zostały rozpieczętowane przez Klienta po dostarczeniu (np. produkty kosmetyczne), lub które po dostarczeniu zostały nierozłącznie zmieszane z innymi produktami; produkty, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu (np.produkty, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub mają określony termin przydatności do spożycia); zapieczętowane nagrania audio lub wideo lub zapieczętowane oprogramowanie, jeśli zostały one odpieczętowane przez Klienta po dostarczeniu; towary wykonane zgodnie ze specyfikacją Klienta lub wyraźnie spersonalizowane, w tym spersonalizowane buty, spersonalizowane koszulki, spersonalizowane rękawice piłkarskie lub narty z zamontowanymi wiązaniami. Instrukcje dotyczące zwrotu produktu są dostępne w sekcji Zwroty.

5. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje, które Klient uzna za stosowne, zostaną rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie i mogą być składane na następujące adresy kontaktowe:
Poczta: TRADEINN RETAIL SERVICES, C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona) - Hiszpania
Telefon: +34 93 220 00 89
Mail: support@tradeinn.com

Rozstrzyganie sporów online Zgodnie z Art. 14.1 Rozporządzenia (UE) 524/2013, Komisja Europejska zapewnia platformę swobodnego dostępu do rozwiązywania sporów online pomiędzy Klientem a Dostawcą Usług, bez odwoływania się do sądów powszechnych, poprzez interwencję strony trzeciej, zwanej Organem Rozstrzygania Sporów, która działa jako pośrednik pomiędzy nimi. Organ ten jest neutralny i prowadzi dialog z obiema stronami w celu osiągnięcia porozumienia, a na koniec może zaproponować i/lub narzucić rozwiązanie sporu. Link do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. SIŁA WYŻSZA

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania z powodu działania siły wyższej. Wykonanie zobowiązania zostanie odroczone do czasu ustania działania siły wyższej.

7. JURYSDYKCJA

Klient nie może cedować, przekazywać ani przenosić praw, odpowiedzialności i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień, ani też nie zostanie w żaden sposób zmienione. Klient oświadcza, że zapoznał się, zna i akceptuje w całości niniejsze Warunki Ogólne.

8. OGÓLNE INFORMACJE O OFERCIE

Wszystkie sprzedaże i dostawy realizowane przez Dostawcę Usług podlegają niniejszym Warunkom Ogólnym. Żadne modyfikacje, zmiany lub porozumienia sprzeczne z Propozycją Handlową Dostawcy Usług lub z niniejszymi Warunkami nie będą skuteczne, chyba że zostaną wyraźnie uzgodnione na piśmie podpisanym przez Dostawcę Usług, w którym to przypadku te konkretne porozumienia będą miały pierwszeństwo. Z uwagi na stały postęp techniczny i udoskonalanie produktów Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do zmiany swoich specyfikacji w odniesieniu do informacji podanych w reklamie, w zakresie, w jakim nie wpływa to na wartość oferowanych produktów. Takie zmiany obowiązują również w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu wpłynie to na możliwość dostarczenia oferowanych produktów. Dużą wagę przywiązujemy do informacji o podstawowych cechach produktów za pomocą opisów technicznych pochodzących od naszych firm partnerskich i producentów, a także zdjęć ilustrujących produkty. Wszystko to robimy w ramach ograniczeń technologicznych, ale zawsze dążąc do osiągnięcia najlepszych standardów rynkowych.

9. CENA I OKRES WAŻNOŚCI OFERTY

Cena każdego produktu będzie wyraźnie podana w sklepie internetowym. Cena i warunki oferowanych produktów mogą się zmieniać w czasie, ale w każdym przypadku, w odniesieniu do konkretnego zamówienia, zawsze obowiązuje cena i warunki, które zostały podane w momencie składania zamówienia przez Klienta. Dostawca zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za zamówienie od momentu jego otrzymania.

Ceny sprzedaży podane w naszych sklepach internetowych są następujące:

- Jeśli Klient mieszka w Unii Europejskiej, wszystkie ceny zawierają podatek VAT, ale Dostawca odlicza tę kwotę od całości, jeśli przesyłka jest wysyłana do obszarów zwolnionych z podatku VAT. W Wielkiej Brytanii wszystkie nasze ceny zawierają podatek VAT, którego standardowa stawka wynosi obecnie 20%.
- Jeśli Klient mieszka poza Unią Europejską, ceny nie zawierają podatku VAT. Klient będzie musiał zapłacić lokalny podatek VAT, a po dotarciu przesyłki do miejsca przeznaczenia może zostać naliczone cło importowe. W niektórych krajach lub obszarach istnieje również opłata za odprawę celną, koszty te są naliczane przez firmę spedycyjną, która działa jako pośrednik. Cła i przepisy celne różnią się w zależności od kraju i trudno jest dokładnie określić, jak one działają.

10. KOSZTY TRANSPORTU

Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę produktów. Koszty wysyłki ponosi Klient i są one doliczane do całkowitej kwoty wybranych produktów. Klient może w każdej chwili sprawdzić wysokość kosztów wysyłki w koszyku, przed potwierdzeniem zamówienia i sfinalizowaniem procesu zamówienia. Obliczenie kosztów wysyłki zależy od objętości i wagi przedmiotów. Przesyłki na Wyspy Kanaryjskie podlegają lokalnym podatkom importowym i/lub celnym.

11. FORMY PŁATNOŚCI, OPŁATY I RABATY

Dostawca współpracuje z Adyen i Mar Payments Services S.L. w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa płatności oraz zapobiegania oszustwom i niepłaceniu. Jeśli dział bezpieczeństwa podejrzewa jakiekolwiek anomalie lub oszustwa, Dostawca zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji ze względów bezpieczeństwa. Głównymi metodami płatności są karty kredytowe/debetowe, Klarna, PayPal, Apple Pay i Google Pay. Oferowane metody płatności mogą się różnić w zależności od kraju przeznaczenia. Po dodaniu wszystkich przedmiotów do koszyka i wybraniu przez Klienta usługi kurierskiej zostaną wyświetlone wszystkie dostępne metody płatności dla kraju przeznaczenia. W przypadku płatności online dokonywanych kartą kredytową/debetową, do szyfrowania informacji bankowych w sieci wykorzystywany jest system bezpieczeństwa ´Secure Socket Layer´ (SSL). Ponadto dane karty kredytowej klienta nie są zapisywane w żadnej bazie danych, lecz trafiają bezpośrednio do terminala POS (Point of Sale Terminal) banku. W celu zaoferowania metod płatności Klarna, w procesie płatności Dostawca może przekazać Klarna dane osobowe Klienta zawarte w formularzu kontaktowym oraz szczegóły zamówienia, aby Klarna mogła ocenić, czy Klient może skorzystać z tych metod płatności. Przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z informacją o ochronie prywatności firmy Klarna (link: www.klarna.com/international/privacy-policy/). Klient jest zawsze uprawniony do bezpłatnego otrzymania faktury w formie papierowej, choć jeśli nie zaznaczy inaczej w zamówieniu, uznaje się, że wyraźnie zgodził się na otrzymywanie jej w formie elektronicznej (pocztą elektroniczną). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana przez Klienta poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem zakładki kontakt.

12. PROCES ZAKUPU

Do koszyka można dodać dowolny produkt z katalogu. W koszyku wyświetlane są tylko pozycje, ilość, cena i łączna kwota. Po zapisaniu koszyka zostaną obliczone podatki, opłaty i rabaty zgodnie z wprowadzonymi danymi dotyczącymi płatności i wysyłki. Koszyki nie mają żadnego powiązania administracyjnego, jest to jedynie sekcja, w której Klient może symulować budżet bez żadnych zobowiązań po obu stronach. Aby móc złożyć zamówienie, Klient musi mieć ukończone 18 lat. Jeśli Klient jest niepełnoletni, musi poprosić swoich rodziców lub opiekunów prawnych o złożenie zamówienia w jego imieniu. Po przejściu do odpowiedniego sklepu internetowego Klient musi wypełnić formularz z wymaganymi danymi osobowymi, który znajduje się we wszystkich naszych sklepach internetowych, a następnie kliknąć na przycisk ´finalizuj zamówienie´, aby potwierdzić zakup. Gdy Klient sfinalizuje swoje zamówienie, Dostawca prześle mu wiadomość e-mail z numerem i szczegółami zamówienia. W przypadku problemów z dostawą materiałów Dostawca skontaktuje się z Klientem tak szybko, jak to możliwe, aby poinformować go o zaistniałej sytuacji i zaproponować alternatywne produkty, które mógłby zakupić. Ewentualnie może zaproponować zwrot kwoty zapłaconej za takie produkty. Klient może anulować zamówienie w dowolnym momencie i bez dodatkowych kosztów, o ile nie zostało ono zafakturowane i wysłane za pośrednictwem firmy transportowej. Jeśli przesyłka opuściła naszą siedzibę, Klient może ją odrzucić za pośrednictwem firmy transportowej w momencie odbioru przesyłki. Dostępność produktów na stronie internetowej ulega ciągłym zmianom i odzwierciedla sytuację w czasie rzeczywistym. Dodanie produktu do koszyka nie gwarantuje, że zostanie on zarezerwowany dla Klienta, ponieważ inni klienci mogli go nabyć podczas przeglądania strony internetowej. Dopiero po zakończeniu procesu płatności produkt jest skutecznie zarezerwowany dla Klienta. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć produkty wymienione w potwierdzeniu zamówienia. Może się jednak zdarzyć, że dostarczenie takich produktów nie będzie możliwe, np. z powodu ich braku w magazynie. W takich przypadkach Dostawca skontaktuje się z Klientem, aby poinformować go o tym i zaproponować mu alternatywne produkty, które mógłby zakupić. Po zrealizowaniu zamówienia system natychmiast wysyła wiadomość e-mail do działu zarządzania Dostawcy Usług. Dostawca dostarczy produkty wskazane w potwierdzeniu zamówienia Klienta zgodnie z niniejszymi Warunkami handlowymi.

13. DAROWIZNY Z INTERMON OXFAM

Dzięki bezpośredniej współpracy Dostawcy Usług z organizacją pozarządową Oxfam Intermón, Dostawca Usług daje wszystkim klientom możliwość współpracy z Oxfam Intermón i wspierania celów charytatywnych w procesie dokonywania zakupów. Jest to bardzo prosty i całkowicie bezpieczny system przekazywania darowizn. Pojawia się on bezpośrednio w koszyku przed sfinalizowaniem zamówienia, umożliwiając klientom zwiększenie wartości ich zakupów poprzez przekazanie niewielkiej darowizny. Wszystkie darowizny zostaną w całości przekazane na rzecz Oxfam Intermón. W przypadku, gdy Klient anuluje swoje zamówienie po dokonaniu darowizny, kwota przekazana Oxfam Intermón nie zostanie zwrócona.

14. OBOWIĄZUJĄCE GWARANCJE

Jako oficjalny dystrybutor każdej marki, wszystkie produkty sprzedawane przez Dostawcę Usług są objęte gwarancją producenta na okres 3 lat w Hiszpanii i 2 lat we wszystkich innych krajach, zgodnie z kryteriami i warunkami opisanymi w Królewskim Dekrecie Ustawodawczym 1/2007 z dnia 16 listopada, zatwierdzającym zmieniony tekst Ustawy Ogólnej o Ochronie Konsumentów i Użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających. Jeśli którykolwiek z zakupionych produktów będzie miał wadę fabryczną, wykrytą w ciągu 3 lat w Hiszpanii i 2 lat w pozostałych krajach, licząc od daty dostawy, a wada została potwierdzona przez producenta, Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy, wymiany na nowy lub dokonania odpowiedniego zwrotu pieniędzy. W takim przypadku Dostawca ponosi wszelkie koszty zwrotu produktu oraz wysyłki nowego lub naprawionego produktu. W przypadku, gdy problem z produktem nie wynika z wady produkcyjnej i nie jest objęty gwarancją, Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty zwrotu produktu.

W przypadku braku dowodu przeciwnego, towary uznaje się za zgodne z umową pod warunkiem, że spełniają wszystkie poniższe wymagania, chyba że okoliczności sprawy sprawiają, że którekolwiek z nich nie ma zastosowania:
- Odpowiadają one opisowi dostarczonemu przez Dostawcę (TRADEINN RETAIL SERVICES).
- Są odpowiednie do zastosowań, do których zwykle przeznaczone są wyroby tego samego typu.
- nadają się do specjalnego zastosowania wymaganego przez klienta, o którym Klient poinformował TRADEINN RETAIL SERVICES w momencie zawierania umowy, pod warunkiem, że Klient zaakceptował, iż produkt nadaje się do takiego zastosowania.
- Charakteryzują się one jakością i wydajnością typową dla produktów tego samego rodzaju, których Klient może racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz, w stosownych przypadkach, opisy szczególnych cech produktów sporządzone przez TRADEINN RETAIL SERVICES.
- TRADEINN RETAIL SERVICES opisuje szczegóły, właściwości techniczne i zdjęcia produktów dostarczone przez producenta produktów i nie jest związany tymi publicznymi oświadczeniami.

Brak zgodności wynikający z nieprawidłowej instalacji produktu uznaje się za brak zgodności produktu, jeśli instalacja jest uwzględniona w umowie kupna i została przeprowadzona przez TRADEINN RETAIL SERVICES lub na jego odpowiedzialność, lub przez Klienta, jeśli wadliwa instalacja wynika z błędu w instrukcji instalacji.

Nie ponosi się odpowiedzialności za niezgodności, o których Klient wiedział lub nie mógł nie wiedzieć w chwili zawarcia umowy lub które pochodzą z materiałów dostarczonych przez Klienta.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niezgodność istniejącą w momencie dostawy produktu. Usługodawca uznaje prawo Klienta do naprawy produktu, jego wymiany, obniżenia ceny oraz rozwiązania umowy.

Wykonywanie działań wymienionych w poprzednim punkcie jest niezgodne z wykonywaniem działań wynikających z usuwania ukrytych wad sprzedaży. W każdym przypadku konsumentowi i użytkownikowi przysługuje, zgodnie z przepisami prawa cywilnego i handlowego, prawo do odszkodowania za szkody wynikające z niezgodności towaru z umową.

Jeśli produkt nie jest zgodny z umową, Klient ma wybór pomiędzy żądaniem naprawy lub wymiany produktu, chyba że jedna z tych opcji okaże się niemożliwa lub nieproporcjonalna. Gdy tylko Klient poinformuje Dostawcę Usług o wybranej opcji, obie strony będą się do niej stosować. Ta decyzja Klienta nie narusza postanowień poniższego punktu w odniesieniu do przypadków, w których naprawa lub wymiana nie doprowadzi produktu do stanu zgodnego z umową.

Naprawa i wymiana powinny być zgodne z następującymi zasadami:

Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat. Bezpłatność ta obejmuje niezbędne koszty poniesione w celu usunięcia niezgodności produktów z umową, w szczególności koszty wysyłki, a także koszty robocizny i materiałów. Naprawa powinna zostać przeprowadzona w rozsądnym terminie i bez większych niedogodności dla użytkownika, z uwzględnieniem charakteru produktów i celu, do jakiego zostały przeznaczone przez Klienta. Naprawa zawiesza naliczanie okresów, o których mowa w artykule 123. Okres zawieszenia rozpoczyna się z chwilą przekazania produktu przez Klienta do dyspozycji Dostawcy Usług, a kończy się z chwilą dostarczenia naprawionego produktu Klientowi. Wymiana zawiesza bieg terminów, o których mowa w artykule 123, od momentu skorzystania z opcji do momentu dostarczenia nowego produktu. Klient nie może żądać wymiany produktu w przypadku produktów niegryzących, ani w przypadku produktów używanych.

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, które ujawnią się w ciągu dwóch lat od dostawy. W przypadku produktów używanych Dostawca Usług i Klient mogą uzgodnić krótszy termin, który nie może być krótszy niż jeden rok od dostawy. W przypadku braku dowodu przeciwnego, domniemywa się, że każdy brak zgodności, który ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od dostawy, istniał już w momencie dostawy produktu, chyba że takie domniemanie jest niezgodne z charakterem produktu lub charakterem braku zgodności. W przypadku braku dowodu przeciwnego, uznaje się, że dostawa została zrealizowana w dniu wskazanym na fakturze lub etykiecie zakupu, lub na odpowiednim dowodzie dostawy, jeśli jest on późniejszy. Dostawca Usług jest zobowiązany do dostarczenia konsumentowi lub użytkownikowi, który skorzysta z prawa do naprawy lub wymiany, dokumentu potwierdzającego dostawę produktu, zawierającego datę dostawy oraz informację o niezgodności produktu z umową, która jest podstawą do skorzystania z tego prawa. Podobnie, wraz z naprawionym lub wymienionym produktem, sprzedawca dostarczy Klientowi dokumentację potwierdzającą dostarczenie produktu, z podaniem daty dostarczenia i, w stosownych przypadkach, dokonanej naprawy. Roszczenie o przestrzeganie postanowień powyższych artykułów wygasa po upływie trzech lat od dostarczenia produktu. Klient musi poinformować Dostawcę Usług o braku zgodności w ciągu dwóch miesięcy od powzięcia o nim wiadomości. Niedotrzymanie tego terminu nie powoduje utraty prawa do odpowiedniego środka zaradczego, Klient jest jednak odpowiedzialny za szkody lub straty rzeczywiście spowodowane opóźnieniem w powiadomieniu. W przypadku braku dowodu przeciwnego, przyjmuje się, że Klient skontaktował się z Dostawcą w ustalonym terminie.

W przypadku, gdy kontakt Klienta z Dostawcą Usług z powodu niezgodności produktów z umową kupna jest niemożliwy lub nadmiernie uciążliwy, Klient może złożyć reklamację bezpośrednio u producenta w celu uzyskania wymiany lub naprawy produktu. Ogólnie rzecz biorąc i bez uszczerbku dla ustania odpowiedzialności producenta, na tych samych warunkach, które zostały ustalone dla Dostawcy Usług, producent ponosi odpowiedzialność za brak zgodności, jeśli dotyczy to pochodzenia, tożsamości lub przydatności produktów, zgodnie z ich charakterem i przeznaczeniem oraz z przepisami, które je regulują. Za producenta uważa się wytwórcę produktu lub importera tego produktu na terytorium Unii Europejskiej lub jakąkolwiek osobę, która przedstawia się jako taka poprzez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, marki lub innego znaku odróżniającego. Ktokolwiek ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, ma rok czasu na podjęcie działań przeciwko osobie odpowiedzialnej za brak zgodności. Termin ten biegnie od momentu zakończenia usuwania niezgodności.

15. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

We wszystkich kwestiach, które nie zostały wyraźnie określone, niniejsze warunki podlegają prawu hiszpańskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim. Zgodnie z art. 50-52 ustawy 1/2000 z dnia 7 stycznia o postępowaniu cywilnym oraz art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, powództwo Klienta przeciwko Dostawcy Usług może zostać wytoczone przed sądami, w których Dostawca Usług ma siedzibę lub, niezależnie od siedziby Dostawcy Usług, przed sądem miejsca, w którym Klient ma siedzibę.

16. ZAUFANIE ONLINE

Dostawca, jako członek Confianza Online i zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etycznego, w przypadku sporów związanych z zawieraniem umów i reklamą online, ochroną danych i ochroną nieletnich, użytkownik może skorzystać z systemu pozasądowego rozwiązywania sporów Confianza Online (www.confianzaonline.es).

clouse menu Zamknij