up

`Husk mig på denne computer` valgmulighed

Vælg valgmuligheden `Husk mig på denne computer`, hvis du fremover ønsker, at blive logget på automatisk fra denne computer. Din konto vil være aktiv i 45 dage. Undgå venligst at bruge funktionen `Husk mig`, hvis du bruger en computer med offentlig adgang eller, som bruges at mere end én person.

Hjem

Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

Dette kontraktdokument regulerer køb af produkter og indgåelse af kontrakter om tjenesteydelser via hjemmesiden www. tradeinn.com, der ejes af TRADEINN RETAIL SERVICES, i det følgende benævnt ´udbyderen´, og som ejer følgende onlinebutikker: www.scubastore.com, www.trekkinn.com, www.bikeinn.com, www.snowinn.com, www.swiminn.com, www.smashinn.com, www.waveinn.com, www.motardinn.com, www.outletinn.com, www.goalinn.com, www.runnerinn.com, www.xtremeinn.com, www.dressinn.com, www.traininn.com, www.kidinn.com, www.techinn.com og www.bricoinn.com.

Accept af dette dokument indebærer, at kunden:
- Har læst, forstået og forstår, hvad der står heri.
- Ved at afgive en ordre via dette websted erklærer kunden, at han er over 18 år og har den juridiske kapacitet til at indgå kontrakter. Hvis han er mellem 14 og 18 år, kan kunden dog anmode om oplysninger om produkter og arrangementer, hvis han er mellem 14 og 18 år gammel. Under alle omstændigheder anbefales det, at kunden har sine forældre eller juridiske repræsentanter med sig, inden han/hun surfer og/eller registrerer sig i vores onlinebutikker eller mobilapplikationer, så de kan forklare eventuelle spørgsmål, der måtte opstå. Hvis Kunden er under 14 år, må han/hun ikke give os personlige oplysninger, da Udbyderen ikke kan acceptere dem.
- Kunden forpligter sig til alle de forpligtelser, der er fastsat heri.

Disse vilkår og betingelser er gyldige på ubestemt tid og gælder for alle køb, der foretages via Udbyderens hjemmeside.

Udbyderen informerer om, at forhandleren er ansvarlig og bekendt med den gældende lovgivning i de lande, som han sender produkterne til, og forbeholder sig ret til ensidigt at ændre betingelserne, uden at det påvirker de varer eller kampagner, der blev købt før ændringen.

DE KONTRAHERENDE PARTERS IDENTITET

På den ene side er leverandøren af de produkter eller tjenesteydelser, som kunden har købt, TRADEINN RETAIL SERVICES, med hjemsted på C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona), NIF B17527524 og med et telefonnummer til kundeservice: +34 93 220 00 89.

Og på den anden side kunden, der er registreret på hjemmesiden ved hjælp af et brugernavn og en adgangskode, som han/hun har det fulde ansvar for brug og opbevaring af, og som er ansvarlig for rigtigheden af de personlige oplysninger, der er givet til udbyderen.

KONTRAKTENS FORMÅL

Formålet med denne kontrakt er at regulere det kontraktlige købs- og salgsforhold mellem udbyderen og kunden, når kunden accepterer den relevante afkrydsningsboks under onlinebestillingsprocessen.

Det kontraktmæssige købs- og salgsforhold indebærer levering af et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse til gengæld for en bestemt pris, som er offentligt vist på webstedet.

FORHANDLINGSPROCEDURE

For at få adgang til de tjenester eller produkter, der tilbydes af udbyderen, skal kunden registrere sig på hjemmesiden ved at oprette en brugerkonto. Derfor skal Kunden frit og frivilligt give de personoplysninger, der vil være nødvendige, som vil blive behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne i de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (GDPR) og LOPDGDD 3/2018 af 5. december om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri bevægelighed for sådanne oplysninger og detaljeret i den juridiske meddelelse og privatlivspolitik på denne hjemmeside. Kunden skal vælge et brugernavn og en adgangskode og forpligter sig til at gøre omhyggelig brug af dem og til ikke at stille dem til rådighed for tredjemand, samt til at underrette udbyderen om tab eller tyveri heraf eller om mulig adgang for en uautoriseret tredjemand, så denne kan foretage en øjeblikkelig blokering af dem. Udbyderen oplyser, at kunden i forbindelse med køb af eller indgåelse af kontrakter om tjenester skal identificere sig med et brugernavn og en adgangskode. Kunden skal have adgang til sine ordrer, fakturaer, ordreopfølgning samt til ændring af data. Disse adgangskoder vil blive brugt til at få adgang til de tjenester, der leveres via webstedet. Udbyderen stiller tekniske midler til rådighed for kunderne til at identificere og rette fejl i indtastningen af data i formularerne. I indkøbskurven og formularer generelt vil det korrekte format af dataene automatisk blive valideret, og brugeren vil få mulighed for at rette dem. Når brugerkontoen er oprettet, oplyses det, at i overensstemmelse med kravene i artikel 27 i lov 34/2002 om tjenester i informationssamfundet og elektronisk handel (LSSICE), vil kontraktindgåelsesproceduren følge følgende trin:

1. Generelle vilkår og betingelser.
2. Forsendelse og levering af ordrer.
3. Fortrydelsesret.
4. Returnering.
5. Klager.
6. Force majeure.
7. Jurisdiktion.
8. Generelle oplysninger om tilbuddet.
9. Tilbuddets pris og gyldighedsperiode.
10. Transportomkostninger.
11. Betalingsmetoder, gebyrer og rabatter.
12. Indkøbsproces.
13. Donationer med Intermon Oxfam.
14. Gældende garantier.
15. Gældende lov og jurisdiktion.
16. Online tillid.

1. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Medmindre andet er skriftligt aftalt, udgør Kundens afgivelse af en ordre til Leverandøren en accept af disse juridiske vilkår og betingelser. Ingen af de bestemmelser, som kunden træffer, må afvige fra udbyderens bestemmelser, medmindre udbyderen udtrykkeligt og skriftligt har accepteret dem på forhånd. For at afgive en ordre skal kunden følge online-købsproceduren og klikke på accept af vilkårene og betingelserne og på knappen til at afslutte ordren (med betalingsforpligtelse).

2. FORSENDELSE OG LEVERING AF ORDRER

Kunden skal være opmærksom på, at ordrerne sendes inden for rammerne af det disponible lager. Hvis en af de bestilte varer ikke er på lager, forpligter udbyderen sig til at sende kunden en e-mail så hurtigt som muligt (fra den dato, hvor ordren blev afgivet) for at informere ham/hende om den periode, inden for hvilken hans/hendes produkt(er) kan sendes. Hvis kunden ikke er interesseret i at vente, kan han/hun anmode om tilbagebetaling af det beløb, der er betalt for den/de pågældende vare(r). Hvis nogle af produkterne i hans ordre, når de er faktureret, ikke er tilgængelige, forpligter udbyderen sig til at sende kunden de tilgængelige produkter. Hvis det er muligt, skal udbyderen tilbyde kunden en artikel af tilsvarende kvalitet og pris som erstatning for det produkt, der ikke er tilgængeligt. Hvis kunden ikke accepterer det foreslåede erstatningsprodukt, skal udbyderen refundere kunden det produkt, der ikke er tilgængeligt, til ham. Når kunden afgiver en ordre, kan han/hun vælge sin leveringsmulighed, når alle varer er lagt i kurven. Leverandøren skal sende ordren til den adresse, som kunden har oplyst ved bestillingen. For at sikre en sikker levering af pakken kræver kurerfirmaet en underskrift for at bekræfte, at leveringen er gennemført med succes. Hvis der ikke er nogen til at modtage pakken, vil kureren forsøge at foretage en ny levering, deponere pakken hos en nabo eller returnere pakken til det lokale postkontor til opbevaring. Hvis pakken ikke kan leveres af en eller anden grund, f.eks. forkert adresse, fraværende modtager, afvisning af pakken osv. I en sådan situation refunderer udbyderen kun prisen på de produkter, der er betalt for, når pakken er ankommet tilbage til vores lager. Kunden skal modtage tilbagebetalingen via den samme betalingsmetode, som blev anvendt ved bestillingen. I dette tilfælde vil forsendelsesomkostningerne ikke blive refunderet. Leveringen anses for at have fundet sted, så snart fragtmanden har stillet produkterne til rådighed for kunden, og kunden eller dennes repræsentant har underskrevet kvitteringsdokumentet for leveringen. Det er kundens ansvar at kontrollere produkterne ved modtagelsen og at anføre eventuelle forbehold og reklamationer, som måtte være berettigede, i kvitteringsdokumentet for leveringen. Hvis kontrakten ikke indebærer fysisk levering af produkterne, idet disse downloades direkte fra hjemmesiden, skal udbyderen på forhånd informere kunden om den procedure, der skal følges for at foretage denne download. Reklamationer for pakker, der er markeret som ´leveret´, skal indgives efter 3 dage og inden 15 dage fra den dato, hvor pakken blev markeret som ´leveret´. Reklamationer for pakker, der formodes at være gået tabt (når status ikke er ´leveret´), skal indgives efter 3 dage og inden 30 dage efter den sidste opdatering af sporingen. For at indgive et krav skal kunden kontakte udbyderen via webstedet. Hvis Kunden har valgt at købe Route+ forsikring ved bestillingen og har et problem med forsendelsen, skal Kunden indgive kravet direkte til Route. For at behandle kravet med Route kan kunden gøre det via den mobilapplikation, som Route leverer til iOS- eller Android-enheder. Alternativt kan det gøres via den e-mail, som Kunden har modtaget fra Route efter at have afgivet sin bestilling, eller ved at udfylde online-klageformularen: https://claims.route.com. Kunden kan gennemgå vilkårene og betingelserne ved at bruge følgende link: https://content.route.com/terms-and-conditions.

3. FORTRYDELSESRET

Kunden har en frist på fjorten kalenderdage fra datoen for modtagelsen af det produkt, der er købt i vores online shop, til at udøve fortrydelsesretten og annullere den kontrakt, der er indgået mellem parterne (artikel 71 i kongeligt lovdekret 1/2007 af 16. november, der godkender den reviderede tekst af den generelle lov til beskyttelse af forbrugere og brugere og andre supplerende love). Under alle omstændigheder skal omkostningerne ved returnering af produktet afholdes af kunden, med undtagelse af annulleringer baseret på manglende overensstemmelse med produktet. Det skal bemærkes, at hvis kunden ønsker at udøve fortrydelsesretten efter at have brugt varen mere end strengt nødvendigt for at fastslå dens art, egenskaber eller funktion, skal kunden i henhold til betragtning 47 i direktiv 2011/83/EU hæfte for varens eventuelle værdiforringelse, hvis kunden ønsker at udøve fortrydelsesretten efter at have brugt varen mere end strengt nødvendigt for at fastslå dens art, egenskaber eller funktion. Det er underforstået, at kunden for at fastslå de købte varers art, egenskaber eller funktion kun kan og må foretage de samme manipulationer og inspektioner af varerne som dem, der ville være tilladt i et fysisk forretningssted. Derfor skal forbrugeren i prøveperioden håndtere og inspicere varerne med den fornødne omhu. I henhold til art. 103 i kongeligt lovdekret 1/2007 gælder fortrydelsesretten ikke for aftaler vedrørende:

(a) Levering af tjenesteydelser, når tjenesteydelsen er fuldt ud udført, når udførelsen er påbegyndt, med forbrugerens og brugerens forudgående udtrykkelige samtykke og med dennes anerkendelse af, at han er klar over, at han, når aftalen er fuldt ud opfyldt af iværksætteren, har mistet sin fortrydelsesret.
(b) levering af varer eller tjenesteydelser, hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke kan kontrollere, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.
(c) levering af varer, der er fremstillet efter forbrugerens og brugerens specifikationer eller klart personliggjort.
(d) levering af varer, der kan forringes eller forfalde hurtigt.
(e) levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke er egnet til returnering, og som efter levering er blevet aflukket.
(f) levering af varer, som efter levering og under hensyntagen til deres art er blevet uadskilleligt blandet med andre varer.
(g) levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris er aftalt på tidspunktet for indgåelse af salgskontrakten, og som ikke kan leveres inden for 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af markedsudsving, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på.
(h) aftaler, hvor forbrugeren og brugeren specifikt har anmodet den erhvervsdrivende om at besøge ham med henblik på hastende reparationer eller vedligeholdelse; hvis den erhvervsdrivende under et sådant besøg leverer tjenesteydelser ud over dem, som forbrugeren specifikt har anmodet om, eller leverer andre varer end reservedele, der nødvendigvis er nødvendige for at udføre vedligeholdelsen eller reparationen, bør fortrydelsesretten gælde for disse yderligere tjenesteydelser eller varer.
(i) levering af forseglede lyd- eller videooptagelser eller forseglet software, som forbrugeren og brugeren har fjernet forseglingen efter leveringen.
(j) levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementskontrakter om levering af sådanne publikationer.
(k) kontrakter indgået ved hjælp af offentlige auktioner.
(l) levering af indkvarteringstjenester til andre formål end bolig, transport af varer, biludlejning, catering eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidsaktiviteter, hvis kontrakterne indeholder bestemmelser om en bestemt dato eller periode for opfyldelse.
(m) levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium, hvor udførelsen er påbegyndt med forbrugerens og brugerens forudgående udtrykkelige samtykke med viden om, at han/hun derved mister sin fortrydelsesret.

For at udøve sin fortrydelsesret skal kunden helst underrette Tradeinn Retail Services S.L. ved at udfylde den formular, som han finder på følgende link. Eller kunden kan sende sin fortrydelsesformular med posten ved at sende den til: Tradeinn Retail Services S.L., C/Pirineus, 9. 17460 Celrà (Girona - Spanien). Når kunden har udøvet sin fortrydelsesret, er udbyderen forpligtet til at tilbagebetale de beløb, som forbrugeren og brugeren har betalt, uden tilbageholdelse af omkostninger. Tilbagebetalingen af disse beløb skal ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden der er gået 14 kalenderdage fra den dato, hvor forbrugeren og brugeren er blevet informeret om beslutningen om at fortryde aftalen.

4. RETURNERING

Hvis kunden ikke er tilfreds med det produkt, han/hun har købt, kan han/hun returnere produktet og få refunderet prisen for det returnerede produkt inden for 30 dage efter levering af produkterne. På den anden side accepteres kun ubrugte varer (undtagen hvis der er tale om defekter). Der er visse produkter, der ikke kan returneres, undtagen i tilfælde af defekte produkter, såsom produkter, der ikke kan returneres af hygiejniske eller sundhedsbeskyttelsesmæssige årsager, hvis de er blevet åbnet af kunden efter leveringen (f.eks. kosmetiske produkter), eller som efter leveringen blev uadskilleligt blandet med andre produkter; produkter, der sandsynligvis forringes eller udløber hurtigt (f.eks.f.eks. fødevarer eller produkter, der er letfordærvelige eller har en udløbsdato); forseglede lyd- eller videooptagelser eller forseglet software, hvis kunden har fjernet forseglingen efter leveringen; varer, der er fremstillet efter kundens specifikationer eller tydeligt personliggjort, herunder personlige støvler, personlige T-shirts, personlige fodboldhandsker eller ski med monterede bindinger. Instruktioner for returnering af et produkt findes i afsnittet Returnering.

5. KLAGER

Enhver klage, som kunden finder relevant, vil blive behandlet hurtigst muligt og kan indgives til følgende kontaktadresser:
Postnummer: TRADEINN RETAIL SERVICES, C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona) - Spanien
Telefon: +34 93 220 00 89
Mail: support@tradeinn.com

Online tvistbilæggelse i henhold til art. 14.1 i forordning (EU) 524/2013 tilbyder Europa-Kommissionen en platform med fri adgang til løsning af onlinetvister mellem kunden og udbyderen, uden brug af domstolene, gennem indgriben af en tredjepart, kaldet et tvistløsningsorgan, der fungerer som mellemmand mellem de to parter. Dette organ er neutralt og vil føre en dialog med begge parter for at nå til enighed og kan i sidste ende foreslå og/eller pålægge en løsning på tvisten. Link til ODR-platformen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. FORCE MAJEURE

Parterne er ikke ansvarlige for svigt, der skyldes force majeure. Opfyldelsen af forpligtelsen udsættes, indtil force majeure-hændelsen ophører.

7. JURIDIKTION

Kunden kan ikke overdrage, overføre eller overdrage de rettigheder, ansvar og forpligtelser, der er indgået i forbindelse med salget. Hvis en bestemmelse i disse betingelser skulle anses for at være ugyldig eller ikke kunne håndhæves, berøres gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser på ingen måde, og de skal heller ikke ændres på nogen måde. Kunden erklærer, at han/hun har læst, kender og accepterer disse generelle betingelser i deres helhed.

8. GENERELLE OPLYSNINGER OM TILBUDDET

Alle salg og leverancer fra udbyderen er underlagt disse generelle betingelser. Ingen ændring, ændring eller aftale, der er i modstrid med udbyderens kommercielle tilbud eller med de heri fastsatte bestemmelser, har virkning, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt og underskrevet af udbyderen, i hvilket tilfælde disse særlige aftaler har forrang. I betragtning af den løbende tekniske udvikling og produktforbedringer forbeholder udbyderen sig ret til at ændre sine specifikationer med hensyn til de oplysninger, der gives i reklamen, i det omfang det ikke påvirker værdien af de tilbudte produkter. Sådanne ændringer gælder også i tilfælde af, at muligheden for at levere de tilbudte produkter af en eller anden grund bliver påvirket. Vi lægger stor vægt på oplysninger om produkternes væsentlige egenskaber ved hjælp af tekniske beskrivelser fra vores partnervirksomheder og producenter samt fotografier, der illustrerer produkterne. Alt dette sker inden for teknologiens grænser, men altid med sigte på de bedste markedsstandarder.

9. TILBUDDETS PRIS OG GYLDIGHEDSPERIODE

Prisen for hvert produkt vil være tydeligt angivet i webshoppen. Prisen og betingelserne for de tilbudte produkter kan variere over tid, men under alle omstændigheder gælder altid den pris og de betingelser, der blev angivet, da kunden afgav ordren, for en bestemt ordre. Udbyderen forbeholder sig ret til at opkræve betaling for ordren fra det øjeblik, hvor den modtages.

Salgspriserne i vores onlinebutikker er angivet som følger:

- Hvis kunden bor i EU, er alle priser inklusive moms, men udbyderen fratrækker dette beløb fra det samlede beløb, hvis forsendelsen er til momsfritagne områder. I Det Forenede Kongerige er alle vores priser inklusive moms, som i øjeblikket er på 20 %.
- Hvis kunden bor uden for Den Europæiske Union, er priserne ikke inklusive moms. Kunden skal betale lokal moms, og der kan forekomme importtold, når forsendelsen ankommer til bestemmelsesstedet. I nogle lande eller områder er der også et toldklareringsgebyr, disse omkostninger opkræves af det rederi, der fungerer som mellemmand. Told og regler varierer fra land til land, og det er svært at vide præcis, hvordan de fungerer.

10. TRANSPORTOMKOSTNINGER

Forsendelsesomkostningerne er ikke inkluderet i prisen på produkterne. Forsendelsesomkostningerne skal afholdes af kunden og lægges til det samlede beløb for de valgte produkter. Kunden kan til enhver tid kontrollere beløbet for forsendelsesomkostningerne i indkøbskurven, inden han/hun bekræfter ordren og afslutter ordreprocessen. Beregningen af forsendelsesomkostningerne afhænger af varernes volumen og vægt. Forsendelser til De Kanariske Øer er underlagt lokale import- og/eller toldafgifter.

11. BETALINGSMETODER, GEBYRER OG RABATTER

Udbyderen har indgået et samarbejde med Adyen og Mar Payments Services S.L. for at sikre maksimal betalingssikkerhed og forebyggelse af svig og manglende betaling. Hvis sikkerhedsafdelingen har mistanke om uregelmæssigheder eller svindel, forbeholder udbyderen sig ret til at annullere transaktionen af sikkerhedshensyn. De vigtigste betalingsmetoder er kredit-/debitkort, Klarna, PayPal, Apple Pay og Google Pay. De betalingsmetoder, der tilbydes, kan variere afhængigt af bestemmelseslandet. Når alle varer er lagt i kurven, og kunden har valgt kurertjeneste, vises alle tilgængelige betalingsmetoder for deres bestemmelsesland. Ved onlinebetalinger med kredit-/debitkort anvendes sikkerhedssystemet ´Secure Socket Layer´ (SSL) til at kryptere bankoplysninger på netværket. Desuden registreres kundens kreditkortoplysninger ikke i nogen database, men sendes direkte til bankens POS-terminal (Point of Sale Terminal). For at kunne tilbyde Klarnas betalingsmetoder kan udbyderen i betalingsprocessen videregive Kundens personlige oplysninger i kontaktformularen og ordreoplysninger til Klarna, så Klarna kan vurdere, om Kunden kan drage fordel af disse betalingsmetoder. De overførte personoplysninger behandles i overensstemmelse med Klarnas meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger (link: www.klarna.com/international/privacy-policy/). Kunden har altid ret til at modtage fakturaen gratis på papir, men hvis han/hun ikke angiver andet i sin ordre, anses han/hun for at have givet sit udtrykkelige samtykke til at modtage den elektronisk (pr. e-mail). Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes af kunden ved at kontakte kundeservice via kontaktsektionen.

12. INDKØBSPROCES

Alle produkter fra kataloget kan lægges i kurven. I kurven vises kun varerne, mængden, prisen og det samlede beløb. Når kurven er blevet gemt, vil skatter, afgifter og rabatter blive beregnet i henhold til de indtastede betalings- og forsendelsesdata. Kurvene har ikke noget administrativt link, det er kun en sektion, hvor kunden kan simulere et budget uden nogen forpligtelse fra begge sider. For at kunne afgive en ordre skal kunden være mindst 18 år gammel. Hvis kunden er mindreårig, skal han bede sine forældre eller værger om at afgive ordren i hans navn. Når kunden har fået adgang til den pågældende onlinebutik, skal kunden udfylde formularen med de nødvendige personlige oplysninger, som findes i alle vores onlinebutikker, og skal klikke på knappen ´afslutte bestilling´ for at bekræfte købet. Når kunden har gennemført sin bestilling, sender udbyderen ham en e-mail med nummeret og detaljerne for hans bestilling. Hvis der opstår problemer med leveringen af materialet, kontakter udbyderen kunden hurtigst muligt for at informere ham/hende om situationen og foreslå alternative produkter, som han/hun eventuelt ønsker at købe. Alternativt kan vi tilbyde at refundere det beløb, som er betalt til os for sådanne produkter. Kunden kan til enhver tid og uden yderligere omkostninger annullere ordren, så længe den ikke er blevet faktureret og sendt via transportfirmaet. Hvis pakken har forladt vores lokaler, kan kunden afvise den over for transportfirmaet på det tidspunkt, hvor han modtager den. Tilgængeligheden af produkter på hjemmesiden ændrer sig konstant og afspejler situationen i realtid. Når en vare lægges i indkøbskurven, er det ikke en garanti for, at den vil blive reserveret til kunden, da andre kunder kan have købt den, mens de surfer på hjemmesiden. Først når betalingsprocessen er afsluttet, er produktet reelt reserveret til kunden. Udbyderen vil gøre sit yderste for at levere de produkter, der er anført i ordrebekræftelsen. Der kan dog være tilfælde, hvor det er umuligt at levere sådanne produkter, f.eks. fordi de ikke er på lager. I sådanne tilfælde vil udbyderen kontakte kunden for at informere ham/hende og foreslå alternative produkter, som han/hun måtte ønske at købe. Når ordren er blevet behandlet, sender systemet straks en e-mail til udbyderens ledelsesafdeling. Leverandøren leverer de produkter, der er angivet i Kundens ordrebekræftelse, i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

13. DONATIONER MED INTERMON OXFAM

Takket være udbyderens direkte samarbejde med NGO´en Oxfam Intermón giver udbyderen alle kunder mulighed for at samarbejde med Oxfam Intermón og støtte velgørende formål i deres købsproces. Det er et meget enkelt og helt sikkert donationssystem. Det vises direkte i indkøbskurven, inden ordren afsluttes, og giver kunderne mulighed for at øge værdien af deres køb med en lille donation. Alle donationer vil gå udelukkende til Oxfam Intermón. Hvis kunden annullerer sin ordre efter at have foretaget donationen, vil det beløb, der er doneret til Oxfam Intermón, ikke blive refunderet.

14. GÆLDENDE GARANTIER

Som officiel distributør af hvert mærke er alle varer, der sælges af Provider, omfattet af en producentgaranti på 3 år i Spanien og 2 år i alle andre lande i overensstemmelse med de kriterier og betingelser, der er beskrevet i kongeligt lovdekret 1/2007 af 16. november om godkendelse af den reviderede tekst til den generelle lov til beskyttelse af forbrugere og brugere og andre supplerende love. Hvis et af de købte produkter lider af en fabrikationsfejl, der konstateres inden for 3 år for Spanien og 2 år for resten af landene, fra leveringsdatoen, og hvis fejlen er blevet bekræftet af producenten, forpligter udbyderen sig til at reparere det gratis, erstatte det med et nyt alternativt eller foretage den tilsvarende tilbagebetaling. I dette tilfælde skal alle omkostninger til returnering af produktet og forsendelse af det nye eller reparerede produkt afholdes af udbyderen. I tilfælde af at problemet med produktet ikke skyldes en fabrikationsfejl og ikke er dækket af garantien, skal kunden betale alle yderligere omkostninger, herunder omkostningerne til returnering af produktet.

I mangel af bevis for det modsatte anses varerne for at være i overensstemmelse med kontrakten, hvis de opfylder alle følgende krav, medmindre omstændighederne i det konkrete tilfælde gør nogen af dem uanvendelige:
- De er i overensstemmelse med den beskrivelse, der er givet af udbyderen (TRADEINN RETAIL SERVICES).
- er egnede til anvendelsesformål, som produkter af samme type normalt er beregnet til.
- Er egnet til enhver særlig anvendelse, som kunden ønsker, når kunden har informeret TRADEINN RETAIL SERVICES på tidspunktet for aftalens indgåelse, forudsat at kunden har accepteret, at produktet er egnet til denne anvendelse.
- De har den sædvanlige kvalitet og ydeevne for et produkt af samme type, som kunden med rimelighed kan forvente under hensyntagen til produktets art og, hvor det er relevant, til beskrivelserne af de specifikke egenskaber ved produkterne fra TRADEINN RETAIL SERVICES.
- TRADEINN RETAIL SERVICES beskriver detaljerne, de tekniske egenskaber og fotografierne af produkterne, der er leveret af producenten af produkterne, og er ikke bundet af disse offentlige erklæringer.

Manglende overensstemmelse som følge af ukorrekt installation af produktet anses for at være produktets manglende overensstemmelse, når installationen er omfattet af købsaftalen og er udført af eller på TRADEINN RETAIL SERVICES´ ansvar, eller af kunden, når den mangelfulde installation skyldes en fejl i installationsvejledningen.

Der påhviler intet ansvar for manglende overensstemmelse, som kunden vidste eller ikke kunne have været uvidende om på tidspunktet for kontraktens indgåelse, eller som stammer fra materialer leveret af kunden.

Leverandøren er ansvarlig over for kunden for enhver manglende overensstemmelse på tidspunktet for produktets levering. Leverandøren anerkender kundens ret til reparation af produktet, til omlevering, til prisnedsættelse og til ophævelse af kontrakten.

Udøvelsen af de i det foregående punkt nævnte handlinger er uforenelig med udøvelsen af de handlinger, der følger af afhjælpning af skjulte mangler ved salget. Under alle omstændigheder har forbrugeren og brugeren i overensstemmelse med civil- og handelslovgivningen ret til erstatning for skader, der skyldes den manglende overensstemmelse.

Hvis produktet ikke er i overensstemmelse med kontrakten, har kunden valget mellem at kræve reparation eller udskiftning af produktet, medmindre en af disse muligheder viser sig at være umulig eller uforholdsmæssig stor. Så snart kunden informerer udbyderen om den valgte mulighed, skal begge parter overholde den. Kundens beslutning berører ikke bestemmelserne i det følgende punkt for tilfælde, hvor reparation eller udskiftning ikke bringer produktet i overensstemmelse med kontrakten.

Reparation og udskiftning skal overholde følgende regler:

De er gratis for kunden. Denne omkostningsfrihed omfatter de omkostninger, der er nødvendige for at afhjælpe produkternes manglende overensstemmelse med kontrakten, navnlig forsendelsesomkostninger samt omkostninger til arbejdskraft og materialer. De skal udføres inden for en rimelig tid og uden større ulempe for brugeren, idet der tages hensyn til produkternes art og det formål, som kunden har bestemt dem til. Reparationen suspenderer beregningen af de i artikel 123 omhandlede frister. Suspensionsperioden begynder fra det tidspunkt, hvor kunden stiller produktet til rådighed for udbyderen, og slutter ved levering af det reparerede produkt til kunden. Udskiftning suspenderer de i artikel 123 omhandlede frister fra udøvelsen af optionen og indtil levering af det nye produkt. Kunden kan ikke kræve ombytning i tilfælde af ikke-fungible produkter og heller ikke i tilfælde af brugte produkter.

Leverandøren er ansvarlig for enhver mangel på overensstemmelse, der viser sig inden for to år efter leveringen. I tilfælde af brugte produkter kan udbyderen og kunden aftale en kortere periode, som ikke kan være kortere end et år fra leveringen. I mangel af beviser for det modsatte formodes det, at enhver mangel på overensstemmelse, der viser sig inden for seks måneder efter leveringen, allerede eksisterede, da produktet blev leveret, medmindre denne formodning er uforenelig med produktets art eller den manglende overensstemmelses art. I mangel af bevis for det modsatte anses leveringen for at være sket på den dag, der er anført på fakturaen eller købsetiketten eller på den tilsvarende følgeseddel, hvis denne er senere. Leverandøren er forpligtet til at udlevere dokumentation for levering af produktet til den forbruger eller bruger, der udøver sin ret til reparation eller omlevering, med angivelse af leveringsdatoen og den manglende overensstemmelse, der giver anledning til udøvelse af retten. Ligeledes skal sælgeren sammen med det reparerede eller ombyttede produkt give kunden et dokumentbevis for leveringen med angivelse af leveringsdatoen og i givet fald den udførte reparation. Klagen om overholdelse af bestemmelserne i ovennævnte artikler forældes tre år efter produktets levering. Kunden skal underrette leverandøren om den manglende overensstemmelse senest to måneder efter, at han har fået kendskab til den manglende overensstemmelse. Overskridelse af denne frist medfører ikke tab af retten til den tilsvarende afhjælpning, men kunden er dog ansvarlig for den skade eller det tab, der faktisk er forårsaget af forsinkelsen i meddelelsen. I mangel af bevis for det modsatte skal det forstås, at Kundens meddelelse er sket inden for den fastsatte frist.

Når det er umuligt eller uforholdsmæssigt besværligt for Kunden at kontakte Leverandøren på grund af produkternes manglende overensstemmelse med købsaftalen, kan Kunden klage direkte til producenten med henblik på at få udskiftning eller reparation af produktet. Generelt og uden at det berører producentens ansvar ophører, er producenten på samme vilkår og betingelser som dem, der er fastsat for udbyderen, ansvarlig for manglende overensstemmelse, når dette vedrører produkternes oprindelse, identitet eller egnethed, i overensstemmelse med deres art og formål og de regler, der regulerer dem. Ved producenten forstås producenten af et produkt eller importøren af samme på Den Europæiske Unions område eller enhver person, der præsenterer sig som sådan ved på produktet at anføre sit navn, mærke eller andet kendetegn. Den, der er ansvarlig over for kunden, har en frist på et år til at anlægge sag mod den person, der er ansvarlig for den manglende overensstemmelse. Denne frist løber fra det tidspunkt, hvor afhjælpningen er afsluttet.

15. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Disse vilkår og betingelser er underlagt eller fortolkes i overensstemmelse med spansk lov i alle spørgsmål, der ikke udtrykkeligt er fastsat. I henhold til artikel 50-52 i lov nr. 1/2000 af 7. januar om civilretspleje og artikel 18.1 i forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, kan en sag anlagt af kunden mod udbyderen indbringes for de domstole, hvor udbyderen har bopæl, eller, uanset udbyderens bopæl, for retten på det sted, hvor kunden har bopæl.

16. ONLINE TILLID

Leverandøren kan som medlem af Confianza Online og i henhold til dens etiske kodeks i tilfælde af tvister vedrørende onlinekontrakter og -reklamer, databeskyttelse og beskyttelse af mindreårige, anvende Confianza Onlines udenretslige tvistbilæggelsessystem (www.confianzaonline.es).

clouse menu Luk