Vänligen fyll i din epostadress så skickar vi en länk för att återställa ditt lösenord via epost omedelbart. 

Basketboll Cookies policy

Cookies policy

Följande information om vår cookiepolicy återspeglar åtagandet från TRADEINN RETAIL SERVICES S.L, (´TRADEINN´), en enhet med adress på Carrer Pirineus, 9, 17460 Celrà (Spanien), med CIF-nummer ESB17527524 och med e-post: lopd@tradeinn.com, som personuppgiftsansvarig, för att använda cookies och liknande tekniker, vilket garanterar rätten till integritet för var och en av användarna av våra tjänster. Syftet med denna cookiepolicy är att tydligt och exakt informera om de cookies som används på vår webbplats. Vi använder våra egna och tredje parts cookies för att förbättra våra tjänster, anpassa vår webbplats, underlätta navigering för våra användare, ge dig en bättre upplevelse av att använda webbplatsen, identifiera problem för att förbättra den, göra mätningar och användningsstatistik och visa dig reklam . relaterat till dina preferenser genom att analysera användningen av webbplatsen. Vi informerar dig om att vi kan använda cookies på din dator förutsatt att användaren har gett sitt samtycke, förutom i de fall där cookies är nödvändiga för att navigera genom vår webbplats. Om du ger ditt samtycke kan vi använda cookies som gör att vi kan lära oss mer om dina preferenser och anpassa vår webbplats efter dina individuella intressen. Legitimationen för användningen av strikt funktionella cookies ges eftersom behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet i enlighet med lag 34/2002 lag om informationstjänster och elektronisk handel. Legitimiteten för användningen av cookies för analytiska ändamål för optimering, personalisering av beteendereklam och bedömning baseras på det begärda samtycket, i enlighet med artikel 6.1.a) i förordning (EU) 2017/679. Vi kommer att behålla informationen så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla den begärda tjänsten, tills användaren uttrycker sitt motstånd eller tills de återkallar sitt samtycke. I dessa fall kommer informationen att förbli blockerad utan att vi kan använda den så länge det är nödvändigt för att utöva eller försvara rättsliga eller avtalsenliga anspråk. När denna tidsperiod har förflutit kommer användarens data att raderas permanent. I de fall vi hämtar data automatiskt genom cookies måste vi tänka på att vissa kan vara installerade i flera år. Däremot kan användaren begränsa sin användning över tid genom att ta bort dem från webbläsare eller enheter. Användaren har rätt till åtkomst, rättelse, portabilitet och radering av sina uppgifter och att begränsa eller motsätta sig deras behandling, när som helst återkalla samtycke och lämna in en ansökan till tillsynsmyndigheten (www.aepd.es), om de anser att behandling inte överensstämmer med gällande bestämmelser.

VAD ÄR KAKOR?

Cookies och annan liknande teknik, t.ex. lokala delade objekt, flashcookies eller pixlar, är verktyg som används av webbservrar för att lagra och återskapa information om webbplatsbesökare och för att se till att webbplatsen fungerar korrekt.

TYPER AV COOKIES

Olika typer av cookies beroende på vilken organisation som hanterar dem:

- Egna cookies: Dessa cookies skickas till användarens terminal från en dator eller domän som förvaltas av ägaren till den webbplats från vilken den tjänst som användaren begär tillhandahålls.

- Cookies från tredje part: Dessa cookies skickas till användarens terminal från en dator eller domän som inte förvaltas av ägaren till den webbplats från vilken den tjänst som användaren har begärt tillhandahålls, utan av en annan organisation som behandlar de uppgifter som erhålls genom cookies. Om kakorna dessutom installeras från en dator eller domän som förvaltas av webbplatsens ägare, men den information som samlas in av dem hanteras av en tredje part, kommer de också att betraktas som kakor från tredje part.

Olika typer av kakor beroende på deras syfte:

- Tekniska cookies (nödvändiga): Detta är cookies som gör det möjligt för användaren att surfa på en webbplats, plattform eller applikation och att använda olika alternativ eller tjänster på den, inklusive de cookies som redaktören använder för att möjliggöra förvaltning och drift av webbplatsen och för att möjliggöra dess funktioner och tjänster. Dessa inkluderar till exempel övervakning av trafik och datakommunikation, identifiering av sessionen, åtkomst till områden med begränsad tillgång, ihågkomma beståndsdelarna i en beställning, genomföra beställningsköpsprocessen, hantera betalningen, övervaka eventuella bedrägerier i samband med tjänstens säkerhet, hantera en ansökan om registrering eller deltagande i ett evenemang, Räkna antalet besök för att fakturera licenser för den programvara som tjänsten fungerar med (webbplats, plattform eller applikation), använda säkerhetselement under surfning, lagra innehåll för spridning av videor eller ljud, möjliggöra dynamiskt innehåll (t.ex. animering för att ladda en text eller en bild) eller dela innehåll på sociala nätverk.

I denna kategori ingår också, på grund av deras tekniska karaktär, de cookies som gör det möjligt att på ett så effektivt sätt som möjligt hantera reklamutrymmen som redaktören, som ytterligare ett element i utformningen eller ´layouten´ av den tjänst som erbjuds användaren, har inkluderat på en webbplats, applikation eller plattform utifrån kriterier som t.ex. det redigerade innehållet, utan att samla in information om användarna i andra syften, t.ex. för att anpassa detta reklaminnehåll eller annat innehåll.

- Cookies för preferenser eller funktionella: Dessa cookies används för att komma ihåg information så att användaren kan få tillgång till tjänsten med vissa egenskaper som skiljer hans/hennes upplevelse från andra användares, t.ex. språket, antalet resultat som visas när användaren gör en sökning, tjänstens utseende eller innehåll beroende på vilken typ av webbläsare som användaren använder för att få tillgång till tjänsten eller från vilken region han/hon får tillgång till tjänsten, osv.

- Analys- eller prestandacookies: Dessa cookies gör det möjligt för den person eller enhet som ansvarar för dem att övervaka och analysera beteendet hos användarna på de webbplatser som de är kopplade till, inklusive att kvantifiera effekterna av annonser. Den information som samlas in av denna typ av cookies används för att mäta aktiviteten på webbplatsen, applikationen eller plattformen, för att införa förbättringar enligt analysen av användarnas dataanvändning.

- Cookies för beteendebaserad reklam (riktade): Dessa gör det möjligt för oss att hantera reklamutrymmena på webbplatsen så effektivt som möjligt. Dessa cookies lagrar information om användarens beteende som erhålls genom kontinuerlig observation av hans/hennes surfvanor, vilket gör det möjligt för oss att utveckla en specifik profil för att visa reklam som är anpassad till den profilen.

- Geolokaliseringscookies: Dessa används för att hitta en användares plats när han/hon begär en tjänst. Dessa cookies är anonyma och används till exempel för att erbjuda dig relevant information beroende på vilket land du befinner dig i.

Typer av cookies beroende på hur länge de är aktiva:

- Sessionscookies: Dessa cookies är utformade för att samla in och lagra data när användaren besöker en webbplats. De används i allmänhet för att lagra information som endast behöver sparas för att tillhandahålla den tjänst som användaren har begärt vid ett enda tillfälle (t.ex. en lista över köpta produkter) och försvinner när användaren loggar ut eller avslutar sessionen.

- Beständiga cookies: Med dessa cookies fortsätter uppgifterna att lagras i terminalen och kan nås och behandlas under en period som definieras av den person/enhet som ansvarar för cookien, vilket kan vara från några minuter till flera år.

COOKIES SOM ANVÄNDS PÅ VÅR WEBBPLATS

Namn Typer Agare Varaktighet Syfte
OptanonAlertBoxClosed Nödvändiga cookies tradeinn 1 år Den här cookien används för att registrera när användaren stänger cookien.
OptanonConsent Nödvändiga cookies tradeinn 1 år Den här cookien används för att registrera när användaren stänger cookiemeddelandet.
PHPSESSID Nödvändiga cookies tradeinn 1 dag Den här cookien gör det möjligt för webbplatser att lagra serialiserade tillståndsdata. den används för att upprätta en användarsession och för att överföra tillståndsdata via en tillfällig cookie, som vanligen kallas sessionscookie.
__hs_opt_out Nödvändiga cookies centribal 1 år Den här cookien används av opt-in-politiken för att komma ihåg att inte be besökaren att acceptera cookies igen. Den här cookien sätts när du ger besökarna möjlighet att välja bort cookies.
__zlcmid Nödvändiga cookies zendesk 1 år Den här cookien används av Zendesk (zopim.com) för att tillhandahålla chatt med direktsänd kundtjänst på våra webbplatser.
barra_cookies Nödvändiga cookies tradeinn 100 år Den här cookien används för att informera användarna om användningen av cookies på webben.
fpestid Nödvändiga cookies centribal 1 år Den här cookien är ett ShareThis cookie-ID som ställs in i domänen för webbplatsoperatören.
googleuserid Nödvändiga cookies tradeinn 45 dagar Den här cookien innehåller Google UserID som kan användas för att spåra användare i flera delar av webbplatsen.
id_cesta Nödvändiga cookies tradeinn 1 månad Den här cookien används för att spara innehållet i kundvagnen för navigering med flera enheter.
id_pais Nödvändiga cookies tradeinn 1 månad Den här cookien används för att veta i vilket land användaren befinner sig.
id_tienda Nödvändiga cookies tradeinn 1 dag Den här cookien används för att spara butiks-ID.
ip Nödvändiga cookies tradeinn 100 år Den här cookien används för att känna till användarens IP-adress.
ku1-sid Nödvändiga cookies tradeinn Session Den här cookien används för att innehålla sessions-id som används för caching.
ku1-vid Nödvändiga cookies tradeinn Session Denna cookie används för att innehålla besökaridentifiering.
mail_cliente Nödvändiga cookies tradeinn 100 år Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att spara kundens e-postadress.
num_items Nödvändiga cookies tradeinn 1 dag Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att spara och uppdatera varorna i varukorgen.
rurl Nödvändiga cookies tradeinn Session Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att lagra ett värde för en retur-URL.
change_domain Funktionella cookies tradeinn 1 dag Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering. 
cid Funktionella cookies tradeinn 100 år Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering. 
cliente_tienda Funktionella cookies tradeinn 1 dag Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering. 
data_user Funktionella cookies tradeinn 1 dag Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering. 
device Funktionella cookies tradeinn 1 dag Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering. 
nrw Funktionella cookies tradeinn 100 år Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering. 
recommendation_products Funktionella cookies tradeinn 1 år Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att ge produktrekommendationer.
recommendation_products_last Funktionella cookies tradeinn 1 år Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla produktrekommendationer.
up Funktionella cookies tradeinn 100 år Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering. 
user_name Funktionella cookies tradeinn 100 år Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering. 
usizy.sid Funktionella cookies usizy 3650 dagar Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att ge rekommendationer om storlek.
usizy.sk Funktionella cookies usizy 3650 dagar Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att ge rekommendationer om storlekar.
ga_uid_ras Funktionella cookies google 1 månad Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering. 
1P_JAR Analytiska cookies google 30 dagar Googles annonseringscookie som används för att spåra användare och rikta annonser.
APISID Analytiska cookies google 2 år Google använder dessa cookies för att anpassa annonser på Googles webbplatser utifrån senaste sökningar och interaktioner.
DSID Analytiska cookies google 10 år Den här annonscookien används av Google Doubleclick för att koppla ihop användarnas aktivitet på olika enheter.
HSID Analytiska cookies google 2 år Det är en säkerhetscookie som Google använder för att autentisera användare, förhindra bedrägerier med inloggningsuppgifter och skydda användardata från obehöriga.
SEARCH_SAMESITE Analytiska cookies google 6 månader Den här cookien används för att förhindra att webbläsaren skickar den här cookien tillsammans med cross-site-förfrågningar.
__hstc Analytiska cookies centribal 1 år Den här cookien används för att spåra besökare: tidsstämplar och sessionsnummer.
_ga Analytiska cookies google 2 år Den här cookien används för att beräkna data om besökare, sessioner och kampanjer och för att hålla reda på användningen av webbplatsen för webbplatsens analysrapport. Cookies lagrar information anonymt och tilldelar ett slumpmässigt genererat nummer för att identifiera unika besökare.
_gcl_au Analytiska cookies google 3 månader Denna cookie används av Google AdSense för att experimentera med annonseringseffektivitet på webbplatser som använder deras tjänster.
_gid Analytiska cookies google 1 dag Den här cookien används för att särskilja användare, ställs in av Google Analytics som vi använder för att samla in data om antal besök och användares resa.
_hjid Analytiska cookies centribal 1 år Den här cookien sätts när kunden för första gången landar på en sida med Hotjar-skriptet. Den används för att bevara Hotjar-användar-id:t, som är unikt för den webbplatsen i webbläsaren. Detta säkerställer att beteende vid efterföljande besök på samma webbplats kommer att tillskrivas samma användar-ID.
gclid_ds Analytiska cookies google 1 dag Den här cookie används för att spåra det klick som görs i Adwords.
hubspotutk Analytiska cookies centribal 1 år Den här cookie används för att hålla reda på en besökares identitet.
IDE Riktade cookies google 390 dagar Den här cookien används av Google Doubleclick för återriktning, optimering, rapportering och tilldelning av onlineannonser.
NID Riktade cookies google 180 dagar Google använder dessa cookies för att lagra kundernas preferenser och anpassa annonser på Googles webbplatser, baserat på senaste sökningar och interaktioner.
RUL Riktade cookies google 1 år Den här cookien används av DoubleClick för att avgöra om en webbplats annonsering har visats korrekt. Detta görs för att effektivisera marknadsföringsinsatser.
SAPISID Riktade cookies google 2 år Google använder dessa cookies för att se till att Google kan samla in användarinformation för videor som finns på YouTube.
SID Riktade cookies google 2 år Det är en säkerhetscookie som Google använder för att autentisera användare, förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och skydda användardata från obehöriga.
SIDCC Riktade cookies google 3 månader Det är en säkerhetscookie som Google använder för att autentisera användare, förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och skydda användardata från obehöriga parter.
SSID Riktade cookies google 2 år Google använder dessa cookies för att se till att Google kan samla in användarinformation för videor som finns på YouTube eller kartor som integreras via Google Maps.
__Secure-3PAPISID Riktade cookies google 2 år Den här cookien används för målinriktning för att bygga upp en profil av webbplatsbesökarens intressen för att kunna visa relevant och personlig Google-reklam.
__Secure-3PSID Riktade cookies google 2 år Den här cookien används för att bygga upp en profil av webbplatsbesökarens intressen för att visa relevant och personlig Google-reklam.
__Secure-3PSIDCC Riktade cookies google 1 år Denna cookie används för att bygga upp en profil av webbplatsbesökarens intressen för att visa relevanta och personliga annonser genom retargeting.
_fbp Cookies för sociala medier facebook 3 månader Den här cookien används av Facebook för att leverera en rad annonsprodukter, t.ex. budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.
HUR INAKTIVERAR MAN COOKIES I WEBBLÄSARE?

Användaren kan när som helst tillåta, blockera eller radera de cookies som installeras på hans/hennes enhet genom att ändra inställningarna i den webbläsare som är installerad på hans/hennes dator:

- Chrome: Inställningar -> Avancerat -> Sekretess -> Innehållsinställningar.
Mer information finns i Googles support eller i webbläsarens hjälp: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv

- Explorer: Verktyg -> Internetalternativ -> Sekretess -> Inställningar.
Mer information finns i Microsofts support eller i webbläsarens hjälp: https://support.microsoft.com/sv-se/windows/ta-bort-och-hantera-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

- Firefox: Verktyg -> Alternativ -> Sekretess -> Historik -> Anpassade inställningar
Mer information finns i Mozilla-supporten eller i webbläsarens hjälp: https://support.mozilla.org/sv/kb/rensa-kakor-och-webbplatsdata-firefox

- Safari: Inställningar -> Säkerhet.
Mer information finns i Apples support eller i webbläsarens hjälp: https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac

Om du avaktiverar cookies kommer det inte att hindra dig från att surfa på webbplatsen, men användningen av vissa tjänster kan vara begränsad och följaktligen kan din surfupplevelse vara mindre tillfredsställande.

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till Cookies-policyn och kan radera de cookies som lagras på hans/hennes enhet genom att justera inställningarna för webbläsaren, enligt beskrivningen ovan, och även genom att gå in på vår inställningspanel:

Konfigurera cookies

Denna policy för cookies kan ändras när det krävs enligt gällande lagstiftning eller när det sker en ändring av den typ av cookies som används på webbplatsen. Därför rekommenderar vi att du läser igenom denna policy varje gång du besöker vår webbplats, så att du är korrekt informerad om hur och varför vi använder cookies.