Anna sähköpostiosoitteesi ja lähetämme sinulle linkin salasanasi nollaamiseksi sähköpostilla välittömästi.

Kotisivu Oikeudellinen huomautus

Oikeudellinen huomautus

ESPANJAN LAKI TIETOYHTEISKUNNAN PALVELUISTA (LSSI)

TRADEINN RETAIL SERVICES verkkosivustosta vastaavana osapuolena, jäljempänä verkkosivuston HALLINNOITSIJA, asettaa tämän asiakirjan käyttäjiensä saataville noudattaakseen tietoyhteiskunnan ja sähköisen kaupankäynnin palveluista 11. heinäkuuta 2002 annetussa laissa 34/2002 (LSSICE), BOE nro 166, säädettyjä velvoitteita ja ilmoittaakseen kaikille verkkosivuston käyttäjille sen käyttöehdoista.

Jokainen, joka käyttää tätä verkkosivustoa, toimii käyttäjän roolissa ja sitoutuu noudattamaan ja noudattamaan tiukasti tämän verkkosivuston määräyksiä sekä kaikkia muita mahdollisesti sovellettavia oikeudellisia määräyksiä.

TRADEINN RETAIL SERVICES pidättää itsellään oikeuden muuttaa mitä tahansa tietoja, jotka saattavat esiintyä verkkosivustolla, ilman velvollisuutta ilmoittaa asiasta etukäteen tai ilmoittaa käyttäjille kyseisistä velvoitteista; on ymmärrettävä, että pelkkä se, että ne on julkaistu TRADEINN RETAIL SERVICES -verkkosivustolla, riittää.

1. TUNNISTETIEDOT

Verkkotunnus: www.tradeinn.com
Yrityksen nimi: TRADEINN RETAIL SERVICES.
NIF: B17527524
Rekisteröity toimipaikka: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (GIRONA).
Puhelinnumero: +34 93 220 00 89
Sähköposti: lopd@tradeinn.com
Rekisteröity (kaupparekisteriin / julkiseen) rekisteriin: Girona - Tomo 1123 / Folio 108 / Hoja GI20086 - Inscripción 1ª.

2. TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

Verkkosivusto, mukaan lukien esimerkkeinä, vaikkakaan ei yksinomaan nämä, sen ohjelmointi, painos, koostaminen ja muut sen toiminnan kannalta välttämättömät elementit, mallit, logot, teksti ja/tai grafiikka, ovat HALLINNANJOHTAJAN omaisuutta tai, jos se on tarpeen, sillä on lisenssi tai nimenomainen lupa tekijöiltä. Sivuston koko sisältö on suojattu teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännöllä, ja se on rekisteröity vastaaviin julkisiin rekistereihin.

Riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen kyseinen sisältö on tarkoitettu, sen täydellinen tai osittainen jäljentäminen, käyttö, käyttö, jakelu ja kaupallistaminen edellyttää kaikissa olosuhteissa hallinnoijan kirjallista ennakkolupaa. Kaikki käyttö, johon ei ole annettu ennakkolupaa, katsotaan tekijän immateriaalioikeuksien tai teollisoikeuksien vakavaksi loukkaukseksi.

Sivustolla mahdollisesti esiintyvät mallit, logot, tekstit ja/tai grafiikka, jotka eivät kuulu HALLINNANJOHTAJALLE, kuuluvat niiden omistajille, ja he ovat itse vastuussa kaikista niistä mahdollisesti syntyvistä riidoista. HALLINNANJOHTAJA antaa kolmansille osapuolille nimenomaisen luvan ohjata suoraan verkkosivuston erityissisältöön ja joka tapauksessa ohjata uudelleen osoitteeseen www.tradeinn.com.

HALLINNANJOHTAJA tunnustaa haltijoiden vastaavat immateriaalioikeudet ja teollisoikeudet, eikä se, että niihin viitataan tai että ne esiintyvät verkkosivustolla, tarkoita, että sillä olisi mitään oikeuksia tai vastuuta kyseisistä oikeuksista. Se ei myöskään takaa, sponsoroi tai suosittele niitä.

Jos haluatte esittää huomautuksia mahdollisista immateriaalioikeuksien tai teollisoikeuksien loukkauksista tai verkkosivuston sisällöstä, voitte tehdä sen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lopd@tradeinn.com.

3. VASTUUVAPAUS

HALLINNANJOHTAJA on vapautettu kaikenlaisesta vastuusta, joka johtuu sen verkkosivustolla julkaistuista tiedoista, edellyttäen, että näitä tietoja on käsitellyt tai syöttänyt kolmas osapuoli, joka ei ole hallinnassaan.

Evästeiden käyttö

Tämä verkkosivusto voi käyttää teknisiä evästeitä (pieniä tietotiedostoja, jotka palvelin lähettää sivua käyttävän henkilön tietokoneelle) tiettyjen toimintojen suorittamiseksi, joita pidetään olennaisina verkkosivuston asianmukaisen toiminnan ja katselun kannalta. Käytetyt evästeet ovat joka tapauksessa luonteeltaan tilapäisiä; niiden ainoana tarkoituksena on tehostaa selailua, ja ne häviävät, kun käyttäjä lopettaa istuntonsa. Nämä evästeet eivät missään tapauksessa itsessään anna henkilötietoja, eikä niitä käytetä tällaisten tietojen keräämiseen.

Evästeitä voidaan käyttää myös varmistamaan, että verkkosivuston palvelin tunnistaa käyttäjän käyttämän selaimen, jotta selailu olisi helpompaa; se mahdollistaa esimerkiksi sen, että käyttäjät, jotka ovat aiemmin rekisteröityneet yksinomaan heille varatuille alueille, palveluihin, kampanjoihin tai kilpailuihin, pääsevät niihin ilman, että heidän tarvitsee rekisteröityä jokaisella käynnillä. Niitä voidaan käyttää myös yleisömäärien ja liikenneparametrien mittaamiseen sekä osallistumisten edistymisen ja lukumäärän seurantaan jne. Näissä tapauksissa kyseessä ovat evästeet, jotka ovat teknisesti tarpeettomia mutta käyttäjälle hyödyllisiä. Tämä verkkosivusto ei asenna tarpeettomia evästeitä ilman käyttäjän ennakkosuostumusta.

Käyttäjä voi määrittää selaimensa niin, että se saa hälytyksiä evästeiden vastaanottamisesta ja estää niiden asentamisen tietokoneelleen. Tarkempia tietoja tästä saat selaimesi ohjeista.

Linkkejä koskeva politiikka

On mahdollista, että sinut ohjataan verkkosivustolta uudelleen kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältöön. Koska HALLITUS ei voi aina valvoa kolmansien osapuolten omille verkkosivustoilleen asettamaa sisältöä, se ei voi olla vastuussa tällaisesta sisällöstä. Joka tapauksessa se poistaa välittömästi kaiken sellaisen sisällön, joka saattaa rikkoa kansallista tai kansainvälistä lainsäädäntöä, moraalia tai yleistä järjestystä, peruuttaa välittömästi uudelleenohjauksen kyseiselle verkkosivustolle ja ilmoittaa kyseisestä sisällöstä asianomaisille viranomaisille.

HALLINNANJOHTAJA ei voi olla vastuussa tiedoista ja sisällöstä, jotka on tallennettu seuraaviin, esimerkkeinä mainittuun, ei tyhjentävään luetteloon: foorumit, chatit, blogigeneraattorit, kommentit, sosiaaliset verkostot tai muut välineet, joiden avulla kolmannet osapuolet voivat itsenäisesti julkaista sisältöä HALLINNANJOHTAJAN verkkosivustolla. LSSICE:n 11 ja 16 artiklan mukaisesti se kuitenkin antaa itsensä kaikkien käyttäjien, viranomaisten ja turvallisuusjoukkojen käyttöön ja tekee aktiivista yhteistyötä kaiken sellaisen sisällön poistamiseksi tai tarvittaessa estämiseksi, joka saattaa vaikuttaa tai olla vastoin kansallista tai kansainvälistä lainsäädäntöä, kolmansien osapuolten oikeuksia tai moraalia ja yleistä järjestystä. Jos käyttäjänä katsot, että verkkosivustolla on sisältöä, joka saattaa kuulua tämän otsikon alle, pyydämme sinua ilmoittamaan siitä välittömästi verkkosivuston ylläpitäjälle.

Tämä verkkosivusto on tarkistettu ja testattu sen varmistamiseksi, että se toimii oikein. Periaatteessa oikea toiminta voidaan taata 365 päivää vuodessa, 24 tuntia vuorokaudessa. HALLINNONJOHTAJA ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että sivustolla voi esiintyä tiettyjä ohjelmointivirheitä tai että ylivoimainen este, luonnonkatastrofit, lakot tai muut vastaavat olosuhteet estävät pääsyn sivustolle.

IP-osoitteet

Verkkosivuston palvelimet voivat tunnistaa automaattisesti käyttäjän käyttämän IP-osoitteen ja verkkotunnuksen. IP-osoite on numero, joka annetaan tietokoneelle automaattisesti, kun se muodostaa yhteyden Internetiin. Kaikki nämä tiedot tallennetaan asianmukaisesti rekisteröityyn palvelimen toimintatiedostoon, joka mahdollistaa tietojen myöhemmän käsittelyn yksinomaan tilastollisten mittausten saamiseksi, jotka paljastavat tulostettujen sivujen määrän, verkkopalvelimilla tehtyjen käyntien määrän, käyntien järjestyksen, käyttöpaikan jne.

4. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA

Tähän verkkosivustoon tai sen kautta suoritettaviin toimiin liittyvien riitojen tai vastaavien asioiden ratkaisemiseen sovelletaan Espanjan lakia. Osapuolet alistuvat nimenomaisesti Espanjan lainsäädännön alaisuuteen, ja verkkosivuston käytöstä johtuvien tai siihen liittyvien riitojen ratkaiseminen kuuluu Celràn lähimpänä sijaitsevien tuomioistuinten toimivaltaan.