Anna sähköpostiosoitteesi ja lähetämme sinulle linkin salasanasi nollaamiseksi sähköpostilla välittömästi.

Lentopallo Käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot verkkosivustolle/sovellukselle

On tärkeää, että KÄYTTÄJÄ lukee huolellisesti seuraavat Yleiset käyttöehdot verkkosivustolle/sovellukselle ja tuotteiden myynnille, jotta hän saa oikeat tiedot ja hyväksyy sekä ehdot, jotka koskevat pääsyä ja navigointia TRADEINN RETAIL SERVICES -verkkosivuilla, että ehdot, jotka säätelevät TRADEINN RETAIL SERVICES -verkkopalveluiden tarjoamien tuotteiden hankintaa:

Omistaja: TRADEINN RETAIL SERVICES
Rekisteröity toimipaikka: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Girona - Espanja).
TAX-ID: B17527524
Registro Mercantil de Girona - Tomo 1123 / Folio 108 / Hoja GI20086 - Inscripción 1ª
Puhelin: +34 93 220 00 89
Sähköposti: lopd@tradeinn.com

Jäljempänä "PALVELUNTARJOAJA".

1. YLEISET KÄYTTÖEHDOT VERKKOSIVUSTOLLE/SOVELLUKSELLE

KÄYTTÄJÄN pääsy osoitteeseen www.tradeinn.com, jäljempänä "verkkosivusto", edellyttää näiden YLEISTEN KÄYTTÖEHDOJEN tai käyttöhetkellä voimassa olevien ehtojen lukemista ja hyväksymistä. Jos KÄYTTÄJÄ ei hyväksy näitä käyttöehtoja, hänen on pidättäydyttävä käyttämästä tätä verkkosivustoa ja toimimasta sillä. Tiettyyn sisältöön pääsyyn voi kuitenkin liittyä tiettyjä erityisehtoja, jotka PALVELUNTARJOAJA joka tapauksessa ilmoittaa KÄYTTÄJÄLLE, jonka on tarvittaessa nimenomaisesti hyväksyttävä ne. Selaamalla TARJOAJAN verkkosivuja KÄYTTÄJÄ hankkii KÄYTTÄJÄN ehdon. Selaamalla verkkosivustoa KÄYTTÄJÄ hyväksyy KÄYTTÄJÄNÄ käyttöehdot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta KÄYTTÄJÄN nimenomaista hyväksyntää yleisille sopimusehdoille, tietosuojakäytännölle sekä tarvittaessa erityisehdoille, jotka voivat liittyä palvelujen tarjoamiseen. PALVELUNTARJOAJA voi milloin tahansa muuttaa verkkosivuston esitystapaa ja kokoonpanoa, tietoja ja oikeudellisia asiakirjoja sekä tarjottuja palveluja ja sisältöä 16. marraskuuta 2007 annetun kuninkaallisen asetuksen 1/2007 126 ja 126 a artiklan säännösten mukaisesti.

Verkkosivuston käyttöoikeus ja rekisteröinti

Jotta käyttäjät voivat ostaa tuotteita verkkosivustolta, heidän on rekisteröidyttävä etukäteen täyttämällä tätä tarkoitusta varten tarkoitetut lomakkeet ja antamalla vaaditut ja pakolliset tiedot. Rekisteröitymisen edellytyksenä on, että käyttäjä on yli 18-vuotias. KÄYTTÄJÄ olettaa, että hänen KÄYTTÄJÄTILinsä on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Jokaisella rekisteröidyllä KÄYTTÄJÄLLÄ on henkilökohtainen ja ei-siirrettävä salasana. KÄYTTÄJÄ voi milloin tahansa muuttaa salasanaa tai palauttaa sen verkkosivustolla esitetyn menettelyn mukaisesti. Salasana pysyy palveluntarjoajan järjestelmissä salatussa muodossa, jotta varmistetaan sen säilyminen ja estetään kolmansien osapuolten luvaton pääsy siihen. KÄYTTÄJÄ on velvollinen ilmoittamaan välittömästi PALVELUNTUOTTAJALLE kaikista seikoista, jotka mahdollistavat tilin väärinkäytön ja/tai pääsyn tilille. Niin kauan kuin KÄYTTÄJÄ ei ilmoita näistä seikoista TARJOAJALLE, tämä vapautuu kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua siitä, että asiattomat kolmannet osapuolet käyttävät tiliä väärin.

Tilin irtisanominen

PALVELUNTARJOAJA antaa KÄYTTÄJÄN mahdollisuuden poistaa rekisteröitymisensä milloin tahansa verkkosivustolla olevan tilinsä kohdasta. Kun peruutus on tehty, KÄYTTÄJÄ voi joka tapauksessa pyytää uutta rekisteröitymistä, paitsi jos KÄYTTÄJÄ ei hyväksy käyttöehtoja ja/tai jos KÄYTTÄJÄN ja TARJOAJAN välillä on riita, joka on ratkaisematta tai päättynyt KÄYTTÄJÄN tuottamuksen ja/tai laiminlyönnin tunnustamisen jälkeen.

Linkkeihin sovellettavat ehdot

Kaikki tämän verkkosivuston sisältö on TARJOAJAN omaisuutta, mutta jos kyseessä ovat linkit tai hyperlinkit muille verkkosivustoille, joita hallinnoivat kolmannet osapuolet, jotka eivät ole TARJOAJAN omistuksessa, TARJOAJA ei voi taata näiden linkkien kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältöä tai tietoja eikä niiden sisällön oikeellisuutta; näin ollen TARJOAJA on vapautettu kaikesta vastuusta vahingoista, jotka voivat aiheutua niiden käytöstä. Jos KÄYTTÄJÄ kuitenkin tosiasiallisesti tietää, että näiden verkkosivustojen kautta tapahtuva toiminta on laitonta, hänen on ilmoitettava siitä TARJOAJALLE, joka poistaa linkin käytöstä.

Muilla verkkosivuilla olevat linkit PALVELUNTUOTTAJAN verkkosivustolle

TARJOAJA sallii verkkosivustolla saatavilla olevien tietojen, jotka eivät edellytä ennakkorekisteröintiä, olevan käyttäjien saatavilla, mutta niiden kaupallinen hyödyntäminen tai hyödyntäminen mainostarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. On myös kiellettyä jäljentää, levittää, välittää, mukauttaa tai muuttaa tämän verkkosivuston sisältöä tai sen ulkoasua millä tahansa välineellä tai keinoin. Alaikäisten pääsy verkkosivustolle on kielletty. Jos alaikäinen pääsee verkkosivustolle ja/tai rekisteröityy sinne, PALVELUNTARJOAJA olettaa, että pääsy on tapahtunut vanhempien tai laillisten edustajien etukäteen antamalla nimenomaisella luvalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä, että PALVELUNTARJOAJA voi tehdä tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia. TARJOAJA ei ole vastuussa KÄYTTÄJÄN antamien rekisteröintitietojen todenperäisyydestä. KÄYTTÄJÄ sitoutuu ja on yksin vastuussa PALVELUNTUOTTAJALLE antamiensa tietojen riittävyydestä, totuudenmukaisuudesta ja tarkkuudesta.

Verkkosivuston käyttöehdot

KÄYTTÄJÄ on yksin vastuussa siitä, että hän pääsee verkkosivustolle tai käyttää sitä laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin, ja KÄYTTÄJÄ ei muun muassa saa suorittaa seuraavia toimia:
- Verkkosivuston käyttäminen virusten tai haitallisten ohjelmien tai tiedostojen asentamiseen tai julkaisemiseen.
- Käyttää verkkosivustoa tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa, häiriöitä tai toimintahäiriöitä TUKIJAN tietokonejärjestelmissä.
- Verkkosivuston ja/tai siihen liitetyn verkon turvallisuus- ja/tai todennustoimenpiteiden rikkominen.
- Rekisteröityminen väärällä henkilöllisyydellä, kolmannen osapuolen henkilöityminen ja/tai kaikenlainen toiminta, joka voi johtaa muita Käyttäjiä harhaan viestin alkuperäisestä henkilöllisyydestä.
- käyttää verkkosivustoa henkilötietojen keräämiseen muilta käyttäjiltä.
- Estää tapahtuman, kilpailun, kampanjan tai muun sellaisen toiminnan asianmukaisen kehittämisen, jonka TARJOAJA päättää toteuttaa verkkosivuston kautta.
- Verkkosivuston tai PALVELUNTUOTTAJAN järjestelmien tai verkkojen sekä niihin liitettyjen järjestelmien ja verkkojen infrastruktuurin kyllästäminen.
- käyttää verkkosivustoa tavalla, joka saattaa rikkoa hyvää uskoa, lakia, moraalia tai yleistä järjestystä.

Kaikki KÄYTTÄJÄN tässä mielessä toteuttamat toimet oikeuttavat TARJOAJAN käyttämään asianmukaisia oikeustoimia oikeuksiensa puolustamiseksi ja poistamaan ja/tai estämään KÄYTTÄJÄN tilin ilman, että KÄYTTÄJÄ voi vaatia siitä korvausta.

Verkkosivuston käyttöön liittyvät vastuut ja takuut

TARJOAJA vakuuttaa, että se on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotka tekniikan taso ja sen tarjoamat mahdollisuudet mahdollistavat sen, varmistaakseen verkkosivuston moitteettoman toiminnan, vähentääkseen järjestelmävirheitä ja varmistaakseen käyttäjille mahdollisimman suuren turvallisuuden, mutta ei voi taata vahinkoja, joita käyttäjälle aiheutuu henkilöstä, joka rikkoo ehtoja, jotka TARJOAJA asettaa verkkosivustollaan ja/tai teknisiä turvatoimia. TARJOAJA ei takaa KÄYTTÄJILLE verkkosivustonsa sisällön hyödyllisyyttä tai suorituskykyä. TARJOAJA ei takaa tarvittaessa kolmansien osapuolten verkkosivustolleen toimittaman sisällön laillisuutta, luotettavuutta, totuudenmukaisuutta ja hyödyllisyyttä, vaan takaa sen ainoastaan verkkosivustollaan julkaistun sisällön osalta.

Teollis- ja tekijänoikeudet

TARJOAJA omistaa ja/tai hänellä on vastaavat lisenssit immateriaalioikeuksien ja teollisoikeuksien hyödyntämiseen verkkosivuston suunnittelun ja ohjelmoinnin sekä siinä tarjotun sisällön osalta. Missään tapauksessa pääsy ja/tai selailu ei oikeuta KÄYTTÄJÄÄ käyttämään kyseisiä oikeuksia muutoin kuin vain niiden oikeuksien osalta, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä palvelun tarjoamiseksi käyttöehtojen mukaisesti. Verkkosivun sisältö sekä siihen liittyvät tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet kuuluvat TARJOAJALLE tai sen sisällöntuottajille. KÄYTTÄJÄ voi käyttää verkkosivustoa ja tulostaa kopion sisällöstä, johon hän pääsee käsiksi vierailunsa aikana, mutta kaikki muu verkkosivuston ja sen sisällön käyttö, joka saattaa loukata teollis- ja/tai tekijänoikeuksia ja/tai vahingoittaa tai heikentää sen normaalia toimintaa, TARJOAJAN tai sen toimittajien tai muiden käyttäjien tai yleisesti ottaen kolmansien osapuolten omaisuutta tai oikeuksia, on kielletty. Viittaukset tavaramerkkeihin, kauppanimiin tai muihin tunnusmerkkeihin merkitsevät, että niiden käyttö on kielletty ilman PALVELUNTUOTTAJAN ja/tai niiden laillisten omistajien nimenomaista kirjallista suostumusta. Sivuston sisältöön ja/tai palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet ja teollisoikeudet pidätetään, ja erityisesti on kiellettyä muuttaa, jäljentää, julkisesti välittää, kopioida, muuntaa tai levittää millä tahansa keinoin ja missä tahansa muodossa sivuston sisältöä tai osaa siitä julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman PALVELUNTUOTTAJAN nimenomaista lupaa. Jos KÄYTTÄJÄ saa tietoonsa laittoman, laittoman tai lainvastaisen sisällön tai sellaisen sisällön, johon voi liittyä immateriaalioikeuksien ja/tai teollisoikeuksien loukkaus, KÄYTTÄJÄN on ilmoitettava siitä TARJOAJALLE seuraavaan sähköpostiosoitteeseen lopd@tradeinn.com.

2. YLEISET EHDOT

Nämä yleiset sopimusehdot on laadittu tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä annetun lain 34/2002, yleisiä sopimusehtoja koskevan lain 7/1998, 16. marraskuuta annetun kuninkaallisen asetuksen 1/2007, jolla hyväksytään kuluttajien ja käyttäjien puolustamista koskevan yleisen lain tarkistettu teksti ja muut täydentävät lait, vähittäiskaupan sääntelystä annetun lain 7/1996, jota voidaan soveltaa palveluihin, ja sähköisiin luottamuspalveluihin liittyviä tiettyjä näkökohtia sääntelevän lain 6/2020 säännösten mukaisesti. TARJOAJA ilmoittaa, että muodollisuudet tuotteiden hankkimiseksi ja/tai tarjottujen palvelujen saamiseksi ovat näissä yleisissä ehdoissa kuvatut muodollisuudet sekä muut erityiset muodollisuudet, jotka ilmoitetaan näytöllä navigoinnin aikana, joten KÄYTTÄJÄ ilmoittaa tuntevansa ja hyväksyvänsä tällaiset menettelyt, jotka ovat välttämättömiä verkkosivulla tarjottujen tuotteiden ja palvelujen käyttämiseksi. TARJOAJA säilyttää kaikki sopimusprosessin aikana annetut tiedot, jotta KÄYTTÄJÄ voi kirjallisella tai sähköpostitse esitetyllä pyynnöllä pyytää tietoja edellisen kuuden kuukauden aikana suorittamistaan toimista. KÄYTTÄJÄN navigoinnin aikana antamien tietojen mahdolliset muutokset ja/tai korjaukset tehdään verkkosivustolla olevien ohjeiden mukaisesti.

2.1. SOPIMUKSEN KOHDE

Tämä sopimusasiakirja sisältää yleiset sopimusehdot, joiden tarkoituksena on säännellä sekä tietojen antamista että kaupallisia suhteita, jotka syntyvät TARJOAJAN ja verkkosivuston kolmansien osapuolten käyttäjien (" Asiakas ") välillä, jotka hankkivat sivuston kautta tarjottuja tuotteita, vaikka mitään tuotetta ei ole mahdollista hankkia ilman näiden yleisten ehtojen ennakkohyväksyntää. Nämä ehdot julkaistaan verkkosivustolla, joka on asiakkaiden saatavilla kopioitavaksi ja tallennettavaksi sopimuksen vahvistuksena, ja TARJOAJA voi muuttaa niitä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta julkaisemalla muutokset verkkosivustolla, jotta asiakkaat saavat ne tietoonsa aina ennen verkkosivustolla käyntiä tai tarjottujen tavaroiden ja/tai palvelujen hankkimista. Asiakkaiden vastuulla on tutustua niihin säännöllisesti, sillä sovellettavaksi tulevat tilausten tekohetkellä voimassa olevat säännöt. Joka tapauksessa, jos muutokset vaikuttavat kielteisesti digitaalisen sisällön saatavuuteen tai käyttöön tai sen käyttöön Asiakkaan toimesta, Asiakkaalle ilmoitetaan asiasta selkeästi ja ymmärrettävästi, ja hänellä on oikeus irtisanoa tilaus kuninkaan asetuksen 1/2007 126.bis artiklan säännösten mukaisesti. Kaikkien verkkosivuston kautta ostettujen tuotteiden hankintojen katsotaan olevan Asiakkaan pätevästi tekemiä ja sitovia sen jälkeen, kun Asiakas on tunnistettu ja todennettu annetulla KÄYTTÄJÄNIMELLÄ ja salasanalla. Tuotteiden hankkiminen Verkkosivuston kautta merkitsee sitä, että TILAAJA hyväksyy ilman minkäänlaisia varaumia kaikki nämä yleiset ehdot sekä tarvittaessa erityisehdot, jotka voivat koskea tiettyjen tuotteiden hankintaa, ja TILAAJA on yksin vastuussa salasanojen säilyttämisestä ja asianmukaisesta käytöstä. Alaikäisen, joka väärentää tietojaan ja rekisteröintiä, tekemien tilausten katsotaan tapahtuvan vanhempiensa tai laillisten edustajiensa valvonnassa ja luvalla. Tämän asiakirjan hyväksyminen merkitsee, että TILAAJA:
- on lukenut, ymmärtänyt ja ymmärtänyt edellä olevan.
- Sopimus on laadittu ja se pannaan täytäntöön espanjaksi.
- on henkilö, jolla on riittävä sopimuskyky.
- Vastaa kaikista tässä sopimuksessa määrätyistä velvoitteista.

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, ja ne pysyvät voimassa niin kauan kuin ne ovat saatavilla verkkosivuston kautta, ja niitä sovelletaan kaikkiin verkkosivuston kautta tehtyihin ostoksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tuotteiden ostamiseen mahdollisesti sovellettavia erityisehtoja.

2.2. SOPIMUSPUOLTEN HENKILÖLLISYYS

Ilmoitamme sinulle verkkosivustolla toimivan tietoyhteiskunnan palvelujen PALVELUNTARJOAJAN tunnistetiedot ja yhteystiedot, jonka omistaja on TRADEINN RETAIL SERVICES, jonka rekisteröity kotipaikka on C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Espanja) NIF B17527524, ja joka on rekisteröity Gironan kaupparekisteriin - Volume 1123 / Folio 108 / Page GI20086 - 1st Inscription ja joka on verkkosivuston www.tradeinn.com (jäljempänä verkkosivusto) omistaja ja jolla on asiakaspalvelupuhelin 93 220 00 89 ja sähköposti lopd@tradeinn.com. Ja toisaalta ASIAKAS, joka on rekisteröitynyt verkkosivustolle "Asiakastunnuksella" ja "salasanalla", jotka PALVELUNTARJOAJA on toimittanut, tunnisteina ja mahdollistavina elementteinä verkkosivuston tarjoamien eri palvelujen käyttämiseksi, kuten näiden yleisten ehtojen kohdassa "Sopimusmenettely" on kuvattu.

2.3. PÄÄSY VERKKOSIVUSTOLLE JA SÄHKÖINEN SOPIMUSPROSESSI

Verkkosivustolla julkaistujen tuotteiden ja/tai palveluiden luettelon käyttö ja siihen tutustuminen on ilmaista ja maksutonta, eikä käyttäjien rekisteröinti ole välttämätöntä. Vastaavasti, jotta voidaan aloittaa sopimusprosessi verkkosivuilla esitettyjen tuotteiden ja/tai palveluiden kanssa. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tai keskeyttää tämän sopimussuhteen yksipuolisesti milloin tahansa ja ilman muuta syytä kuin tahtonsa tältä osin näiden yleisten ehtojen mukaisesti. ASIAKAS voi yksipuolisesti käyttää irtisanomisoikeuttaan tilin peruutusprosessin kautta. Samoin PALVELUNTARJOAJA ja myyntipiste pidättävät oikeuden peruuttaa KÄYTTÄJÄNIMEN ja salasanan ja näin ollen pääsyn verkkosivustolle niiltä Käyttäjiltä, joilla on velallisia tai maksamattomia saldoja myyntipisteessä.

2.3.1. Verkkosivustolla tarjotut tuotteet

Kaikki tuotteet ja/tai palvelut tarjotaan verkkosivuston kautta, ja TARJOAJA ilmoittaa tuotemerkin, mallin, kuvat, kuvauksen, tekniset tiedot, tuotteen saatavuuden, täyden hinnan, alennukset tai rahoitusvaihtoehdot sekä kotiinkuljetuksen tai myymälästä noutamisen saatavuuden, ja se voi tarjota muita asiaan liittyviä tai suositeltuja tuotteita. Jos verkkokanavalla tai myyntipisteellä ei ole varastossa pyydettyä tuotetta/ pyydettyjä tuotteita, PALVELUNTARJOAJAN on verkkokanavansa tai myyntipisteensä välityksellä ilmoitettava TILAAJALLE tällaisesta tilanteesta ja palautettava ilman aiheetonta viivytystä kyseisestä tuotteesta/ tuotteista maksetut summat tai vaihdettava se toiseen tuotteeseen TILAAJAN valinnan mukaan.

2.3.2. Sähköinen sopimusprosessi

Ostoskoriin voidaan lisätä mikä tahansa tuote luettelostamme. Ostoskorissa näet tuotteet, määrän, hinnan ja kokonaissumman. Kun ostoskori on tallennettu, verot, maksut ja alennukset lasketaan syötettyjen maksu- ja toimitustietojen mukaan. Ostoskorissa ei ole mitään hallinnollista linkkiä, se on vain osio, jossa voit simuloida budjettia ilman molemminpuolista sitoutumista. Ostoskorista voit tehdä tilauksen seuraavien vaiheiden jälkeen sen oikeaa virallistamista varten:
a) Ostoskorin vahvistaminen: Kun KÄYTTÄJÄ on valinnut haluamansa tuotteet ja/tai palvelut, hänen on vahvistettava ostoskorinsa, jossa näkyvät valitut tuotteet ja/tai palvelut, kappalemäärä, hinta, toimitusaika ja toimituskulut. Samoin on valittava toimitustapa: kotiinkuljetus, toimitus toimipisteeseen tai toimitus myymälään (saatavilla vain myymälässä, joka sijaitsee osoitteessa carrer Pirineus, 9, Celrà, Espanja).
b) Laskutustietojen tarkistaminen: Kun ostoskorin validointi on suoritettu, KÄYTTÄJÄN on toimitettava PALVELUNTUOTTAJALLE tuotteita ja/tai palveluja koskevat laskutus- ja toimitustiedot, ja hänen on nimenomaisesti hyväksyttävä nämä sopimusehdot merkitsemällä rasti vastaavaan ruutuun. Jos et ruksaa hyväksymisruutua, verkkosivusto ei anna sinun jatkaa sopimusprosessia.
c) Maksutavan valinta: Kun KÄYTTÄJÄ on antanut laskutus- ja tarvittaessa toimitustiedot, hänen on valittava maksutapa, jota hän haluaa käyttää. Jos KÄYTTÄJÄ on valinnut jommankumman kahdesta käteismaksutavasta (PayPal tai kortti), järjestelmä ohjaa hänet automaattisesti vastaavien pankkien verkkomaksualustoille (TPV).
d) Lakisääteisten ehtojen hyväksyminen: Asiakkaan on klikattava hyväksy-painiketta, jolla hän nimenomaisesti hyväksyy nämä yleiset ehdot, ennen kuin hän voi maksaa tuotteen. Hänen on myös hyväksyttävä tietosuojaehdot ja evästekäytäntö.
e) Napsauta painiketta viimeistelläksesi tilauksen.
f) Tilauksen vahvistaminen.

PALVELUNTARJOAJA lähettää ASIAKKAALLE 24 tunnin kuluessa siitä, kun ASIAKAS on maksanut ostoksensa, sähköpostiviestin, jossa on yhteenveto, jossa on kaikki myynnin ja oston ominaisuudet, ja jossa vahvistetaan tilauksen loppuunsaattaminen, tilauksen tila ja arvioitu lähetys- ja/tai toimituspäivä. Tätä sähköpostiviestiä pidetään "ostotodistuksena", ja TILAAJAN on tulostettava se paperille voidakseen noutaa ostamansa tuotteen tai tuotteet myyntipisteessä, kun TILAAJA on valinnut tuotteen peruuttamistavan. Jos asiakas valitsee toimitustavan myymälässä, KÄYTTÄJÄN on valittava tietty myymälä, josta hän haluaa noutaa tuotteen. Tässä tapauksessa kaikki Verkkosivuston kautta tehdyt tilaukset ja ostot riippuvat siitä, että Tuotteita on tosiasiallisesti varastossa, kun menet noutamaan ne myyntipisteestä, joka on ilmoitettu tilausta tehtäessä, tai silloin, kun niiden lähetystä valmistellaan lähetystä varten.

2.4. HINTA JA MAKSUTAPA

2.4.1. Hinnoittelu ja laskutus

Kullekin tuotteelle ilmoitettuihin hintoihin sisältyvät mahdolliset verot. Näihin hintoihin ei sisälly kuljetus-, käsittely-, pakkaus-, vakuutus- eikä muita ostettuun tavaraan tai tuotteeseen liittyviä lisäpalveluita tai -liitteitä, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Verkkokaupoissamme ilmoitetut myyntihinnat näkyvät seuraavasti:
- Jos asiakas asuu Euroopan unionissa, kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta palveluntarjoaja vähentää tämän summan loppusummasta, jos lähetys tehdään arvonlisäverottomille alueille. Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki hintamme sisältävät arvonlisäveron, joka on tällä hetkellä 20 %:n vakiokanta.
- Jos asiakas asuu Euroopan unionin ulkopuolella, hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Asiakkaan on maksettava paikallinen arvonlisävero, ja lähetyksen saapuessa määränpäähän voi tulla jonkin verran tuontitulleja. Joissakin maissa tai joillakin alueilla on myös tulliselvityksestä perittävä maksu, ja nämä kustannukset veloittaa välittäjänä toimiva kuljetusyritys. Tullimaksut ja -määräykset vaihtelevat eri maissa, ja on vaikea tietää tarkkaan, miten ne toimivat. Ennen ostoksen tekemistä voit tarkistaa verkossa kaikki tarjouksen yksityiskohdat: tuotteet, määrät, hinta, saatavuus, kuljetuskustannukset, maksut, alennukset, verot ja ostoksen loppusumma. Kuhunkin tuotteeseen sovellettavat hinnat ovat verkkosivustolla julkaistuja hintoja, ja ne ilmaistaan maan valuutassa (Espanjassa EURO). TILAAJA olettaa, että joidenkin tuotteiden taloudellinen arvo voi vaihdella reaaliaikaisesti niin kauan kuin tilausta ei ole tehty. Kun tilaus on tehty, hinnat pysyvät voimassa riippumatta siitä, ovatko tuotteet saatavilla vai eivät. ASIAKKAALLA on oikeus saada lasku paperimuodossa maksutta. Jos haluat vastaanottaa laskun sähköisessä muodossa, voit pyytää sitä seuraavasta osoitteesta (support@tradeinn.com).

2.4.2. Maksutavat

Kun tuotteet on valittu ja tallennettu ostoskoriin, ASIAKAS hyväksyy ostoprosessin aloittamisen ja hinnan maksamisen. TARJOAJA on vastuussa taloudellisista liiketoimista ja mahdollistaa seuraavat tavat tilauksen maksamiseen: luotto-/pankkikortit, Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay ja Scalapay. Tarjotut maksutavat voivat vaihdella kohdemaasta riippuen. Kun asiakas on lisännyt kaikki tuotteet ostoskoriin ja valinnut jo lähetyspalvelun, kaikki käytettävissä olevat maksutavat hänen kohdemaassaan näytetään. TARJOAJA on tehnyt yhteistyötä Adyen y Mar Payments Services S.L.:n kanssa varmistaakseen maksujen maksimaalisen turvallisuuden sekä petosten ja maksujen laiminlyöntien estämisen. Jos turvallisuusosasto epäilee poikkeamia tai petoksia, TARJOAJA pidättää oikeuden peruuttaa maksutapahtuman turvallisuussyistä. Luotto- tai pankkikortilla suoritettaviin verkkomaksuihin PALVELUNTARJOAJA käyttää SSL (Secure Socket Layer) -turvajärjestelmää, jonka avulla pankkitiedot voidaan salata verkossa. Lisäksi luottokorttitietoja ei tallenneta mihinkään tietokantaan, vaan ne menevät suoraan pankin POS-päätteeseen (Point of Sale Terminal). Tarjotakseen Klarnan maksutapoja Tradeinn Retail Services S.L. voi maksuprosessin aikana välittää Klarnalle asiakkaan yhteystietolomakkeessa ja tilaustiedoissa olevat henkilötiedot, jotta Klarna voi arvioida, voiko asiakas hyötyä kyseisistä maksutavoista. Siirrettyjä henkilötietoja käsitellään Klarnan tietosuojailmoituksen (linkki: www.klarna.com/international/privacy-policy/) mukaisesti.

Turvallisuustoimenpiteet

Verkkosivusto käyttää alalla yleisesti hyväksyttyjä tietoturvatekniikoita, kuten SSL-tekniikkaa, suojatulle sivulle syötettyjä tietoja, palomuureja, pääsynvalvontamenettelyjä ja kryptografisia mekanismeja, joilla estetään tietojen luvaton käyttö. Näiden tarkoitusten saavuttamiseksi ASIAKAS hyväksyy sen, että PALVELUNTARJOAJA saa tietoja vastaavaa pääsynvalvonnan todentamista varten. PALVELUNTARJOAJA sitoutuu olemaan sallimatta mitään tapahtumia, jotka luottokorttimerkit tai korttitapahtumia vastaanottava pankki pitävät tai pitävät laittomina ja jotka voivat vahingoittaa tai voivat mahdollisesti vahingoittaa niiden hyvää mainetta tai vaikuttaa niihin kielteisesti. Seuraavat toimet ovat kiellettyjä korttimerkkien ohjelmissa: sellaisen tuotteen tai palvelun myynti tai tarjoaminen, joka ei ole kaikkien ostajassa, kortin myöntävässä pankissa, kauppiaassa tai kortin (korttien) haltijassa sovellettavien lakien mukainen.

2.4.3. Lahjoitukset Intermon Oxfamille

Tradeinn Retail Services S.L.:n ja kansalaisjärjestö Oxfam Intermónin suoran yhteistyön ansiosta Tradeinn Retail Services S.L. antaa kaikille asiakkaille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä Oxfam Intermónin kanssa ja tukea solidaarisuutta ostoprosessissaan. Kyseessä on hyvin yksinkertainen ja täysin turvallinen lahjoitusjärjestelmä. Se näkyy suoraan ostoskorissa ennen tilauksen viimeistelyä, jolloin asiakkaat voivat lisätä ostoksen arvoa pienellä lahjoituksella. Kaikki lahjoitukset menevät kokonaisuudessaan Oxfam Intermónille. Jos asiakas peruuttaa tilauksen lahjoituksen tekemisen jälkeen, Oxfam Intermónille lahjoitettua summaa ei palauteta.

2.5. TILAUSTEN LÄHETTÄMINEN JA TOIMITTAMINEN

TILAAJA valitsee tavaroiden vastaanottopaikan tehdessään tilauksen TARJOAJALLE, joka pidättää oikeuden käyttää kaikkia tarvittavia keinoja tuotteiden toimittamiseksi TILAAJAN ilmoittamaan osoitteeseen. TILAAJAN on ilmoitettava toimitusosoite, johon lähetys voidaan yleensä toimittaa aamu- ja iltapäiväaikaan. Vastaanoton allekirjoituksessa on oltava nimi ja henkilötunnus. Palvelua on mahdollista seurata linkin kautta, joka lähetetään sähköpostitse TILAAJALLE, kun tilaus on vahvistettu. Kun lähetykset on lähetetty, ne voidaan muuttaa osoitetta samalla jakelukeskuksen vaikutusalueella ja toimituspäivää samasta linkistä. Ensimmäinen toimitusyritys tehdään ilmoitettuun osoitteeseen, jos TILAAJA ei ole paikalla, TILAAJAA varoitetaan tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelinsoitolla uuden toimituksen järjestämiseksi. Jos kuljetusliike ei onnistu toimittamaan toimitusta näillä kahdella yrityksellä, lähetys on noudettava kuljetusliikkeen käytettävissä olevasta palvelukeskuksesta. Jos asiakas ei ole viiden (5) kalenteripäivän kuluttua huomautuksen päivämäärästä ottanut yhteyttä kuljetusliikkeeseen uuden toimituspäivän sopimiseksi, tuotteet palautetaan PALVELUNTUOTTAJAN varastoihin, ja asiakas vastaa lähetys- ja palautuskustannuksista sekä niihin liittyvistä hallinnointikustannuksista. Tilauksen toimitusaika Espanjassa on 1-4 työpäivää (maanantaista perjantaihin, ei pyhäpäiviä), kun tilaus on vahvistettu ja maksu suoritettu. Baleaareille toimitettaessa toimitusaika on 2-4 työpäivää, ja Kanariansaarille ja kansainvälisiin toimituksiin toimitusaika on tilausvahvistuksessa ilmoitettu. Jos lähetys ei saavu täydellisessä kunnossa ja siinä on näkyviä vaurioita, TILAAJA voi kieltäytyä siitä tai se voidaan hyväksyä, jolloin toimituskirjaan merkitään sisällön tarkistusvarauksen varaus. Jos vaurio ei ole näkyvissä, TILAAJALLA on 48 tuntia aikaa tehdä asiaa koskeva reklamaatio. Ilmoitettujen päivämäärien jälkeisiä kuljetusvaatimuksia ei hyväksytä. TARJOAJA ei ota vastuuta, jos tuotteen tai palvelun toimitus ei tapahdu TILAAJAN antamien väärien, epätarkkojen tai puutteellisten tietojen vuoksi. Riski katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy TILAAJALLE silloin, kun TILAAJA vastaanottaa tilauksen ja hyväksyy sen varauksetta.

2.6. KULJETUSKUSTANNUKSET

Toimitushinnat sisältävät käsittely- ja pakkauskustannukset, ja niitä sovelletaan kuhunkin tilaukseen, joten on suositeltavaa sisällyttää kaikki KÄYTTÄJÄN tarvitsemat tuotteet yhteen tilaukseen, jotta säästetään toimituskuluissa. Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai lisäpalveluja. Tuotteen hintaan lisätään toimituskulut, jotka ovat seuraavat: Espanja - niemimaa - Baleaarit: 1,99 € alkaen. Kanariansaaret, Ceuta ja/tai Melilla ja kansainväliset: alkaen 3,99 €.

2.7. PERUUTTAMISOIKEUS

Maaliskuun 27. päivänä 2014 annetun lain 3/2014 mukaan, jolla muutetaan 16. marraskuuta 2007 annetulla kuninkaallisella asetuksella 1/2007 hyväksytyn kuluttajien ja asiakkaiden puolustamista koskevan yleisen lain ja muiden täydentävien lakien tarkistettua tekstiä, ASIAKKAALLA on 14 kalenteripäivää aikaa tilauksen toimittamisesta sopimuksen virallistamisesta, kun kyseessä on palvelujen tarjoaminen. Palautus sisältää ostosumman ja mahdolliset toimituskulut. Palautus maksetaan samalla maksuvälineellä, jolla tuote on ostettu, vähennettynä TILAAJAN maksettavaksi jäävillä palautuskustannuksilla. TILAAJAN on palautettava peruuttamisen kohteena olevat tuotteet ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona se on ilmoittanut peruuttamispäätöksestään. Peruuttamista vastaava määrä palautetaan 14 kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona peruuttamispäätös on tosiasiallisesti ja yksiselitteisesti ilmoitettu, ja edellyttäen, että peruuttamisen kohteena olevat tavarat tai tuotteet on jo vastaanotettu; muussa tapauksessa maksu voidaan pidättää siihen asti, kunnes kyseiset tavarat on vastaanotettu tai kunnes TILAAJA todistaa tavaroiden palauttamisen. Rikkoutumistapauksissa tai väärien tuotteiden vastaanottamisen yhteydessä PALVELUNTUOTTAJA maksaa TILAAJALLE tuotteen hinnan tai, jos asiakas haluaa, korvaa sen toisella verkkosivustolla tarjotulla palvelulla ja korvaa tarvittaessa hinnaneron. Kun olemme saaneet palautuspyynnön ASIAKKAALTA, PALVELUNTARJOAJA ottaa yhteyttä ASIAKKAaseen palautuksen ja korvauksen käsittelemiseksi käyttäen maksutapaa, jonka ASIAKAS on valinnut tilausta tehdessään. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi TILAAJAN on ilmoitettava siitä Tradeinn Retail Services S.L.:lle mieluiten täyttämällä lomake, joka löytyy seuraavasta linkistä. Tai ASIAKAS voi lähettää peruuttamislomakkeen postitse lähettämällä sen osoitteeseen: Tradeinn Retail Services S.L., C/Pirineus, 9. 17460 Celrà (Girona - Espanja). Kun ASIAKAS on käyttänyt peruuttamisoikeuttaan, PALVELUNTUOTTAJA on velvollinen palauttamaan kuluttajan ja käyttäjän maksamat summat ilman kulujen pidättämistä. Nämä summat on palautettava ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa ennen kuin 14 kalenteripäivää on kulunut siitä päivästä, jona kuluttajalle ja käyttäjälle on ilmoitettu päätöksestä peruuttaa sopimus. Peruuttamisoikeuden ulkopuolelle jäävät 16. marraskuuta 2007 annetun kuninkaallisen asetuksen 1/2007 103 §:n a) momentissa säädetyt kuluttajan ja asiakkaan puolustamista koskevat säännökset:
1. Palvelujen tarjoaminen sen jälkeen, kun palvelu on kokonaisuudessaan toteutettu.
2. Tavaroiden tai palvelujen toimittaminen asiakkaan eritelmien mukaisesti tai selvästi yksilöllisesti.
3. Sellaisten sinetöityjen tavaroiden toimittaminen, jotka eivät sovellu palautettaviksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja jotka on purettu toimituksen jälkeen.
4. Sinetöityjen ääni- tai kuvatallenteiden tai sinetöityjen tietokoneohjelmien toimittaminen, jotka asiakas on purkanut sinetöinnin toimituksen jälkeen.
5. Digitaalisen sisällön toimittaminen (jota ei toimiteta aineellisella välineellä), kun esitys on jo alkanut. Asiakas tunnustaa nimenomaisesti, että kun digitaalinen lataus on alkanut, peruuttamisoikeus menetetään.
6. Kaikki muut tavarat tai palvelut, jotka kuuluvat art. RDL 1/2007, annettu 16 päivänä marraskuuta 2007, 103 §:n soveltamisalaan.

TILAAJA on vastuussa tavaran arvon alenemisesta, joka johtuu tavaran muusta kuin sen luonteen, ominaisuuksien tai toiminnan selvittämiseksi tarvittavasta käsittelystä. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi on joka tapauksessa välttämätöntä, että tuotteet palautetaan alkuperäisessä pakkauksessaan yhdessä laskun kanssa; jos tuotteet palautetaan ilman alkuperäistä pakkausta tai vahingoittuneina, Asiakkaalle tuotteen palauttamisesta maksettavaa summaa alennetaan vastaavalla määrällä. Ennen tuotteen palauttamista asiakkaan on varmistettava, että tuote on asianmukaisesti suojattu ja sinetöity, jotta se ei vahingoitu kuljetuksen aikana.

2.8. TAKUUT

TARJOAJA on vastuussa tuotteen vaatimustenmukaisuuden puutteesta, joka on olemassa toimitushetkellä EU-direktiivin 2019/771 säännösten mukaisesti ja sen sisällyttämisestä eri jäsenvaltioissa, joissa tuotteet toimitetaan kuluttajan asuinmaan mukaan Rooman yleissopimuksen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tavaroiden, jotka TOIMITTAJA toimittaa tai toimittaa kuluttajalle tai KÄYTTÄJÄLLE, katsotaan olevan sopimuksen mukaisia, kun ne täyttävät asetetut ja sovellettavat subjektiiviset ja objektiiviset vaatimukset:

Subjektiiviset vaatimukset

a) ne ovat tavaran kuvauksen, tyypin, määrän ja laadun mukaisia ja niillä on oltava sopimuksessa määritellyt toiminnallisuus, yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja muut ominaisuudet.
b) soveltuvat niihin erityistarkoituksiin, joihin kuluttaja tai KÄYTTÄJÄ niitä tarvitsee ja jotka kuluttaja tai KÄYTTÄJÄ on ilmoittanut TARJOAJALLE viimeistään sopimuksen tekohetkellä ja joiden osalta TARJOAJA on ilmoittanut hyväksyvänsä ne.
c) ne toimitetaan tai toimitettiin yhdessä kaikkien lisävarusteiden ja ohjeiden kanssa, myös asennusta tai integrointia varten.
d) saada päivityksiä, kun kyseessä ovat tavarat, tai päivityksiä, kun kyseessä on digitaalinen sisältö tai palvelut, kuten sopimuksessa molemmissa tapauksissa määrätään.

Tavoitevaatimukset

Mahdollisten subjektiivisten vaatimustenmukaisuusvaatimusten täyttämisen lisäksi TARJOAJA tunnustaa, että tavaroiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) niiden on sovelluttava niihin tarkoituksiin, joihin samantyyppiset tavarat tavallisesti on tarkoitettu, ottaen tarvittaessa huomioon voimassa olevat standardit, voimassa olevat tekniset standardit tai, jos tällaisia teknisiä standardeja ei ole, alan teollisuuden erityiset käytännesäännöt.
b) oltava tarvittaessa laadultaan ja kuvaukseltaan tavaran näytteen tai mallin mukaisia tai vastattava digitaalisen sisällön tai palvelun kokeilu- tai esittelyversiota, jonka yrittäjä oli asettanut kuluttajan tai KÄYTTÄJÄN saataville ennen sopimuksen tekemistä.
c) Tarvittaessa ne on toimitettava tai luovutettava yhdessä sellaisten lisävarusteiden, erityisesti pakkausten, ja ohjeiden kanssa, joita kuluttaja ja KÄYTTÄJÄ voi kohtuudella odottaa saavansa.
d) niiden on oltava määrältään ja ominaisuuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan, erityisesti tavaran kestävyyden, käytettävyyden ja toimivuuden, yhteensopivuuden ja turvallisuuden osalta sellaisia, joita tavanomaisesti esiintyy samantyyppisissä tavaroissa ja joita kuluttaja tai KÄYTTÄJÄ voi kohtuudella odottaa tavaran luonteen perusteella ja ottaen huomioon TARJOAJAN julkiset lausunnot erityisesti mainonnassa tai merkinnöissä.
Vastuuta vaatimustenvastaisuudesta ei ole, jos kuluttajalle tai KÄYTTÄJÄLLE on sopimuksen tekohetkellä nimenomaisesti ilmoitettu, että tavaran tietty ominaisuus poikkeaa objektiivisista vaatimuksista, ja kuluttaja tai KÄYTTÄJÄ on nimenomaisesti ja erikseen hyväksynyt tällaisen poikkeaman.
Jos tavara ei ole sopimuksen mukainen, kuluttajalla tai KÄYTTÄJÄLLÄ on sen saattamiseksi sopimuksen mukaiseksi oikeus valita korjauksen tai vaihdon välillä, paitsi jos jompikumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta osoittautuu mahdottomaksi tai jos siitä aiheutuu yrittäjälle kaikki olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomia kustannuksia verrattuna toiseen korjaustoimenpiteeseen.

2.9. ASIAKASPALVELU JA MYYNNIN JÄLKEINEN PALVELU

Myyntipisteessä on valituslomakkeita, jotka ovat kuluttajan saatavilla toimipaikassa. Kaikkiin valituksiin tai kyselyihin, joita asiakas pitää aiheellisina tai jotka hän haluaa tehdä, vastataan aukioloaikoina maanantaista perjantaihin, ja ne käsitellään mahdollisimman pian (on suositeltavaa varata 48-72 tuntia), ja ne voidaan tehdä myös sähköpostitse tai postitse seuraaviin osoitteisiin: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (Espanja). Sähköposti: support@tradeinn.com.

2.10. RIITOJEN RATKAISEMINEN

KÄYTTÄJÄNÄ tai ASIAKKAANA Tradeinn Retail Services ilmoittaa seuraavista viestintävälineistä (+34 93 220 00 89, support@tradeinn.com), jotta voit tehdä valituksen tai vaatimuksen, jonka pyrimme ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti antamalla asianmukainen vastaanottotodistus. Samoin voit myös pyytää tietoja tarjotuista tai sopimuksista tehdyistä tuotteista verkkosivustomme kautta. Kun kuluttajan suoraan elinkeinonharjoittajalle esittämää vaatimusta ei voida ratkaista, on elinkeinonharjoittajan annettava kuluttajalle tieto siitä, onko se liitetty kuluttajariitojen vaihtoehtoiseen ratkaisuun vai sitooko sitä normi. tai käytännesäännöt osallistuakseen menettelyyn tietyn tahon edessä. Siksi alla näiden käyttöehtojen kohdassa 2.10 annamme sinulle tietoja siitä, kuinka voit kanavoida vaatimuksesi oikein.

Artiklan mukaisesti. Asetuksen (EU) N:o 524/2013 14.1 artiklan mukaisesti Euroopan komissio tarjoaa maksuttoman foorumin, jonka kautta TILAAJAN ja TARJOAJAN väliset riidat voidaan ratkaista verkossa ilman, että on tarpeen turvautua tuomioistuimiin, kolmannen osapuolen, niin sanotun riitojenratkaisuelimen, välityksellä, joka toimii välittäjänä osapuolten välillä. Tämä puolueeton elin käy vuoropuhelua molempien osapuolten kanssa sopimukseen pääsemiseksi ja voi lopulta ehdottaa ja/tai määrätä ratkaisun riitaan.

Linkki ODR-foorumiin: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jos olet tyytymätön johonkin palvelun osaan, jota PALVELUNTARJOAJA ei ole voinut ratkaista, voit halutessasi kääntyä kuluttajaviranomaisten puoleen.

PALVELUNTARJOAJA on voittoa tavoittelemattoman Confianza Online -yhdistyksen jäsen, joka on rekisteröity yhdistysten kansalliseen rekisteriin, ryhmä 1, osasto 1, kansallinen numero 594400, CIF G85804011, Carrera de San Jerónimo, 18, 4º 1, 28014 Madrid (Espanja). Lisätietoja: www.confianzaonline.es Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Espanjan lakia. Samoin kuluttajille ilmoitetaan vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä koskevan lain säännösten mukaisesti, että jäsenyhteisönä ja eettisten sääntöjen mukaisesti käyttäjät voivat kääntyä Confianza Online -verkkopalvelun puoleen mahdollisten riitojen vaihtoehtoista ratkaisua varten (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Jos ne koskevat kuluttajien kanssa käytävää sähköistä kaupankäyntiä tai tietosuojaa, kun se liittyy tähän alaan, valitukset ratkaisee Confianza Onlinen sovittelukomitea, joka on valtuutettu vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun kuluttaja-asioissa. Jos valitukset koskevat digitaalista mainontaa tai tähän alaan liittyvää tietosuojaa, ne toimitetaan AUTOCONTROLin mainostuomaristolle. Lisäksi kuluttajat voivat käyttää Euroopan unionin verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia tästä linkistä: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

2.11. VÄKIVALTA

PALVELUNTARJOAJA ei ole vastuussa suorituksen laiminlyönnistä, joka johtuu ennakoimattomista olosuhteista tai syistä, joihin PALVELUNTARJOAJA ei voi vaikuttaa, mukaan luettuina muun muassa luonnonvoimat, mellakat, pandemiat, kauppasaarrot, siviili- tai sotilasviranomaisten toimet, tulipalot, tulvat, onnettomuudet, lakot, työsulut tai kuljetus-, tila-, polttoaine-, energia-, työvoima- tai materiaalipula. PALVELUNTARJOAJA ei ole vastuussa palvelun mahdollisesta laiminlyönnistä tai keskeytymisestä siltä osin kuin se on viivästynyt tai estynyt tällaisten syiden vuoksi ja koko kyseisen ajanjakson ajan.

2.12. VASTUUVAPAUS

Myyntipiste ja PALVELUNTARJOAJA eivät voi taata verkkosivuston teknistä jatkuvuutta, palveluhäiriöiden tai keskeytysten puuttumista tai sitä, että verkkosivusto on käytettävissä tai käytettävissä sataprosenttisesti koko ajan. Ne eivät myöskään voi taata virusten tai muiden haitallisten komponenttien puuttumista Verkkosivustolta tai palvelimelta, jolta se tarjotaan.

2.13. IRTAUTUMINEN JA SOPIMUKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI IRTISANOMINEN

Jos jokin näistä ehdoista katsotaan laittomaksi, mitättömäksi tai jostain syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ehto katsotaan erotettavaksi, eikä se vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. PALVELUNTARJOAJA voi ilman ennakkoilmoitusta keskeyttää tai lopettaa ASIAKKAAN pääsyn sähköisen kaupankäynnin palveluihinsa kokonaan tai osittain mistä tahansa pätevästä syystä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jos KÄYTTÄJÄ ei noudata tai noudata mitään tässä esitetyistä velvoitteista tai sovellettavista oikeudellisista säännöksistä, lisensseistä, asetuksista, direktiiveistä, käytännesäännöistä tai käyttöperiaatteista. Kun PALVELUNTARJOAJA käyttää tämän lausekkeen mukaisia oikeuksiaan tai valtuuksiaan, tällainen käyttö ei rajoita tai vaikuta minkään muun sellaisen oikeuden, valtuuden tai oikeussuojakeinon käyttöön, joka voi olla KÄYTTÄJÄN käytettävissä.

2.14. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA

Näihin ehtoihin sovelletaan tai niitä tulkitaan Espanjan lainsäädännön mukaisesti siltä osin kuin siitä ei ole nimenomaisesti säädetty. TARJOAJA ja ASIAKAS sopivat, että kaikki näiden ehtojen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tai palvelujen tarjoamisesta mahdollisesti aiheutuvat riidat alistetaan KÄYTTÄJÄN kotipaikan tuomioistuimiin.