Indtast venligst din e-mail adresse og vi vil sende dig et link til at nulstille din adgangskode via e-mail øjeblikkeligt.

Håndbold Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse

DEN SPANSKE LOV OM INFORMATIONSSAMFUNDSTJENESTER (LSSI)

TRADEINN RETAIL SERVICES, som er ansvarlig for webstedet, i det følgende benævnt "webstedsforvalteren", stiller dette dokument til rådighed for sine brugere med henblik på at opfylde de forpligtelser, der er fastsat i lov 34/2002 af 11. juli om informationssamfundet og elektronisk handel (LSSICE), BOE nr. 166, og også for at informere alle brugere af webstedet om betingelserne for brugen af webstedet.

Enhver person, der har adgang til dette websted, påtager sig rollen som bruger og forpligter sig til nøje at overholde og overholde bestemmelserne heri og enhver anden lovbestemmelse, der måtte være gældende.

TRADEINN RETAIL SERVICES forbeholder sig ret til at ændre enhver form for information, der måtte fremgå af webstedet, uden at der er nogen forpligtelse til at give et forudgående varsel eller gøre brugerne opmærksomme på disse forpligtelser; det skal forstås som tilstrækkeligt, at den blotte omstændighed, at den er offentliggjort på TRADEINN RETAIL SERVICES" websted, er tilstrækkelig.

1. IDENTIFIKATIONSOPLYSNINGER

Domænenavn: www.tradeinn.com

Virksomhedens navn: TRADEINN RETAIL SERVICES.
NIF: B17527524
Registreret kontor: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (GIRONA)
Telefon nr.: +34 93 220 00 89
E-mail: lopd@tradeinn.com
Registreret i handelsregistret (handelsregistret/offentligt register): Girona - Tomo 1123 / Folio 108 / Hoja GI20086 - Inscripción 1ª

2. INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOMSRET

Hjemmesiden, herunder som eksempler, men ikke begrænset til disse, dens programmering, udgave, kompilering og andre elementer, der er nødvendige for at den kan fungere, design, logoer, tekst og/eller grafik, tilhører FORVALTEREN eller har i givet fald en licens eller udtrykkelig tilladelse fra ophavsmændene. Alt indhold på webstedet er behørigt beskyttet af lovgivningen om intellektuel og industriel ejendomsret og er registreret i de tilsvarende offentlige registre.

Uanset til hvilket formål dette indhold er beregnet, kræver fuldstændig eller delvis reproduktion, brug, drift, distribution og markedsføring under alle omstændigheder forudgående skriftlig tilladelse fra FORVALTEREN. Enhver brug uden forudgående tilladelse betragtes som en alvorlig krænkelse af ophavsmandens intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder.

Design, logoer, tekst og/eller grafik, som ikke tilhører FORVALTEREN, og som måtte optræde på webstedet, tilhører deres respektive ejere, og de er selv ansvarlige for enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med dem. FORVALTEREN giver udtrykkeligt tredjeparter tilladelse til at omdirigere direkte til det specifikke indhold på webstedet og under alle omstændigheder til at omdirigere til hovedadressen www.tradeinn.com

FORVALTEREN anerkender indehavernes tilsvarende intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, og det forhold, at der henvises til dem eller at de optræder på webstedet, betyder ikke, at FORVALTEREN har nogen rettigheder eller noget ansvar for disse rettigheder. Den giver heller ikke nogen garanti, sponsorering eller anbefaling af disse.

Hvis du ønsker at fremsætte bemærkninger om eventuelle krænkelser af intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder eller om indholdet af webstedet, kan du sende en e-mail til: lopd@tradeinn.com

3. FRITAGELSE FOR ANSVAR

FORVALTEREN er fritaget for enhver form for ansvar i forbindelse med de oplysninger, der er offentliggjort på dens websted, forudsat at disse oplysninger er blevet behandlet eller indtastet af en tredjepart uden for dens kontrol.

Anvendelse af cookies

Dette websted kan anvende tekniske cookies (små informationsfiler, som serveren sender til computeren hos den person, der har adgang til siden) for at udføre visse funktioner, der anses for at være afgørende for, at webstedet fungerer korrekt og kan ses korrekt. De anvendte cookies er under alle omstændigheder af midlertidig karakter; deres eneste formål er at gøre browsingen mere effektiv, og de forsvinder, når brugeren afslutter sin session. Disse cookies giver under ingen omstændigheder personoplysninger i sig selv, og de anvendes heller ikke til at indsamle sådanne oplysninger.

Cookies kan også anvendes til at sikre, at webstedserveren genkender den browser, som brugeren anvender, for at gøre det nemmere at surfe; det giver f.eks. adgang for brugere, der tidligere har registreret sig til områder, tjenester, kampagner eller konkurrencer, der udelukkende er forbeholdt dem, uden at de skal registrere sig ved hvert besøg. De kan også bruges til at måle målgruppen, trafikparametre, overvåge forløbet og antallet af deltagere osv. I disse tilfælde er der tale om cookies, som teknisk set er overflødige, men som er til gavn for brugeren. Dette websted vil ikke installere cookies, der kan undværes, uden brugerens forudgående samtykke.

Det er muligt for brugeren at konfigurere sin browser til at modtage advarsler, når der modtages cookies, og til at forhindre, at de installeres på hans/hendes computer. Se venligst din browsers vejledning for mere detaljerede oplysninger om dette.

Politik for links

Det er muligt, at du kan blive omdirigeret fra webstedet til indhold på tredjeparters websteder. Da FORVALTEREN ikke altid kan overvåge det indhold, som tredjeparter lægger på deres respektive websteder, kan den ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Under alle omstændigheder vil den under alle omstændigheder straks trække ethvert indhold tilbage, der kan være i strid med national eller international lovgivning, moral eller offentlig orden, og den vil straks trække omdirigeringen til det pågældende websted tilbage og gøre de relevante myndigheder opmærksomme på det pågældende indhold.

FORVALTEREN kan ikke holdes ansvarlig for oplysninger og indhold, der er gemt i følgende, som er eksempler og ikke en udtømmende liste: fora, chats, bloggeneratorer, kommentarer, sociale netværk eller ethvert andet medie, der gør det muligt for tredjeparter at offentliggøre indhold uafhængigt på FORVALTERENS websted. I overensstemmelse med artikel 11 og 16 i LSSICE stiller den sig dog til rådighed for alle brugere, myndigheder og sikkerhedsstyrker og samarbejder aktivt med henblik på at trække alt indhold, der kan påvirke eller være i strid med national eller international lovgivning, tredjemands rettigheder eller sædelighed og offentlig orden, tilbage eller, hvis det er relevant, blokere for det. Hvis du som bruger mener, at webstedet indeholder indhold, der kan falde ind under denne overskrift, anmoder vi dig om straks at underrette webstedsadministratoren herom.

Dette websted er blevet kontrolleret og testet for at sikre, at det fungerer korrekt. I princippet kan der garanteres korrekt funktion 365 dage om året, 24 timer i døgnet. FORVALTEREN udelukker dog ikke, at der kan forekomme visse programmeringsfejl, eller at der kan være årsager til force majeure, naturkatastrofer, strejker eller lignende omstændigheder, som gør det umuligt at få adgang til webstedet.

IP-adresser

Webstedets servere kan automatisk registrere den IP-adresse og det domænenavn, som brugeren anvender. En IP-adresse er et nummer, der automatisk tildeles en computer, når den opretter forbindelse til internettet. Alle disse oplysninger registreres i en behørigt registreret serveraktivitetsfil, som gør det muligt at behandle dataene efterfølgende for at opnå udelukkende statistiske målinger, der viser antallet af sider, der er udskrevet, antallet af besøg på webservere, besøgsrækkefølgen, adgangspunktet osv.

4. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Ved afgørelse af eventuelle tvister eller lignende spørgsmål i forbindelse med dette websted eller de aktiviteter, der udføres på det, gælder spansk lov. Parterne underkaster sig udtrykkeligt spansk lov, og løsningen af eventuelle konflikter, der udspringer af eller er relateret til brugen af webstedet, henhører under de domstole og retssale, der er tættest på Celrà.