Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και θα σας στείλουμε έναν σύνδεσμο για να επαναφέρετε αμέσως τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χάντμπολ Νομική ειδοποίηση

Νομική ειδοποίηση

ΙΣΠΑΝΙΚΌΣ ΝΌΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ (LSSI)

Η TRADEINN RETAIL SERVICES, ως υπεύθυνος του δικτυακού τόπου, εφεξής ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ του δικτυακού τόπου, θέτει το παρόν έγγραφο στη διάθεση των χρηστών της, με σκοπό να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο νόμο 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου (LSSICE), BOE αριθ. 166, και επίσης να ενημερώσει όλους τους χρήστες του δικτυακού τόπου για τους όρους χρήσης του.

Κάθε πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο αναλαμβάνει το ρόλο του χρήστη και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί και να συμμορφώνεται αυστηρά με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και με κάθε άλλη νομική διάταξη που ενδέχεται να ισχύει.

Η TRADEINN RETAIL SERVICES διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κάθε είδους πληροφορία που ενδέχεται να εμφανίζεται στον ιστότοπο, χωρίς να υποχρεούται να παρέχει εκ των προτέρων ειδοποίηση ή να ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τις εν λόγω υποχρεώσεις- θεωρείται ότι αρκεί το γεγονός και μόνο ότι δημοσιεύεται στον ιστότοπο της TRADEINN RETAIL SERVICES.

1. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗΣ

Ονομα τομέα: www.tradeinn.com
Όνομα εταιρείας: TRADEINN RETAIL SERVICES.
NIF: B17527524
Εγγεγραμμένη έδρα: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (GIRONA)
Τηλέφωνο: +34 93 220 00 89
E-mail: lopd@tradeinn.com
Εγγεγραμμένη στο (εμπορικό/δημόσιο) μητρώο: Girona - Tomo 1123 / Folio 108 / Hoja GI20086 - Inscripción 1ª

2. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

Ο δικτυακός τόπος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, του προγραμματισμού, της έκδοσης, της μεταγλώττισης και άλλων στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του, των σχεδίων, των λογότυπων, του κειμένου ή/και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ή, κατά περίπτωση, διαθέτουν άδεια ή ρητή εξουσιοδότηση από τους δημιουργούς. Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου προστατεύεται δεόντως από τη νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και είναι εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα δημόσια μητρώα.

Ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το εν λόγω περιεχόμενο, η ολική ή μερική αναπαραγωγή, χρήση, λειτουργία, διανομή και εμπορική εκμετάλλευση απαιτεί, σε κάθε περίπτωση, την προηγούμενη γραπτή άδεια του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ. Κάθε χρήση που δεν έχει εγκριθεί εκ των προτέρων θεωρείται σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του δημιουργού.

Τυχόν σχέδια, λογότυπα, κείμενα και/ή γραφικά που δεν ανήκουν στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ και τα οποία ενδέχεται να εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και οι ίδιοι ευθύνονται για κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σχετικά με αυτά. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ επιτρέπει ρητά σε τρίτους να ανακατευθύνουν απευθείας στο συγκεκριμένο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και, σε κάθε περίπτωση, να ανακατευθύνουν στην κύρια διεύθυνση www.tradeinn.com.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ αναγνωρίζει τα αντίστοιχα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κατόχων τους και το γεγονός ότι αναφέρονται ή εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο δεν σημαίνει ότι έχει οποιαδήποτε δικαιώματα ή ευθύνη επί των εν λόγω δικαιωμάτων. Ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, χορηγία ή σύσταση για αυτά.

Εάν επιθυμείτε να διατυπώσετε σχόλια σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: lopd@tradeinn.com.

3. ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ απαλλάσσεται από κάθε είδους ευθύνη που απορρέει από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπό του, εφόσον οι πληροφορίες αυτές έχουν διακινηθεί ή εισαχθεί από τρίτο μέρος πέραν του ελέγχου του.

Χρήση των cookies

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικά cookies (μικρά αρχεία πληροφοριών που αποστέλλει ο διακομιστής στον υπολογιστή του ατόμου που έχει πρόσβαση στη σελίδα) για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών που θεωρούνται απαραίτητες για την ορθή λειτουργία και προβολή του δικτυακού τόπου. Τα χρησιμοποιούμενα cookies είναι, σε κάθε περίπτωση, προσωρινής φύσης- ο μοναδικός σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση πιο αποτελεσματική και εξαφανίζονται όταν ο χρήστης τερματίσει τη συνεδρία του. Σε καμία περίπτωση αυτά τα cookies δεν παρέχουν προσωπικά δεδομένα από μόνα τους, ούτε χρησιμοποιούνται για τη συλλογή τέτοιων δεδομένων.

Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί ότι ο διακομιστής του ιστοτόπου αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης, ώστε να γίνει απλούστερη η περιήγηση- επιτρέπει, για παράδειγμα, την πρόσβαση των χρηστών που έχουν εγγραφεί προηγουμένως στους χώρους, τις υπηρεσίες, τις προσφορές ή τους διαγωνισμούς που προορίζονται αποκλειστικά γι" αυτούς, χωρίς να χρειάζεται να εγγραφούν σε κάθε επίσκεψη. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση του κοινού, των παραμέτρων επισκεψιμότητας, την παρακολούθηση της προόδου και του αριθμού των συμμετοχών κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρόκειται για cookies που είναι τεχνικά περιττά αλλά ωφέλιμα για τον χρήστη. Αυτός ο ιστότοπος δεν θα εγκαταστήσει αναλώσιμα cookies χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του ώστε να λαμβάνει ειδοποιήσεις όταν λαμβάνονται cookies και να εμποδίζει την εγκατάστασή τους στον υπολογιστή του. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες του προγράμματος περιήγησής σας για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.

Πολιτική συνδέσμων

Είναι πιθανό να ανακατευθυνθείτε από τον ιστότοπο σε περιεχόμενο σε ιστότοπους τρίτων. Δεδομένου ότι ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ δεν μπορεί πάντοτε να παρακολουθεί το περιεχόμενο που τρίτοι τοποθετούν στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους τους, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για το εν λόγω περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση, θα αποσύρει αμέσως κάθε περιεχόμενο που ενδέχεται να παραβιάζει την εγχώρια ή διεθνή νομοθεσία, τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη, θα αποσύρει αμέσως την ανακατεύθυνση στον εν λόγω ιστότοπο και θα ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για το εν λόγω περιεχόμενο.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που αποθηκεύονται στα ακόλουθα, τα οποία αποτελούν παραδείγματα και όχι εξαντλητικό κατάλογο: φόρουμ, συζητήσεις, γεννήτριες ιστολογίων, σχόλια, κοινωνικά δίκτυα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που επιτρέπει σε τρίτους να δημοσιεύουν περιεχόμενο ανεξάρτητα στον ιστότοπο του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 16 του LSSICE, θέτει τον εαυτό του στη διάθεση όλων των χρηστών, των αρχών και των δυνάμεων ασφαλείας και συνεργάζεται ενεργά για την απόσυρση ή, κατά περίπτωση, τον αποκλεισμό κάθε περιεχομένου που ενδέχεται να επηρεάσει ή να παραβιάσει την εθνική ή διεθνή νομοθεσία, τα δικαιώματα τρίτων ή τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη. Εάν εσείς ως χρήστης θεωρείτε ότι ο δικτυακός τόπος διαθέτει περιεχόμενο που μπορεί να εμπίπτει σε αυτόν τον τίτλο, σας ζητάμε να ενημερώσετε αμέσως τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου.

Ο παρών δικτυακός τόπος έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του. Κατ" αρχήν, η ορθή λειτουργία μπορεί να διασφαλιστεί 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Ωστόσο, ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρχουν ορισμένα σφάλματα προγραμματισμού ή να υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, φυσικές καταστροφές, απεργίες ή παρόμοιες περιστάσεις που καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση στον ιστότοπο.

Διευθύνσεις IP

Οι διακομιστές του δικτυακού τόπου ενδέχεται να εντοπίζουν αυτόματα τη διεύθυνση IP και το όνομα τομέα που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα σε έναν υπολογιστή όταν αυτός συνδέεται στο Διαδίκτυο. Όλες αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται σε ένα δεόντως καταχωρημένο αρχείο δραστηριότητας του διακομιστή, το οποίο επιτρέπει τη μεταγενέστερη επεξεργασία των δεδομένων προκειμένου να ληφθούν αποκλειστικά στατιστικές μετρήσεις που αποκαλύπτουν τον αριθμό των εκτυπωμένων σελίδων, τον αριθμό των επισκέψεων στους διακομιστές ιστού, τη σειρά των επισκέψεων, το σημείο πρόσβασης κ.λπ.

4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ

Για την επίλυση τυχόν διαφορών ή παρόμοιων θεμάτων που σχετίζονται με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή τις δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτόν, εφαρμόζεται το ισπανικό δίκαιο. Τα μέρη υποτάσσονται ρητά στο ισπανικό δίκαιο και η επίλυση τυχόν διαφορών που απορρέουν ή σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου υπάγεται στην αρμοδιότητα των πλησιέστερων δικαστηρίων της Celrà.