Vennligst skriv inn din epostadresse og vi vil sende deg en link for å tilbakestille passordet ditt via epost umiddelbart.

Rugby Vilkår & Betingelser

Generelle bruksvilkår for nettside/app

Det er viktig at BRUKEREN leser nøye gjennom følgende Generelle bruksvilkår for nettside/app og salg av produkter, slik at han/hun er korrekt informert og godtar både vilkårene for tilgang og navigering gjennom nettsidene til TRADEINN RETAIL SERVICES og vilkårene og vilkår som regulerer anskaffelsen av produktene som tilbys av TRADEINN RETAIL SERVICES:

Eier: TRADEINN RETAIL SERVICES
Registrert kontor: C/ Pirineus , 9 17460 - Celrà (Girona - Spania)
Tax-ID: B17527524
Gironas handelsregister - bind 1123 / folio 108 / side GI20086 - 1. inskripsjon
Telefon: +34 93 220 00 89
E-post: lopd@tradeinn.com

Heretter "LEVERANDØREN".

1. GENERELLE BRUKSVILKÅR FOR NETTSTEDET/APP

Brukerens tilgang til www.tradeinn.com, heretter referert til som "nettstedet", er underlagt forhåndslesing og aksept av disse GENERELLE BETINGELSER FOR BRUK , eller de som er i kraft på tidspunktet for tilgang. Hvis BRUKER ikke godtar disse bruksvilkårene, må han/hun avstå fra å bruke denne nettsiden og fra å operere på den. Tilgang til visst innhold kan imidlertid være underlagt visse spesifikke betingelser, som uansett vil bli vist av LEVERANDØREN til BRUKER, som, hvis det er aktuelt, uttrykkelig må godta dem. Ved å surfe på LEVERANDØRENS nettsted, får BRUKER BRUKERstatus. Ved å surfe på nettstedet aksepterer BRUKER som BRUKER vilkårene for bruk, uten at det berører den uttrykkelige aksept fra BRUKER av de generelle avtalevilkårene, databeskyttelsespolicyen, samt, der det er relevant, de spesielle vilkårene, som kan eksistere i forhold til levering av tjenester. LEVERANDØREN kan når som helst endre presentasjonen og konfigurasjonen av nettstedet, av informasjonen og juridisk dokumentasjon og av tjenestene og innholdet som tilbys, alt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 126 og 126 bis i kongelig resolusjon 1/2007 av november 16, 2007.

Tilgang og registrering på nettsiden

For å gjennomføre kjøp av produkter på nettstedet, er det nødvendig at Brukerne tidligere registrerer seg ved å fylle ut skjemaene som er gitt for dette formålet, med de nødvendige og obligatoriske dataene. Det er et krav for å registrere seg, å være over 18 år. BRUKER forutsetter at hans/hennes BRUKERkonto er personlig og ikke kan overføres. Hver registrerte BRUKER vil ha et personlig og ikke-overførbart tilgangspassord. BRUKEREN kan endre eller gjenopprette dette passordet når som helst, ved å følge prosedyren gitt på nettstedet. Dette passordet vil forbli i LEVERANDØRENS systemer i kryptert form for å sikre bevaring og forhindre uautorisert tilgang fra tredjeparter. BRUKER er forpliktet til umiddelbart å varsle LEVERANDØREN om ethvert faktum som tillater feil bruk og/eller tilgang til kontoen. Så lenge BRUKER ikke kommuniserer disse faktaene til LEVERANDØREN, skal sistnevnte være fritatt for ethvert ansvar som kan oppstå fra ukorrekt bruk av dette av uautoriserte tredjeparter.

Oppsigelse av en konto

LEVERANDØREN tillater BRUKER å avregistrere seg når som helst ved å gå til delen av hans/hennes konto som er tilgjengelig på nettstedet. I alle fall, når kanselleringen har funnet sted, kan BRUKER be om en ny registrering, bortsett fra i tilfeller hvor BRUKER ikke godtar bruksvilkårene og/eller i tilfelle konflikt mellom BRUKER og LEVERANDØR som venter på løsning eller har endt med erkjennelse av feil og/eller uaktsomhet fra BRUKER sin side.

Vilkår som gjelder for lenker

Alt innhold på denne nettsiden tilhører LEVERANDØREN, selv om LEVERANDØREN, i tilfelle av lenker eller hyperlenker til andre nettsteder administrert av tredjeparter, utenfor LEVERANDØREN, ikke kan garantere innholdet eller informasjonen på tredjeparts nettsteder som er tilgjengelige via disse lenkene, og heller ikke riktigheten av innholdet deres; følgelig er LEVERANDØREN unntatt fra ethvert ansvar for skader av noe slag som kan oppstå ved bruk av samme. Imidlertid, hvis BRUKER har effektiv kunnskap om at aktivitetene som utføres gjennom disse nettsidene er ulovlige, må han/hun informere LEVERANDØREN, som vil fortsette å deaktivere koblingen.

Lenker på andre nettsider til LEVERANDØRENS nettsted

LEVERANDØREN tillater at informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet, og som ikke er gjenstand for forhåndsregistrering, er tilgjengelig for brukere, selv om dens kommersielle utnyttelse eller utnyttelse til reklameformål er strengt forbudt. Det er også forbudt å reprodusere, distribuere, overføre, tilpasse eller modifisere, med noe verktøy eller på noen måte, verken innholdet på dette nettstedet eller dets design. Tilgang til nettstedet for mindreårige er forbudt. Hvis en mindreårig går inn på nettstedet og/eller registrerer seg på det, skal LEVERANDØREN anta at slik tilgang har blitt gitt med forhåndsgodkjenning fra foreldrene eller juridiske representanter, uten at det berører at LEVERANDØREN kan utføre de kontrollene den finner passende. LEVERANDØREN er ikke ansvarlig for sannheten til registreringsdataene gitt av BRUKER. BRUKER påtar seg og er eneansvarlig for tilstrekkeligheten, sannheten og nøyaktigheten til informasjonen som er gitt til LEVERANDØREN.

Vilkår for bruk av nettstedet

BRUKER er eneansvarlig for å få tilgang til eller bruke nettstedet til ulovlige eller uautoriserte formål, og det er blant annet forbudt for BRUKER å utføre følgende aktiviteter:
- Bruk nettstedet for installasjon eller publisering av virus eller skadelige programmer eller filer.
- Bruk nettstedet på en måte som kan forårsake skade, forstyrrelser eller funksjonsfeil på LEVERANDØRENS datasystemer.
- Bryte sikkerheten og/eller autentiseringstiltakene til nettstedet og/eller et hvilket som helst nettverk koblet til det.
- Registrere seg under falsk identitet, utgi seg for tredjeparter og/eller utføre aktivitet som kan villede andre brukere med hensyn til den opprinnelige identiteten til en melding.
- Bruk nettstedet til å samle inn personlige data fra andre brukere.
- Forhindre riktig utvikling av en begivenhet, konkurranse, kampanje eller annen aktivitet som LEVERANDØREN bestemmer seg for å gjennomføre gjennom nettstedet.
- Mette infrastrukturen til Nettstedet eller LEVERANDØRENS systemer eller nettverk, samt systemene og nettverkene som er koblet til det samme.
- Bruk nettstedet på en måte som kan krenke god tro, loven, moral eller offentlig orden.

Enhver av handlingene som utføres av BRUKER i denne forstand skal gi LEVERANDØREN rett til å utøve passende rettslige handlinger for å forsvare sine rettigheter og å slette og/eller blokkere BRUKER sin konto, uten at BRUKER kan be om noen kompensasjon for det.

Ansvar og garantier for bruk av nettstedet

LEVERANDØREN erklærer at den har tatt i bruk alle nødvendige tiltak som den nyeste teknologien og dens muligheter tillater den, for å sikre at nettsiden fungerer som den skal, og for å redusere systemfeil og sikre maksimal sikkerhet for brukere, men kan ikke garantere skader forårsaket av BRUKEREN av enhver person som bryter vilkårene som LEVERANDØREN etablerer på sin nettside og/eller de tekniske sikkerhetstiltakene. LEVERANDØREN garanterer ikke overfor BRUKERNE nytten eller ytelsen til innholdet på nettstedet. LEVERANDØREN garanterer ikke, hvis det er aktuelt, lovligheten, påliteligheten, sannheten og nytten av innholdet levert av tredjeparter til nettstedet, og garanterer det kun med hensyn til innholdet publisert på nettstedet.

Immaterielle og industrielle rettigheter

LEVERANDØREN er eieren og/eller har de tilsvarende lisensene på utnyttelsesrettighetene til intellektuell og industriell eiendom på utformingen og programmeringen av nettstedet, samt på innholdet som tilbys der. Ikke i noe tilfelle skal tilgang og/eller surfing gi BRUKER rett til å bruke andre rettigheter enn de som er strengt nødvendige for å nyte tjenesten i samsvar med vilkårene for bruk. Innholdet på nettsiden, samt opphavsretten og immaterielle rettigheter til den samme tilhører LEVERANDØREN eller dens innholdsleverandører. BRUKER kan få tilgang til nettstedet og skrive ut en kopi av innholdet han/hun får tilgang til under besøket, men all annen bruk av nettstedet og dets innhold, som kan krenke industrielle og/eller immaterielle rettigheter, og/ eller som kan skade eller forringe normal drift av samme, eiendommen eller rettighetene til LEVERANDØREN, eller dens leverandører, eller resten av brukerne eller, generelt, til en tredjepart, er forbudt. Referanser til varemerker, handelsnavn eller andre karakteristiske tegn innebærer forbud mot bruk av dem uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra LEVERANDØREN og/eller deres legitime eiere. Alle immaterielle og industrielle rettigheter til innholdet og/eller tjenestene på nettstedet er forbeholdt, og spesielt er det forbudt å modifisere, reprodusere, offentlig kommunisere, kopiere, transformere eller distribuere på noen måte og i noen form, helt eller delvis av innholdet på nettstedet for offentlige eller kommersielle formål, uten uttrykkelig tillatelse fra LEVERANDØREN. Hvis BRUKER blir klar over eksistensen av noe ulovlig, ulovlig eller i strid med lovinnhold eller kan innebære brudd på intellektuelle og/eller industrielle eiendomsrettigheter, skal BRUKER varsle LEVERANDØREN på følgende e-postadresse lopd@tradeinn.com.

2. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Disse generelle vilkårene er utarbeidet i samsvar med bestemmelsene i lov 34/2002 om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel, lov 7/1998 om generelle avtalevilkår, kongelig lovresolusjon 1/2007 av 16. november, som godkjenner den reviderte teksten til Generell lov til forsvar av forbrukere og brukere og andre utfyllende lover, lov 7/1996 om regulering av detaljhandel i hva som kan gjelde tjenester og lov 6/2020 som regulerer visse aspekter av elektroniske tillitstjenester. LEVERANDØREN informerer om at formalitetene for å gjennomføre anskaffelse av produkter og/eller oppnå levering av tjenestene som tilbys, er de som er beskrevet i disse generelle betingelsene, samt de andre spesifikke som er angitt på skjermen under navigering, slik at BRUKER erklærer å kjenne til og akseptere slike prosedyrer som er nødvendige for å få tilgang til produktene og tjenestene som tilbys på nettstedet. All informasjon som gis under kontraktsprosessen vil bli lagret av LEVERANDØREN, slik at BRUKER på skriftlig anmodning eller e-post kan be om informasjon om operasjonene utført av ham/henne i løpet av de siste 6 månedene. Enhver endring og/eller korrigering av dataene gitt av BRUKER under navigeringen skal gjøres i henhold til indikasjonene som er inkludert på nettstedet.

2.1. KONTRAKTENS GENSTAND

Dette kontraktsdokumentet inneholder de generelle betingelsene hvis formål er å regulere både levering av informasjon og de kommersielle relasjonene som oppstår mellom LEVERANDØREN og tredjepartsbrukerne av nettstedet (" kunden "), som kjøper produktene som tilbys gjennom det samme, selv om det er ikke mulig å inngå kontrakt med noe produkt uten forutgående aksept av disse generelle betingelsene. Disse betingelsene skal forbli publisert på nettstedet tilgjengelig for kunder for reproduksjon og lagring som bekreftelse av kontrakten, og kan når som helst endres av LEVERANDØREN, uten forvarsel, ved å publisere slike modifikasjoner på nettstedet slik at de kan bli kjent av Kunder, alltid før de besøker nettstedet eller kjøper varer og/eller tjenester som tilbys. Det er kundenes ansvar å lese dem med jevne mellomrom, siden de som er i kraft på tidspunktet for bestilling vil være gjeldende. Uansett, hvis endringene negativt påvirker tilgangen til eller bruken av det digitale innholdet eller bruken av det av kunden, vil kunden bli informert på en klar og forståelig måte, og vil ha rett til å avslutte abonnementet i samsvar med bestemmelsene av artikkel 126.bis i kongelig lovresolusjon 1/2007. Alle anskaffelser av produkter kjøpt gjennom nettstedet, etter identifikasjon og autentisering gjennom BRUKERnavnet og passordet som er oppgitt, skal anses som gyldig utført av KUNDEN og skal være bindende. Anskaffelse av produkter gjennom nettstedet innebærer aksept som KUNDE, uten reservasjoner av noe slag, av hver og en av disse generelle betingelsene, samt, der det er hensiktsmessig, av de spesielle betingelsene, som kan eksistere i forhold til anskaffelsen av enkelte produkter, vil KUNDEN være eksklusivt ansvarlig for oppbevaring og riktig bruk av passord. Realiseringen av ordre fra en mindreårig som forfalsker informasjonen og registreringen, vil bli forstått å være gjort under tilsyn og autorisasjon av deres foreldre eller juridiske representanter. Godkjenning av dette dokumentet innebærer at KUNDEN:
- Har lest, forstått og forstått ovenstående.
- Språket som kontrakten er utformet på og skal utføres på er spansk.
- Er en person med tilstrekkelig kapasitet til å kontrahere.
- Påtar seg alle forpliktelser som er angitt her.

Disse betingelsene skal ha en ubestemt gyldighetstid, og skal forbli i kraft så lenge de er tilgjengelige via nettstedet, og skal gjelde for alle kjøp som gjøres via nettstedet, uten at det berører eventuelle spesielle betingelser som kan gjelde for kjøpet av produkter.

2.2. IDENTITET TIL KONTRAKTSPARTENE

Vi informerer deg om identifikasjonen og kontaktinformasjonen til LEVERANDØREN av informasjonssamfunnstjenester som opererer på nettstedet, hvis eierskap er TRADEINN RETAIL SERVICES med registrert kontor på C/ Pirineus , 9 17460 - Celrà (Spania) NIF B17527524, og registrert i Commercial Register of Girona - Volume 1123 / Folio 108 / Side GI20086 - 1st Inscription og er eier av Nettstedet www.tradeinn.com (heretter Nettstedet) og med kundeservicetelefon 93 220 00 89 og e-post lopd@tradeinn.com. Og på den annen side, KUNDEN, registrert på nettstedet ved hjelp av et "kundenavn" og "passord" som vil ha blitt gitt av LEVERANDØREN, som identifiserende og muliggjørende elementer for tilgang til de forskjellige tjenestene som tilbys av nettstedet , som beskrevet i delen av disse generelle vilkårene "Kontrakteringsprosedyre".

2.3. TILGANG TIL NETTSIDEN OG ELEKTRONISK KONTRAKTPROSESS

Tilgang og konsultasjon av katalogen over produkter og/eller tjenester publisert på nettstedet er gratis og gratis, og er ikke nødvendig for registrering av brukere. Tilsvarende for å starte prosessen med å kontrahere produktene og/eller tjenestene som vises på nettstedet. Enhver av partene kan avslutte eller suspendere dette kontraktsforholdet ensidig når som helst og uten annen grunn enn deres vilje i denne forbindelse, i samsvar med bestemmelsene i disse generelle betingelsene. KUNDEN kan ensidig utøve retten til oppsigelse gjennom kontoavslutningsprosessen. På samme måte forbeholder LEVERANDØREN og salgsstedet seg retten til å kansellere BRUKERnavnet og passordet, og dermed tilgangen til nettstedet, for de brukerne som har debet eller ubetalte saldoer i salgsstedet.

2.3.1. Produkter som tilbys på nettstedet

Alle produkter og/eller tjenester vil bli tilbudt gjennom nettstedet og LEVERANDØREN vil angi merke, modell, bilder, beskrivelse, tekniske spesifikasjoner, tilgjengelighet av produktet, full pris, rabatter eller finansieringsmuligheter, samt tilgjengeligheten av hjemlevering eller henting i butikk og kan tilby andre relaterte eller anbefalte produkter. I tilfelle onlinekanalen eller salgsstedet ikke har lager av noen av de forespurte produktene, skal LEVERANDØREN, gjennom sin nettkanal eller salgssted, informere KUNDEN om en slik situasjon, fortsett å refundere, uten ugrunnet opphold, beløpene som er betalt for slike produkter eller bytte dem til et annet produkt, etter KUNDENS valg.

2.3.2. Elektronisk kontraktsprosess

Ethvert produkt fra vår katalog kan legges i handlekurven. I handlekurven vil du se varene, antall, pris og totalbeløp. Når kurven er lagret, vil skatter, avgifter og rabatter bli beregnet i henhold til betalings- og fraktdataene som er oppgitt. Handlekurvene har ingen administrativ kobling, det er kun en seksjon hvor du kan simulere et budsjett uten forpliktelser fra begge sider. Fra handlekurven kan du legge inn en bestilling ved å følge de neste trinnene for korrekt formalisering:
a) Validering av handlekurven: BRUKEREN, når utvalget av produktene og/eller tjenestene han/hun ønsker å kjøpe er fullført, må validere handlekurven sin, som viser de valgte produktene og/eller tjenestene, antall enheter, prisen på samme, leveringstiden og fraktkostnadene. På samme måte må du velge leveringsmetode: hjemlevering, levering på et punkt eller butikklevering (kun tilgjengelig for butikken som ligger på carrer Pirineus , 9, Celrà , Spania).
b) Verifisering av faktureringsdata: BRUKEREN, når handlekurven er validert, må gi LEVERANDØREN fakturerings- og fraktdata for produktene og/eller tjenestene, og må uttrykkelig godta, ved å krysse av i den tilsvarende boksen, denne kontrakten Forhold. Hvis du ikke merker av i akseptboksen, vil ikke nettstedet tillate deg å fortsette med kontraktsprosessen.
c) Valg av betalingsmåte: BRUKEREN, når han/hun har oppgitt fakturerings- og eventuelt fraktinformasjon, må velge betalingsmåten han/hun ønsker å bruke. Hvis BRUKER har valgt en av de to betalingsmåtene (PayPal eller kort), vil systemet automatisk omdirigere til online betalingsplattformer (TPV) til de tilsvarende bankene.
d) Aksept av de juridiske betingelsene: kunden må klikke på godta-knappen, som uttrykkelig godtar disse generelle betingelsene, før han fortsetter til betaling av produktet. Han/hun må også godta personvernbetingelsene og retningslinjene for informasjonskapsler.
e) Klikk på knappen for å fullføre bestillingen.
f) Bekreftelse av bestillingen.

LEVERANDØREN vil sende en e-post til KUNDEN innen 24 timer fra øyeblikket da KUNDEN faktisk betaler kjøpet, en e-post der et sammendrag vil bli gitt, med alle kjennetegn ved salget og kjøpet, som bekrefter fullføringen av bestillingen, dens status og omtrentlig dato for forsendelse og/eller levering. Denne e-posten vil bli ansett som "Kjøpsbevis", og KUNDEN må skrive den ut på papir for å kunne hente produktet eller produktene kjøpt på salgsstedet når KUNDEN har valgt tilbaketrekningsmåten for produktet. Ved valg av leveringsmåte i butikk, må BRUKER velge den spesifikke butikken hvor han/hun ønsker å hente produktet. I dette tilfellet er alle bestillinger og kjøp som gjøres via nettstedet underlagt den effektive tilgjengeligheten av produktene når du henter dem på salgsstedet som ble angitt ved bestillingen eller på tidspunktet da ekspedisjonen av samme er klargjort for sending.

2.4. PRIS OG BETALINGSMÅTE

2.4.1. Prissetting og fakturering

Prisene som er angitt for hvert produkt inkluderer eventuelle avgifter som kan være aktuelle. Disse prisene, med mindre annet er uttrykkelig angitt, inkluderer ikke kostnadene for frakt, håndtering, pakking, fraktforsikring eller andre tilleggstjenester og vedlegg til varen eller produktet som er kjøpt. Salgsprisene som er angitt i våre nettbutikker vises som følger:
- Hvis kunden bor i EU, inkluderer alle priser mva, men leverandøren trekker dette beløpet fra totalen hvis forsendelsen skjer til områder som er fritatt for moms. I Storbritannia inkluderer alle våre priser mva, som for tiden er på en standardsats på 20 %.
- Hvis kunden bor utenfor EU, inkluderer prisene ikke mva. Kunden må betale lokal moms og det kan være en viss importavgift når forsendelsen ankommer destinasjonen. I enkelte land eller områder er det også gebyr for fortolling, disse kostnadene belastes av fraktselskapet som fungerer som mellommann. Toll og forskrifter varierer i ulike land og det er vanskelig å vite nøyaktig hvordan de fungerer. Før du foretar kjøpet kan du sjekke online alle detaljene i tilbudet: varer, mengder, pris, tilgjengelighet, transportkostnader, avgifter, rabatter, avgifter og totalen av kjøpet. Prisene som gjelder for hvert produkt er de som er publisert på nettstedet og vil uttrykkes i landets valuta (EURO for Spania). KUNDEN antar at den økonomiske verdsettelsen av noen av produktene kan variere i sanntid, så lenge bestillingen ikke er plassert. Når bestillingen er lagt inn, opprettholdes prisene uansett om produktene er tilgjengelige eller ikke. KUNDEN har rett til å motta fakturaen i papirformat gratis. Hvis du ønsker å motta fakturaen i elektronisk format, kan du be om den på følgende adresse (support@tradeinn.com).

2.4.2. Betalingsformer

Når produktene er bestemt og lagret i handlekurven, godtar KUNDEN å starte kjøpsprosessen og betaling av prisen. LEVERANDØREN er ansvarlig for de økonomiske transaksjonene og muliggjør følgende måter å foreta betaling av en bestilling på: kreditt-/debetkort, Klarna , PayPal, Apple Pay, Google Pay og Scalapay. Betalingsmetodene som tilbys kan variere avhengig av destinasjonslandet. Når kunden har lagt alle varer i handlekurven og allerede har valgt frakttjenesten, vil alle tilgjengelige betalingsmåter for destinasjonslandet vises. LEVERANDØREN har inngått samarbeid med Adyen y Mar Payments Services SL for å sikre maksimal sikkerhet i betalinger og forebygging av svindel og manglende betaling. Hvis sikkerhetsavdelingen mistenker uregelmessigheter eller svindel, forbeholder LEVERANDØREN seg retten til å kansellere transaksjonen av sikkerhetsgrunner. For nettbetalinger utført med kreditt-/debetkort bruker LEVERANDØREN sikkerhetssystemet "Secure Socket Layer" (SSL), som gjør det mulig å kryptere bankinformasjon på nettverket. Kredittkortinformasjonen registreres i tillegg ikke i noen database, men går direkte til bankens POS (Point of Sale Terminal). For å tilby Klarnas betalingsmåter, kan Tradeinn Retail Services SL i betalingsprosessen overføre Kundens personopplysninger i kontaktskjemaet og bestillingsdetaljer til Klarna , slik at Klarna kan vurdere om Kunden kan dra nytte av disse betalingsmetodene. De overførte personopplysningene behandles i samsvar med Klarnas personvernerklæring (lenke: www.klarna.com/international/privacy-policy/).

Sikkerhetstiltak

Nettstedet bruker informasjonssikkerhetsteknikker som er generelt akseptert i bransjen, slik som SSL, data som legges inn på sikker side, brannmurer, tilgangskontrollprosedyrer og kryptografiske mekanismer, alt for å forhindre uautorisert tilgang til data. For å oppnå disse formålene aksepterer KUNDEN at LEVERANDØREN innhenter data for den tilsvarende autentiseringen av tilgangskontroller. LEVERANDØREN godtar å ikke tillate noen transaksjoner som er eller anses som ulovlige av kredittkortmerkene eller den overtakende banken, som kan eller har potensial til å skade goodwillen til den samme eller negativt påvirke dem. Følgende aktiviteter er forbudt under kortmerkenes programmer: salg eller tilbud av et produkt eller en tjeneste som ikke er i samsvar med alle lover som gjelder for kjøperen, utstedende banken, selgeren eller kortinnehaveren av kortet/kortene.

2.4.3. Donasjoner til Intermon Oxfam

Takket være det direkte samarbeidet mellom Tradeinn Retail Services SL og NGO Oxfam Intermón , gir Tradeinn Retail Services SL muligheten til alle kunder til å samarbeide med Oxfam Intermón og støtte solidaritetssaker i deres kjøpsprosess. Det er et veldig enkelt og helt sikkert donasjonssystem. Det vil vises rett i handlekurven før bestillingen fullføres, slik at kundene kan øke verdien av kjøpet med en liten donasjon. Alle donasjoner går i sin helhet til Oxfam Intermón. I tilfelle Kunden kansellerer bestillingen etter donasjonen, vil beløpet donert til Oxfam Intermón ikke bli refundert.

2.5. FORSENDELSE OG LEVERING AV ORDRE

KUNDEN skal velge mottakssted for varene på tidspunktet for bestillingen til LEVERANDØREN, som forbeholder seg retten til å bruke alle nødvendige midler for å levere produktene til adressen oppgitt av KUNDEN. KUNDEN skal oppgi en leveringsadresse hvor forsendelsen vanligvis kan leveres i morgen- og ettermiddagstimer. Navn og ID-nummer skal stå i signaturen til mottaket. Det vil være mulig å spore tjenesten gjennom lenken som sendes på e-post til KUNDEN når bestillingen er bekreftet. Når sendingene er sendt, kan de endres adresse innenfor samme influensområde til distribusjonssentralen og leveringsdato fra samme lenke. Et første leveringsforsøk vil bli gjort på adressen som er oppgitt, dersom KUNDEN er fraværende vil KUNDEN bli advart på SMS, e-post eller telefon, for å avtale ny levering. Hvis transportbyrået ikke klarer å levere i disse to forsøkene, må forsendelsen hentes på det tilgjengelige servicesenteret til transportøren. Hvis kunden etter fem (5) kalenderdager fra datoen for varselet ikke har kontaktet transportøren for å avtale en ny leveringsdato, vil produktene bli returnert til LEVERANDØRENS varehus, kunden er ansvarlig for frakt- og returkostnadene , samt eventuelle tilhørende administrasjonskostnader. Leveringstiden i Spania for bestillingen vil være mellom 1 og 4 virkedager (mandag til fredag, ikke en helligdag), når bestillingen er bekreftet og betaling er utført. For leveranser til Balearene vil leveringstiden være 2 til 4 virkedager, og for leveranser til Kanariøyene og internasjonale leveranser vil leveringstiden være den som er angitt i ordrebekreftelsen. Hvis forsendelsen ikke ankommer i perfekt stand og har noen synlige skader, kan den bli nektet av KUNDEN, eller den kan bli akseptert, notert på følgeseddelen til innholdsvurderingsreservasjonen. Hvis skaden ikke er synlig, har KUNDEN 48 timer på seg til å sende inn det aktuelle kravet. Krav på transporten etter de angitte datoene vil ikke bli akseptert. LEVERANDØREN skal ikke påta seg noe ansvar når levering av produktet eller tjenesten ikke finner sted, på grunn av falske, unøyaktige eller ufullstendige data gitt av KUNDEN. Risikoen for tap eller skade skal overføres til KUNDEN på det tidspunkt KUNDEN mottar bestillingen og aksepterer den uten forbehold.

2.6. TRANSPORTKOSTNADER

Fraktpriser inkluderer håndtering og pakking, og vil bli brukt på hver bestilling, så det er lurt å inkludere alle produktene som BRUKER trenger i en enkelt bestilling, for å spare penger på fraktkostnader. Prisene inkluderer ikke fraktkostnader eller tilleggstjenester. Til prisen på produktet legges fraktkostnaden som vil være som følger: Spania-halvøya- Balearene: fra 1,99€. Kanariøyene, Ceuta og/eller Melilla og International: fra 3,99€.

2.7. ANGRERETT

I henhold til lov 3/2014 av 27. mars, som endrer den reviderte teksten til den generelle lov om forsvar av forbrukere og kunder og andre utfyllende lover godkjent ved kongelig lovresolusjon 1/2007 av 16. november, har KUNDEN 14 kalenderdager fra levering av bestillingen fra formaliseringen av kontrakten i tilfelle levering av tjenester. Refusjonen vil inkludere kjøpesummen og, hvis noen, leveringskostnadene. Tilbakebetalingen vil bli gjort med samme betalingsmiddel som produktet ble kjøpt med, med rabatt på returkostnadene som skal bæres av KUNDEN. KUNDEN må returnere produktene som er gjenstand for angrerett uten unødig forsinkelse og i alle fall senest 14 kalenderdager fra datoen da den meddeler sin beslutning om å angre. Tilbakebetalingen av beløpet som tilsvarer tilbaketrekningen vil skje innen 14 kalenderdager fra datoen da det effektivt og utvetydig ble meddelt beslutningen om å trekke seg fra kontrakten og forutsatt at varene eller produktene som er gjenstand for tilbaketrekking er mottatt tidligere, ellers kan utbetalingen holdes tilbake til mottak av slike varer eller inntil KUNDEN beviser returen av varene. I tilfeller av brudd eller mottak av feil produkter, vil LEVERANDØREN betale KUNDEN beløpet for Produktet, eller, hvis Kunden foretrekker det, erstatte det med en annen av tjenestene som tilbys på Nettstedet, og kompensere, der det er hensiktsmessig, forskjellen i pris. Når vi har mottatt returforespørselen fra KUNDEN, vil LEVERANDØREN kontakte KUNDEN for å behandle returen og refusjonen, ved å bruke betalingsmåten som KUNDEN har valgt ved bestillingen. For å utøve angreretten må KUNDEN gi beskjed til Tradeinn Retail Services SL fortrinnsvis ved å fylle ut skjemaet som finnes i følgende lenke. Eller Kunden kan sende angrerettskjemaet per post ved å sende det til: Tradeinn Retail Services SL, C/ Pirineus , 9. 17460 Celrà (Girona - Spania). Når KUNDEN har benyttet seg av angreretten, vil LEVERANDØREN være forpliktet til å returnere beløpene betalt av forbruker og bruker uten tilbakehold av utgifter. Tilbakebetalingen av disse summene må skje uten unødig opphold og uansett før det har gått 14 kalenderdager fra datoen da forbrukeren og brukeren har blitt informert om beslutningen om å heve kontrakten. Som angitt i artikkel 103 paragraf a) i kongelig lovresolusjon 1/2007 av 16. november 2007 for forsvar av forbrukere og kunder, er utelukket fra angreretten:
1. Levering av tjenester, når tjenesten er fullstendig utført.
2. Levering av varer eller tjenester laget i henhold til kundens spesifikasjoner eller tydelig personalisert.
3. Levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur av hensyn til helsevern eller hygiene, og som har blitt frigjort etter levering.
4. Levering av forseglede lyd- eller videoopptak eller forseglede dataprogrammer som er frigjort av Kunden etter levering.
5. Levering av digitalt innhold (som ikke leveres på et vesentlig medium) når forestillingen allerede er påbegynt. Kunden erkjenner uttrykkelig at når den digitale nedlastingen har startet, skal angreretten gå tapt.
6. Enhver annen vare eller tjeneste som omfattes av art. 103 i RDL 1/2007, av 16. november 2007.

KUNDEN skal være ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering av varene enn det som er nødvendig for å fastslå deres natur, egenskaper eller funksjon. I alle fall, for å benytte angreretten, er det nødvendig at produktene returneres i originalemballasjen sammen med fakturaen, i tilfelle de returneres uten slik originalemballasje eller med skade på beløpet til betales til Kunden for retur av produktet vil bli redusert med det beløpet som tilsvarer. Før du returnerer produktet må Kunden sørge for at det er forsvarlig beskyttet og forseglet slik at det ikke blir skadet under transport.

2.8. GARANTIER

LEVERANDØREN er ansvarlig for enhver mangel på samsvar for produktet som eksisterer på leveringstidspunktet i samsvar med bestemmelsene i EU-direktiv 2019/771 og integrering av det samme av de forskjellige medlemslandene hvor produktene leveres i henhold til forbrukerens bostedsland som fastsatt i Roma-konvensjonen og gjeldende lov. Varene som LEVERANDØREN leverer eller leverer til forbrukeren eller BRUKER, skal anses å være i samsvar med kontrakten når de oppfyller de subjektive og objektive kravene som er fastsatt og gjeldende:

Subjektive krav

a) Overholde beskrivelsen, type vare, kvantitet og kvalitet og ha funksjonalitet, kompatibilitet, interoperabilitet og andre egenskaper fastsatt i kontrakten.
b) Være egnet for de spesifikke formål som forbrukeren eller BRUKER trenger dem for og som forbrukeren eller BRUKER har gjort kjent for LEVERANDØREN, senest ved avtaleinngåelse, og som LEVERANDØR har gitt uttrykk for dens aksept.
c) Leveres eller leveres sammen med alt tilbehør, instruksjoner, også for montering eller integrering.
d) Bli forsynt med oppdateringer, når det gjelder varer, eller bli oppdatert, når det gjelder digitalt innhold eller tjenester, som fastsatt i kontrakten i begge tilfeller.

Objektive krav

I tillegg til å oppfylle eventuelle subjektive krav til samsvar, erkjenner LEVERANDØREN at varene skal oppfylle følgende krav:
a) Være egnet til de formål som varer av samme type normalt er beregnet for, med hensyn til, der det er aktuelt, gjeldende standarder, eksisterende tekniske standarder eller, i mangel av slike tekniske standarder, eventuelle spesifikke atferdskodekser for industrien i sektoren.
b) Der det er aktuelt, har kvaliteten og samsvarer med beskrivelsen av prøven eller modellen av varen eller samsvarer med prøve- eller forhåndsversjonen av det digitale innholdet eller tjenesten som gründeren hadde gjort tilgjengelig for forbrukeren eller BRUKER før konklusjonen av kontrakten.
c) Der det er aktuelt, leveres eller leveres sammen med tilbehøret, spesielt emballasjen, og instruksjoner som forbrukeren og BRUKER med rimelighet kan forvente å motta.
d) Presentere kvantiteten og inneha de kvaliteter og andre egenskaper, spesielt med hensyn til varens holdbarhet, tilgjengelighet og funksjonalitet, kompatibilitet og sikkerhet som normalt finnes i varer av samme type og som forbrukeren eller BRUKER med rimelighet kan forvente , gitt arten av varene og med hensyn til eventuelle offentlige uttalelser fra LEVERANDØREN, spesielt i reklame eller merking.

Det skal ikke være noe ansvar for manglende samsvar når forbrukeren eller BRUKER ved avtaleinngåelsen har blitt spesifikt informert om at en viss egenskap ved varen avviker fra de objektive kravene og forbrukeren eller BRUKER uttrykkelig og separat har akseptert slikt avvik.

Hvis varen ikke er i samsvar med kontrakten, for å bringe den i samsvar, skal forbrukeren eller BRUKER ha rett til å velge mellom reparasjon eller erstatning, med mindre ett av disse to alternativene viser seg umulig eller sammenlignet med det andre utbedringstiltaket , innebærer uforholdsmessige kostnader for gründeren, tatt i betraktning alle omstendighetene.

2.9. KUNDESERVICE OG ETTERSALGSERVICE

Utsalgsstedet har klageskjema tilgjengelig for Forbrukeren i virksomheten. Enhver klage eller forespørsel som Kunden finner hensiktsmessig eller ønsker å komme med vil bli besvart i åpningstiden fra mandag til fredag og vil bli behandlet så snart som mulig (det anbefales å sette en periode på 48-72 timer), og kan også gjøres via e-post eller post til følgende adresser: TRADEINN RETAIL SERVICES, C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Spania). E-post: support@tradeinn.com.

2.10. TVISTLØSNING

Som BRUKER eller KLIENT informerer Tradeinn Retail Services følgende kommunikasjonsmidler (+34 93 220 00 89, support@tradeinn.com) slik at du kan sende inn en klage eller et krav, som vi vil prøve å løse på kortest mulig tid ved å gi riktig mottaksbekreftelse. På samme måte kan du også be om informasjon om varene som tilbys eller inngås avtale om via nettstedet vårt. Når et krav fremsatt direkte av forbrukeren til virksomheten ikke kan løses, skal virksomheten etter gjeldende regelverk gi forbrukeren opplysninger om hvorvidt det er knyttet til en instans for alternativ løsning av forbrukertvister eller om det er bundet av en norm. eller etiske retningslinjer for å delta i prosedyren for en bestemt enhet. Derfor, nedenfor i punkt 2.10 i disse vilkårene og betingelsene, gir vi deg informasjonen om hvordan du kan kanalisere kravet ditt på riktig måte.

I henhold til art. 14.1 i forordning (EU) 524/2013, tilbyr Europakommisjonen en gratis tilgangsplattform for online tvistløsning mellom KUNDEN og LEVERANDØREN, uten å måtte ty til domstolene, gjennom inngripen fra en tredjepart, kalt Tvist Resolution Body, som fungerer som et mellomledd mellom de to. Dette organet er nøytralt og vil gå i dialog med begge parter for å komme til enighet, og kan til slutt foreslå og/eller pålegge en løsning på konflikten.

Link til ODR-plattformen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

På samme måte, hvis du er misfornøyd med noen aspekter ved tjenesten som ikke kunne løses av LEVERANDØREN, kan du, hvis du ønsker det, gå til forbrukermyndighetene.

LEVERANDØREN er medlem av Confianza Online (non-profit forening), registrert i National Register of Associations Group 1, Section 1, nasjonalt nummer 594400, CIF G85804011, calle de Velázquez 126, 4-1, 28006 Madrid (Spania). For mer informasjon: www.confianzaonline.es Disse generelle vilkårene er underlagt spansk lov. På samme måte, i samsvar med bestemmelsene i loven om alternativ tvisteløsning, blir forbrukere informert om at brukere, som en medlemsenhet og i henhold til vilkårene i de etiske retningslinjene, kan henvende seg til Confianza Online for alternativ løsning av eventuelle tvister (https:/ /www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Hvis de refererer til elektroniske transaksjoner med forbrukere, eller om databeskyttelse når de er relatert til dette området, vil klagene bli løst av Mediation Committee of Confianza Online, akkreditert for alternativ tvisteløsning i forbrukersaker. Hvis klagene gjelder digital reklame, eller databeskyttelse knyttet til dette området, vil de bli sendt til AUTOCONTROLs annonsejury. I tillegg kan forbrukere få tilgang til EUs nettbaserte tvisteløsningsplattform ved å følge denne lenken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

2.11. FORCE MAJEURE

LEVERANDØREN skal ikke holdes ansvarlig for svikt på grunn av uforutsette omstendigheter eller årsaker utenfor LEVERANDØRENS kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, handlinger fra Gud, opptøyer, pandemier, embargoer, handlinger fra sivile eller militære myndigheter, branner, flom. , ulykker, streik, lockout eller mangel på transport, fasiliteter, drivstoff, energi, arbeidskraft eller materialer. LEVERANDØREN skal ikke ha noe ansvar for mulig manglende ytelse eller avbrudd av Tjenesten, i den grad det er forsinket eller forhindret av slike årsaker, og i hele den aktuelle tidsperioden.

2.12. ANSVARSFRITAT

Salgsstedet og LEVERANDØREN kan ikke garantere den tekniske kontinuiteten til nettstedet, fraværet av tjenestefeil eller avbrudd, og heller ikke at nettstedet vil være tilgjengelig eller tilgjengelig hundre prosent av tiden. De kan heller ikke garantere fravær av virus eller andre skadelige komponenter på nettstedet eller på serveren som det leveres fra.

2.13. SPILLING OG SUSPENSJON ELLER OPPSIGELSE AV KONTRAKTEN

Hvis noen av disse vilkårene og betingelsene skal anses som ulovlige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal denne betingelsen anses som adskillelig og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til noen av de gjenværende betingelsene. LEVERANDØREN kan, uten forvarsel, suspendere eller avslutte KUNDENS tilgang til sine e-handelstjenester, helt eller delvis, av enhver gyldig grunn, inkludert, uten begrensning, når BRUKER unnlater å overholde eller følge noen av forpliktelsene angitt her eller gjeldende lovbestemmelser, lisenser, reguleringer, direktiver, retningslinjer eller retningslinjer for bruk. Når LEVERANDØREN utøver noen av sine rettigheter eller fullmakter i henhold til denne klausulen, skal slik utøvelse ikke påvirke eller påvirke utøvelsen av andre rettigheter, makter eller rettsmidler som kan være tilgjengelig for BRUKER.

2.14. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Disse betingelsene skal styres eller tolkes i samsvar med spansk lov i det som ikke er uttrykkelig etablert. LEVERANDØREN og KUNDEN er enige om å forelegge domstolene og domstolene på BRUKERENS hjemsted enhver tvist som kan oppstå fra levering av produkter eller tjenester underlagt disse vilkårene.