Vennligst skriv inn din epostadresse og vi vil sende deg en link for å tilbakestille passordet ditt via epost umiddelbart.

Hjemmeside Våre verdier

Våre verdier

Vi har et engasjert og driftig talent. Vi fremmer et arbeidsmiljø basert på like muligheter, mangfold og inkludering, og fremmer arbeidsmåter som legger til rette for en positiv balanse mellom privatliv og yrkesliv.

Tradeinn team

Mangfold og inkluderinger

Vi fremmer inkluderende mangfold og ikke-diskriminering, en strategisk prioritet for vår bærekraftige vekst.

Tradeinn team

Like muligheter

Vi tror på likestilling og vårt hovedmål er å få mest mulig ut av talentet som er tilgjengelig i samfunnet.

Forpliktet til solidaritet og selvforbedring

Forpliktet til solidaritet og selvforbedring

Vi støtter ideelle samfunnsorganisasjoner hvert år gjennom pengebidrag, sponsing og produktdonasjoner.