up

`Kom ihåg mig på denna dator` alternativ

Välj `Kom ihåg mig på denna dator` alternativ om du vill logga in automatiskt på denna dator i framtiden. Ditt konto kommer att vara aktivt i 45 dagar. Vänligen använd inte `Kom ihåg mig` alternativet på en allmänt tillgänglig dator eller en dator som används av mer än en person.

Startsida

Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Detta avtalsdokument reglerar köp av produkter och avtal om tjänster via webbplatsen www. tradeinn.com, som ägs av TRADEINN RETAIL SERVICES, nedan kallad Leverantören, som äger följande webbutiker: www.scubastore.com, www.trekkinn.com, www.bikeinn.com, www.snowinn.com, www.swiminn.com, www.smashinn.com, www.waveinn.com, www.motardinn.com, www.outletinn.com, www.goalinn.com, www.runnerinn.com, www.xtremeinn.com, www.dressinn.com, www.traininn.com, www.traininn.com, www.kidinn.com, www.techinn.com och www.bricoinn.com.

Acceptans av detta dokument innebär att Kunden:
- Har läst, förstår och förstår vad som anges i detta dokument.
- Genom att göra en beställning via denna webbplats förklarar Kunden att han är över 18 år och har laglig behörighet att ingå avtal. Om han är mellan 14 och 18 år kan Kunden dock begära information om produkter och evenemang. Under alla omständigheter är det lämpligt att Kunden har sina föräldrar eller lagliga företrädare med sig innan han eller hon surfar och/eller registrerar sig i våra onlinebutiker eller mobilapplikationer, så att de kan förklara eventuella frågor som kan uppstå. Om Kunden är under 14 år ber vi dig att inte lämna några personuppgifter till oss, eftersom leverantören inte kan acceptera dem. < br> - Kunden åtar sig att uppfylla alla skyldigheter som anges här.

Dessa villkor gäller på obestämd tid och ska tillämpas på alla köp som görs via leverantörens webbplats.

Leverantören informerar om att handlaren är ansvarig och medveten om den lagstiftning som gäller i de länder dit han skickar produkterna och förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren, utan att det påverkar de varor eller kampanjer som köpts före ändringen.

De avtalsslutande parternas identitet

Å ena sidan är leverantören av de produkter eller tjänster som Kunden köper eller beställer TRADEINN RETAIL SERVICES, med säte på C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona), NIF B17527524 och med telefonnummer till kundtjänst: +34 93 220 00 89.

Och å andra sidan Kunden, som registrerar sig på webbplatsen med hjälp av ett användarnamn och ett lösenord, för vilket han/hon har det fulla ansvaret för användning och förvaring, och ansvarar för sanningshalten i de personuppgifter som lämnas till leverantören.

AVTALETS SYFTE

Syftet med detta avtal är att reglera det avtalsmässiga köp- och försäljningsförhållandet mellan leverantören och Kunden när Kunden accepterar den relevanta kryssrutan under beställningsprocessen online.

Det avtalsmässiga köp- och säljförhållandet innebär att en viss produkt eller tjänst levereras i utbyte mot ett visst pris som visas offentligt på webbplatsen.

FÖRFARANDE FÖRFARANDE

För att få tillgång till de tjänster eller produkter som erbjuds av leverantören måste Kunden registrera sig på webbplatsen genom att skapa ett användarkonto. Kunden måste därför fritt och frivilligt tillhandahålla de personuppgifter som kommer att krävas, vilka kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter, förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR) och LOPDGDD 3/2018 av den 5 december om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter och som beskrivs närmare i det rättsliga meddelandet och sekretesspolicyn på denna webbplats. Kunden ska välja ett användarnamn och ett lösenord och åta sig att använda dem omsorgsfullt och att inte göra dem tillgängliga för tredje part, samt att meddela leverantören om förlust eller stöld av dem eller om eventuell åtkomst för en obehörig tredje part, så att denne omedelbart kan vidta åtgärder för att spärra dem. Leverantören informerar om att Kunden i samband med köp eller avtal om tjänster måste identifiera sig med användarnamn och lösenord. Kunden ska ha tillgång till sina beställningar, fakturor, uppföljning av beställningar samt ändring av uppgifter. Dessa lösenord kommer att användas för att få tillgång till de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen. Leverantören ställer tekniska hjälpmedel till kundens förfogande för att identifiera och korrigera fel vid inmatning av uppgifter i formulären. I kundvagnen och i formulär i allmänhet kommer det korrekta formatet på uppgifterna att automatiskt valideras och användaren kommer att få möjlighet att korrigera dem. När användarkontot har skapats meddelas att i enlighet med kraven i artikel 27 i lag 34/2002 om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel (LSSICE) kommer kontraktsförfarandet att följa följande steg:

1. Allmänna villkor.
2. Frakt och leverans av beställningar.
3. Återkallelse.
4. Returer.
5. Klagomål.
6. Force majeure.
7. Jurisdiktion.
8. Allmän information om erbjudandet.
9. Erbjudandets pris och giltighetstid. < br>10. Transportkostnader. < br>11. Betalningsmetoder, avgifter och rabatter. < br> 12. Inköpsprocessen. < br> 13. Donationer till Intermon Oxfam. < br> 14. Tillämpliga garantier. < br> 15. Tillämplig lag och jurisdiktion. < br>16. Online trygghet.

1. ALLMÄNNA VILLKOR

Om inte annat skriftligen överenskommits, innebär beställning hos leverantören att Kunden godkänner dessa rättsliga villkor. Inga bestämmelser från Kunden får avvika från leverantörens bestämmelser om de inte uttryckligen har godkänts skriftligen i förväg av leverantören. För att lägga en beställning måste Kunden följa köpförfarandet online och klicka på godkännandet av de allmänna villkoren och knappen för att slutföra beställningen (med betalningsskyldighet).

2. FRAKT OCH LEVERANS AV BESTÄLLNINGAR

Kunden bör notera att beställningar kommer att skickas inom ramen för det tillgängliga lagret. Om någon av de beställda produkterna inte finns i lager, åtar sig leverantören att skicka ett e-postmeddelande till Kunden så snart som möjligt (från och med det datum då beställningen gjordes) för att informera Kunden om den tid inom vilken produkten/produkterna kan skickas. Om Kunden inte är intresserad av att vänta kan han/hon begära återbetalning av det belopp som betalats för varan/varorna i fråga. Om någon av de produkter som ingår i hans beställning, när den har fakturerats, inte är tillgänglig, förbinder sig leverantören att skicka Kunden de tillgängliga produkterna. Om möjligt ska Leverantören erbjuda Kunden en artikel av likvärdig kvalitet och pris som ersättning för den produkt som inte finns tillgänglig. Om Kunden inte accepterar den föreslagna ersättningsprodukten ska leverantören ersätta Kunden för den otillgängliga produkten. När Kunden gör en beställning kan han eller hon välja leveransalternativ när alla artiklar har lagts till i korgen. Leverantören ska skicka beställningen till den adress som Kunden angett vid beställningen. För att säkerställa en säker leverans av paketet kräver kuriren en underskrift för att bekräfta att leveransen har slutförts framgångsrikt. Om det inte finns någon som kan ta emot paketet kommer kuriren att försöka göra en ny leverans, deponera paketet hos en granne eller returnera paketet till det lokala postkontoret för säker förvaring. Om paketet inte kan levereras av någon anledning, t.ex. felaktig adress, frånvarande mottagare, vägran att ta emot paketet osv. kommer paketet att returneras till vårt lager. I en sådan situation ska leverantören endast återbetala priset på de produkter som betalats för, när paketet har anlänt tillbaka till vårt lager. Kunden ska få återbetalningen med samma betalningsmetod som användes vid beställningen. I det här fallet återbetalas inte fraktkostnaderna. Leverans ska anses ha skett så snart transportören har ställt produkterna till kundens förfogande och Kunden, eller kundens ombud, har undertecknat leveranskvittot. Det åligger Kunden att kontrollera produkterna vid mottagandet och att ange eventuella reservationer och klagomål som kan vara motiverade i leveranskvittot. Om avtalet inte innebär fysisk leverans av produkter, utan dessa laddas ner direkt från webbplatsen, ska leverantören i förväg informera Kunden om det förfarande som ska följas för att genomföra denna nedladdning. Reklamationer för paket som är märkta som ´levererade´ ska lämnas in efter 3 dagar och före 15 dagar från det datum då paketet märktes som ´levererat´. Krav för paket som antas vara förlorade (när statusen inte är ´levererad´) måste lämnas in efter 3 dagar och inom 30 dagar efter den senaste uppdateringen av spårningen. För att lämna in ett krav måste Kunden kontakta leverantören via webbplatsen. Om Kunden valde att köpa Route+ försäkring när beställningen gjordes och har problem med försändelsen måste Kunden lämna in sin begäran direkt till Route. Kunden kan göra detta via den mobilapplikation som tillhandahålls av Route för iOS- eller Android-enheter. Alternativt kan det göras via det e-postmeddelande som Kunden fick från Route efter att ha gjort sin beställning, eller genom att fylla i reklamationsformuläret online: https://claims.route.com. Kunden kan granska villkoren genom att använda följande länk: https://content.route.com/terms-and-conditions.

3. ÅTERKALLELSE

Kunden har en tidsfrist på fjorton kalenderdagar från mottagandet av den produkt som köpts i vår webbutik för att utöva sin ångerrätt och häva det avtal som ingåtts mellan parterna (artikel 71 i kungligt lagdekret 1/2007 av den 16 november, som godkänner den reviderade texten till den allmänna lagen om konsumenters och användares skydd och andra kompletterande lagar). Under alla omständigheter ska kostnaden för att returnera produkten bäras av Kunden, med undantag för annulleringar som grundar sig på bristande överensstämmelse med produkten. Det bör noteras att enligt skäl 47 i direktiv 2011/83/EU ska Kunden, om denne önskar utöva sin ångerrätt efter att ha använt varorna mer än vad som är strikt nödvändigt för att fastställa deras art, egenskaper eller funktion, vara ansvarig för varornas eventuella värdeminskning. Det är underförstått att Kunden, för att fastställa de köpta varornas art, egenskaper eller funktion, endast kan och måste utföra samma manipulationer och inspektioner av varorna som de som skulle vara tillåtna i en fysisk anläggning. Därför måste konsumenten under provperioden hantera och inspektera varorna med vederbörlig försiktighet. Enligt art. 103 i kungligt lagdekret 1/2007 ska ångerrätten inte gälla för avtal som avser:

(a) Tillhandahållande av tjänster, när tjänsten har utförts fullt ut, när utförandet har påbörjats, med konsumentens och användarens uttryckliga samtycke i förväg och med dennes bekräftelse på att han eller hon är medveten om att han eller hon har förlorat sin ångerrätt när avtalet har utförts fullt ut av företagaren.
(b) Leverans av varor eller tjänster vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte kan kontrollera och som kan inträffa under ångerfristen.
(c) Leverans av varor som tillverkas enligt konsumentens och användarens specifikationer eller som är tydligt personaliserade.
(d) Leverans av varor som sannolikt kommer att försämras eller föråldras snabbt.
(e) Leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig för återlämning och som har öppnats efter leveransen.
(f) Leverans av varor som efter leveransen och med hänsyn till deras beskaffenhet har blivit oskiljaktigt blandade med andra varor.
(g) Leverans av alkoholhaltiga drycker vars pris har överenskommits när försäljningsavtalet ingicks och som inte kan levereras inom 30 dagar och vars faktiska värde beror på marknadsfluktuationer som näringsidkaren inte kan påverka.
(h) Avtal där konsumenten och användaren uttryckligen har begärt att näringsidkaren ska besöka honom för brådskande reparationer eller underhåll; om näringsidkaren under ett sådant besök tillhandahåller tjänster utöver de tjänster som konsumenten uttryckligen begärt eller levererar andra varor än reservdelar som nödvändigtvis används för att utföra underhållet eller reparationen, bör ångerrätten gälla för dessa ytterligare tjänster eller varor.
(i) Leverans av förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglad programvara som konsumenten och användaren har öppnat förseglingen efter leveransen.
(j) Leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för abonnemangsavtal för leverans av sådana publikationer.
(k) Kontrakt som ingås genom offentliga auktioner.
(l) Tillhandahållande av inkvarteringstjänster för andra ändamål än boende, transport av varor, biluthyrning, catering eller tjänster i samband med fritidsaktiviteter, om avtalen föreskriver ett visst datum eller en viss tidsperiod för utförandet.
(m) Tillhandahållande av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium där utförandet har påbörjats med konsumentens och användarens föregående uttryckliga samtycke med vetskap om att han eller hon därigenom förlorar sin ångerrätt.

För att utöva sin ångerrätt måste Kunden meddela Tradeinn Retail Services S.L. genom att fylla i formuläret som du hittar på följande länk. Eller så kan Kunden skicka sin ångerblankett per post genom att skicka den till: Tradeinn Retail Services S.L., C/Pirineus, 9. 17460 Celrà (Girona - Spanien). När Kunden har utövat sin ångerrätt är leverantören skyldig att återbetala de belopp som konsumenten och användaren har betalat utan att behålla kostnaderna. Återbetalningen av dessa belopp ska ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter innan 14 kalenderdagar har förflutit från det datum då konsumenten och användaren har informerats om beslutet att frånträda avtalet.

4. RETURER

Om Kunden inte är nöjd med den produkt som han/hon har köpt kan han/hon returnera produkten och få tillbaka priset för den returnerade produkten inom 30 dagar efter leverans av produkterna. Å andra sidan accepteras endast oanvända produkter (utom vid fel). Det finns vissa produkter som inte kan returneras, utom när det gäller defekta produkter, t.ex. produkter som inte kan returneras av hygieniska skäl eller hälsoskyddsskäl om de har öppnats av Kunden efter leveransen (t.ex. kosmetiska produkter), eller som efter leveransen oskiljaktigt har blandats med andra produkter, produkter som sannolikt försämras eller förfaller snabbt (t.ex.livsmedel eller produkter som är lättförstörbara eller har ett utgångsdatum), förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglade programvaror om de har blivit förseglade av Kunden efter leveransen, varor som tillverkats enligt kundens specifikationer eller som är tydligt personliga, t.ex. personliga stövlar, personliga t-shirts, personliga fotbollshandskar eller skidor med monterade bindningar. Anvisningar för att returnera en produkt finns i avsnittet Returer.

5. KLAGOMÅL

Alla klagomål som Kunden anser vara lämpliga kommer att behandlas så snart som möjligt och kan lämnas till följande kontaktadresser:
Postadress: TRADEINN RETAIL SERVICES, C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona) - Spanien< br> Telefon: +34 93 220 00 89
E-post: support@tradeinn.com

Lösning av tvister online i enlighet med art. 14.1 i förordning (EU) 524/2013 tillhandahåller Europeiska kommissionen en plattform med fri tillgång för att lösa onlinetvister mellan Kunden och leverantören, utan att vända sig till domstolarna, genom att en tredje part, ett så kallat tvistlösningsorgan, ingriper och agerar som mellanhand mellan de två. Detta organ är neutralt och kommer att föra en dialog med båda parter för att nå en överenskommelse och kan slutligen föreslå och/eller införa en lösning på tvisten. Länk till ODR-plattformen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. FORCE MAJEURE

Parterna ska inte vara ansvariga för eventuella misslyckanden som beror på force majeure. Fullgörandet av skyldigheten ska skjutas upp till dess att force majeure-händelsen har upphört.

7. JURIDIKTION

Kunden får inte överlåta, överföra eller överföra de rättigheter, ansvar och skyldigheter som avtalats i försäljningen. Om någon bestämmelse i dessa villkor skulle anses vara ogiltig eller icke verkställbar ska giltigheten, lagligheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas på något sätt, och de ska inte heller ändras på något sätt. Kunden förklarar att han/hon har läst, känner till och accepterar dessa allmänna villkor i sin helhet.

8. ALLMÄN INFORMATION OM ERBJUDANDET

All försäljning och alla leveranser som görs av leverantören ska omfattas av dessa allmänna villkor. Ingen ändring, förändring eller överenskommelse som strider mot leverantörens kommersiella förslag eller mot vad som anges i detta avtal skall vara giltig, såvida inte detta uttryckligen har överenskommits skriftligen och undertecknats av leverantören, i vilket fall dessa särskilda avtal skall ha företräde. Med tanke på den ständiga tekniska utvecklingen och produktförbättringarna förbehåller sig leverantören rätten att ändra sina specifikationer med avseende på den information som lämnas i reklamen, i den mån detta inte påverkar värdet av de erbjudna produkterna. Sådana ändringar skall även gälla om möjligheten att leverera de erbjudna produkterna av någon anledning påverkas. Vi lägger stor vikt vid information om produkternas väsentliga egenskaper genom tekniska beskrivningar från våra partnerföretag och tillverkare samt fotografier som illustrerar produkterna. Allt detta görs inom teknikens gränser, men alltid med sikte på bästa möjliga marknadsstandard.

9. ERBJUDANDETS PRIS OCH GILTIGHETSTID.

Priset för varje produkt anges tydligt i webbutiken. Priset och villkoren för de produkter som erbjuds kan variera med tiden, men för en viss beställning gäller alltid det pris och de villkor som angavs när Kunden gjorde beställningen. Leverantören förbehåller sig rätten att ta betalt för beställningen från och med den tidpunkt då den tas emot.

De försäljningspriser som anges i våra onlinebutiker visas enligt följande:

- Om Kunden är bosatt i EU ingår moms i alla priser, men leverantören drar av detta belopp från totalbeloppet om leveransen sker till områden som är momsbefriade. I Storbritannien är alla våra priser inklusive moms, som för närvarande ligger på 20 %.
- Om Kunden är bosatt utanför Europeiska unionen ingår ingen moms i priserna. Kunden måste betala lokal moms och det kan förekomma en importtull när försändelsen anländer till sin destination. I vissa länder eller områden finns det också en tullklareringsavgift, dessa kostnader tas ut av rederiet som agerar som mellanhand. Tullar och bestämmelser varierar från land till land och det är svårt att veta exakt hur de fungerar.

10. TRANSPORTKOSTNADER

Fraktkostnaderna ingår inte i priset på produkterna. Fraktkostnaderna ska betalas av Kunden och läggas till det totala beloppet för de valda produkterna. Kunden kan när som helst kontrollera beloppet för fraktkostnaderna i varukorgen innan beställningen bekräftas och beställningsprocessen avslutas. Beräkningen av fraktkostnaderna beror på varornas volym och vikt. Försändelser till Kanarieöarna omfattas av lokala import- och/eller tullskatter.

11. BETALNINGSMETODER, AVGIFTER OCH RABATTER.

Leverantören har samarbetat med Adyen och Mar Payments Services S.L. för att garantera maximal betalningssäkerhet och förhindra bedrägerier och uteblivna betalningar. Om säkerhetsavdelningen misstänker någon avvikelse eller bedrägeri förbehåller sig leverantören rätten att av säkerhetsskäl avbryta transaktionen. De viktigaste betalningsmetoderna är kredit- och betalkort, Klarna, PayPal, Apple Pay och Google Pay. De betalningsmetoder som erbjuds kan variera beroende på destinationslandet. När alla varor har lagts till i korgen och Kunden har valt kurirtjänst visas alla tillgängliga betalningsmetoder för deras destinationsland. För onlinebetalningar som görs med kredit- eller betalkort används säkerhetssystemet ´Secure Socket Layer´ (SSL) för att kryptera bankinformation på nätet. Dessutom registreras kundens kreditkortsuppgifter inte i någon databas, utan går direkt till bankens POS-terminal (Point of Sale Terminal). För att kunna erbjuda Klarnas betalningsmetoder kan leverantören i betalningsprocessen överföra kundens personuppgifter i kontaktformuläret och beställningsuppgifter till Klarna, så att Klarna kan bedöma om Kunden kan dra nytta av dessa betalningsmetoder. De överförda personuppgifterna behandlas i enlighet med Klarnas integritetsmeddelande (länk: www.klarna.com/international/privacy-policy/). Kunden har alltid rätt att kostnadsfritt få fakturan i pappersform, men om han/hon inte anger något annat i sin beställning ska han/hon anses ha gett sitt uttryckliga samtycke till att få den elektroniskt (via e-post). Detta samtycke kan när som helst återkallas av Kunden genom att kontakta kundtjänsten via kontaktsektionen.

12. INKÖPSPROCESSEN

Alla produkter från katalogen kan läggas i korgen. I korgen visas endast artiklarna, kvantiteten, priset och det totala beloppet. När korgen har sparats beräknas skatter, avgifter och rabatter enligt de betalnings- och leveransuppgifter som angetts. Korgarna har ingen administrativ koppling, det är bara en sektion där Kunden kan simulera en budget utan några åtaganden från båda sidor. För att kunna göra en beställning måste Kunden vara minst 18 år gammal. Om Kunden är minderårig måste han eller hon be sina föräldrar eller vårdnadshavare att göra beställningen i hans eller hennes namn. När Kunden har gått in i den aktuella nätbutiken måste Kunden fylla i formuläret med de nödvändiga begärda personuppgifterna, som finns i alla våra nätbutiker, och klicka på knappen ´Slutför beställning´ för att bekräfta köpet. När Kunden har slutfört sin beställning skickar leverantören ett e-postmeddelande till Kunden med nummer och uppgifter om beställningen. Om det skulle uppstå problem med leveransen av materialet kommer leverantören att kontakta Kunden så snart som möjligt för att informera honom eller henne om situationen och föreslå alternativa produkter som han eller hon kanske vill köpa. Alternativt kan vi erbjuda att återbetala det belopp som betalats till oss för sådana produkter. Kunden kan när som helst och utan extra kostnad avbryta beställningen, så länge den inte har fakturerats och skickats via transportföretaget. Om paketet har lämnat våra lokaler kan Kunden avvisa det hos transportföretaget när han eller hon tar emot det. Tillgängligheten av produkter på webbplatsen ändras ständigt och återspeglar situationen i realtid. Att lägga en vara i kundvagnen garanterar inte att den kommer att reserveras för Kunden, eftersom andra kunder kan ha köpt den när de surfar på webbplatsen. Först när betalningsprocessen har slutförts är produkten faktiskt reserverad för Kunden. Leverantören kommer att göra sitt yttersta för att leverera de produkter som anges i orderbekräftelsen. Det kan dock finnas tillfällen då det är omöjligt att leverera sådana produkter på grund av att de till exempel inte finns i lager. I sådana fall kommer leverantören att kontakta Kunden för att informera honom/henne och föreslå alternativa produkter som han/hon kanske vill köpa. När beställningen har behandlats skickar systemet omedelbart ett e-postmeddelande till leverantörens ledningsavdelning. Leverantören ska leverera de produkter som anges i kundens orderbekräftelse i enlighet med dessa villkor.

13. DONATIONER TILL INTERMON OXFAM

Tack vare leverantörens direkta samarbete med den icke-statliga organisationen Oxfam Intermón ger leverantören alla kunder möjlighet att samarbeta med Oxfam Intermón och stödja välgörande ändamål inom ramen för sin inköpsprocess. Det är ett mycket enkelt och helt säkert donationssystem. Det kommer att visas direkt i kundvagnen innan beställningen avslutas, vilket gör det möjligt för kunderna att öka värdet av sitt köp med en liten donation. Alla donationer går helt och hållet till Oxfam Intermón. Om Kunden avbryter sin beställning efter att ha gjort donationen kommer det belopp som donerats till Oxfam Intermón inte att återbetalas.

14. TILLÄMPLIGA GARANTIER

I egenskap av officiell distributör för varje märke omfattas alla produkter som säljs av Provider av en tillverkargaranti på 3 år i Spanien och 2 år i alla andra länder, i enlighet med de kriterier och villkor som beskrivs i det kungliga lagstiftningsdekretet 1/2007 av den 16 november, som godkänner den reviderade texten till den allmänna lagen om konsument- och användarskydd och andra kompletterande lagar. Om någon av de köpta produkterna skulle drabbas av ett tillverkningsfel, som upptäcks inom 3 år för Spanien och 2 år för övriga länder, från leveransdatumet och felet har bekräftats av tillverkaren, åtar sig leverantören att reparera den kostnadsfritt, ersätta den med en ny alternativt göra motsvarande återbetalning. I detta fall ska leverantören stå för alla kostnader för att returnera produkten och skicka den nya eller reparerade produkten. Om problemet med produkten inte beror på ett tillverkningsfel och inte omfattas av garantin ska Kunden betala alla ytterligare kostnader, inklusive kostnaden för att skicka tillbaka produkten.

I avsaknad av bevis för motsatsen ska varorna anses vara i överensstämmelse med avtalet om de uppfyller alla följande krav, såvida inte omständigheterna i det enskilda fallet gör att något av dem inte är tillämpligt:
- De överensstämmer med den beskrivning som tillhandahållaren (TRADEINN RETAIL SERVICES) har gett.
- är lämpliga för användningsområden för vilka produkter av samma typ normalt är avsedda.
- Är lämpliga för varje specialanvändning som Kunden kräver när Kunden har informerat TRADEINN RETAIL SERVICES när avtalet ingås, förutsatt att Kunden har accepterat att produkten är lämplig för denna användning. < br>- De har den vanliga kvalitet och prestanda för en produkt av samma typ som Kunden rimligen kan förvänta sig, med hänsyn till produktens art och, i förekommande fall, de beskrivningar av produkternas särskilda egenskaper som TRADEINN RETAIL SERVICES har gjort.
- TRADEINN RETAIL SERVICES beskriver detaljer, tekniska egenskaper och fotografier av produkterna som tillhandahålls av tillverkaren av produkterna och är inte bunden av dessa offentliga uttalanden.

Bristande överensstämmelse till följd av felaktig installation av produkten ska anses vara bristande överensstämmelse för produkten om installationen ingår i köpeavtalet och har utförts av eller på TRADEINN RETAIL SERVICES ansvar, eller av Kunden om den felaktiga installationen beror på ett fel i installationsanvisningarna.

Inget ansvar ska ådra sig för avvikelser som Kunden kände till eller inte kunde ha varit ovetande om vid tidpunkten för avtalets ingående eller som härrör från material som levererats av Kunden. Leverantören ska vara ansvarig gentemot Kunden för bristande överensstämmelse som föreligger vid tidpunkten för leverans av produkten. Leverantören erkänner kundens rätt till reparation av produkten, till utbyte av produkten, till prisnedsättning och till uppsägning av avtalet.

Utövandet av de åtgärder som nämns i föregående punkt ska vara oförenligt med utövandet av de åtgärder som härrör från avhjälpandet av dolda fel i försäljningen. Under alla omständigheter ska konsumenten och användaren i enlighet med civil- och handelslagstiftningen ha rätt till ersättning för skador som uppstår på grund av bristande överensstämmelse.

Om produkten inte överensstämmer med avtalet har Kunden möjlighet att välja mellan att kräva reparation eller utbyte av produkten, såvida inte ett av dessa alternativ visar sig vara omöjligt eller oproportionerligt. Så snart Kunden informerar leverantören om det valda alternativet ska båda parter följa det. Kundens beslut påverkar inte bestämmelserna i följande punkt för fall där reparation eller utbyte inte lyckas få produkten att överensstämma med avtalet.

Reparation och utbyte ska följa följande regler:

De ska vara kostnadsfria för Kunden. Denna kostnadsfrihet ska omfatta de nödvändiga kostnaderna för att avhjälpa produkternas bristande överensstämmelse med avtalet, särskilt fraktkostnader samt kostnader för arbete och material. De ska utföras inom rimlig tid och utan större olägenhet för användaren, med hänsyn till produkternas art och det syfte för vilket de var avsedda av Kunden. Reparationen avbryter beräkningen av de perioder som avses i artikel 123. Den uppskjutna perioden ska börja löpa från den tidpunkt då Kunden ställer produkten till leverantörens förfogande och ska avslutas med leveransen av den reparerade produkten till Kunden. Utbyte avbryter de perioder som avses i artikel 123 från det att optionen utnyttjas till dess att den nya produkten levereras. Kunden kan inte kräva ersättning om det rör sig om produkter som inte är svampbara och inte heller om det rör sig om begagnade produkter.

Leverantören ska vara ansvarig för bristande överensstämmelse som visar sig inom två år efter leveransen. När det gäller begagnade produkter kan leverantören och Kunden komma överens om en kortare period, som inte får vara kortare än ett år från leveransen. I avsaknad av bevis för motsatsen skall det antas att bristande överensstämmelse som visar sig inom sex månader efter leveransen redan fanns när produkten levererades, utom i de fall då detta antagande är oförenligt med produktens art eller den bristande överensstämmelsens art. I avsaknad av bevis för motsatsen ska leveransen anses ha skett den dag som anges på fakturan eller köpeetiketten, eller på motsvarande följesedel om denna är senare. Leverantören är skyldig att till den konsument eller användare som utövar sin rätt till reparation eller utbyte överlämna ett skriftligt bevis på att produkten har levererats, med angivande av leveransdatum och den bristande överensstämmelse som ger upphov till utövandet av rätten. Likaså ska säljaren tillsammans med den reparerade eller utbytta produkten ge Kunden ett dokumentationsbevis för leveransen, med uppgift om leveransdatum och i förekommande fall den utförda reparationen. Talan om att hävda att bestämmelserna i ovanstående artiklar har följts ska upphöra tre år efter det att produkten levererats. Kunden ska informera leverantören om den bristande överensstämmelsen inom två månader efter att ha fått kännedom om den. Om denna tidsfrist inte iakttas ska detta inte medföra att rätten till motsvarande åtgärd går förlorad, men Kunden ska dock vara ansvarig för de skador eller förluster som faktiskt orsakats av förseningen i meddelandet. I avsaknad av bevis för motsatsen ska det anses att kundens kommunikation har skett inom den fastställda tidsfristen.

När det är omöjligt eller orimligt betungande för Kunden att kontakta leverantören på grund av att produkterna inte överensstämmer med köpeavtalet, kan Kunden klaga direkt hos tillverkaren för att få produkten utbytt eller reparerad. I allmänhet, och utan att det påverkar upphörandet av tillverkarens ansvar, på samma villkor som de som fastställts för leverantören, ska tillverkaren vara ansvarig för bristande överensstämmelse när detta gäller produkternas ursprung, identitet eller lämplighet, i enlighet med deras art och syfte och de regler som reglerar dem. Med producent avses tillverkaren av en produkt eller importören av en produkt inom Europeiska unionens territorium eller varje person som presenterar sig som sådan genom att på produkten ange sitt namn, varumärke eller annat kännetecken. Den som är ansvarig gentemot Kunden har ett år på sig att vidta åtgärder mot den person som är ansvarig för den bristande överensstämmelsen. Denna period ska löpa från den tidpunkt då avhjälpandet har slutförts.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor ska regleras av eller tolkas i enlighet med spansk lag i alla frågor som inte uttryckligen anges. Enligt artiklarna 50-52 i lag 1/2000 av den 7 januari om civilrättsliga förfaranden och artikel 18.1 i förordning (EU) 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, får talan som Kunden väcker mot leverantören väckas vid de domstolar där leverantören har sin hemvist eller, oavsett leverantörens hemvist, vid domstolen på den ort där Kunden har sin hemvist.

16. ONLINE TRYGGHET

Leverantören, i egenskap av medlem i Confianza Online och i enlighet med dess etiska kod, kan användaren vid tvister som rör avtal och reklam på nätet, dataskydd och skydd av minderåriga använda sig av Confianza Onlines system för tvistlösning utanför domstol (www.confianzaonline.es).

clouse menu Stänga