Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και θα σας στείλουμε έναν σύνδεσμο για να επαναφέρετε αμέσως τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αρχική σελίδα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ιστότοπος/Εφαρμογή)

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ιστότοπος/Εφαρμογή)

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι:

TRADEINN RETAIL SERVICES
NIF : B17527524
Δ/νση: C/ Pirineus, 9 17460 - Celrà (GIRONA)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: lopd@tradeinn.com
Ιστοσελίδα: www.tradeinn.com
Τηλέφωνο: +34 93 220 00 89
Εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών Girona - Tomo 1123 / Folio 108 / Hoja GI20086 - Inscripción 1ª

Στην TRADEINN RETAIL SERVICES, αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών και δεσμευόμαστε να τις επεξεργαζόμαστε υπεύθυνα και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι να ρυθμίσει όλες τις πτυχές που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων των διαφόρων χρηστών που περιηγούνται στον ιστότοπο ή παρέχουν τα προσωπικά τους στοιχεία στις διάφορες φόρμες που βρίσκονται σε αυτόν.

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν. Μέσω του ιστότοπου, στα πλαίσια που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχει ο χρήστης: Όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη κ.λπ. Επιπλέον, συλλέγονται όλα τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης μας παρέχει οικειοθελώς μέσω οποιουδήποτε από τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία είναι εγγεγραμμένος. Στην περίπτωση αυτή, οι ρυθμίσεις απορρήτου εξαρτώνται τόσο από τη διαμόρφωση που έχει δημιουργήσει ο χρήστης όσο και από τους όρους και τις προϋποθέσεις του ίδιου του κοινωνικού δικτύου.

Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα. Ωστόσο, εάν παρέχονται τέτοιες πληροφορίες, τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία και θα υπόκεινται πάντοτε στις αρχές και τα δικαιώματα που περιέχονται στον ΓΚΠΔ 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 και στον LOPDGDD 3/2018 της 5ης Δεκεμβρίου.

Σκοπός, διάρκεια και νομιμοποίηση της επεξεργασίας

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που μας παρέχει ο χρήστης για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Για να διεκπεραιώσει την αίτηση ή το αίτημα του χρήστη μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε και να διαχειριστούμε την αίτηση, το ερώτημα ή οποιοδήποτε αίτημα που υποβάλλεται μέσω της εν λόγω φόρμας. Διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση του αιτήματος και για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος, με ελάχιστη διάρκεια τα 3 έτη. Η βάση για τη νομιμοποίηση της επεξεργασίας των δεδομένων θα είναι η συγκατάθεση που παρέχει ο χρήστης όταν τσεκάρει το πλαίσιο αποδοχής της πολιτικής απορρήτου μας πριν από την αποστολή του αιτήματος. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκλησή της.

- Για να διαχειριστείτε τις εμπειρίες ή τις απόψεις σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μέσω των απόψεων των χρηστών που θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο και να βοηθήσετε έτσι τους άλλους χρήστες. Τα μόνα προσωπικά δεδομένα που θα δημοσιεύονται σε σχέση με τη γνώμη του χρήστη θα είναι το όνομα και η πόλη/πόλη του χρήστη. Θα διατηρούμε τα δεδομένα που μας δίνονται για όσο διάστημα ο χρήστης δεν ζητά την ανάκλησή τους και για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος, με ελάχιστη διάρκεια τα 3 έτη. Η βάση για τη νομιμοποίηση της επεξεργασίας των δεδομένων θα είναι η συγκατάθεση που παρέχει ο χρήστης κατά την εγγραφή του χρησιμοποιώντας τη φόρμα που παρέχεται για το σκοπό αυτό στον ιστότοπο και τσεκάροντας το πλαίσιο αποδοχής της πολιτικής απορρήτου μας πριν από την αποστολή του αιτήματος.

- Για τη διεκπεραίωση και διαχείριση της αγοράς που πραγματοποιεί ο χρήστης χρησιμοποιώντας τη φόρμα αγοράς στον ιστότοπο. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία και την επακόλουθη πληρωμή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο. Διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης μεταξύ των μερών και για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος για τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις. Η βάση για τη νομιμοποίηση της επεξεργασίας των δεδομένων θα είναι η εκτέλεση σύμβασης πώλησης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος. Εάν ο χρήστης δεν παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα, δεν θα είναι δυνατή η διαχείριση της αγοράς του και δεν θα μπορεί να παρασχεθεί η αιτούμενη υπηρεσία.

- Για να αποθηκεύσετε το εγκαταλελειμμένο καλάθι αγορών και να υπενθυμίσετε στον χρήστη ότι έχει αφήσει ένα προϊόν στο καλάθι αγορών, σε περίπτωση που είχε ξεκινήσει μια αγορά εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν από τη στιγμή που ο χρήστης προσθέτει το επιλεγμένο προϊόν στο καλάθι αγορών μέχρι τη στιγμή που θα το επιβεβαιώσει για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες. Ο λόγος νομιμότητας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα είναι τα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διευκόλυνση της αγοράς του προϊόντος για το οποίο ο χρήστης έδειξε ενδιαφέρον προσθέτοντάς το στο καλάθι.

- Για την αποστολή εγκυκλίων και ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τα προϊόντα της TRADEINN RETAIL SERVICES. Όταν έχουμε τη συγκατάθεση του χρήστη, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά του δεδομένα για να του αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για όσο διάστημα ο χρήστης δεν ανακαλεί τη συγκατάθεσή του/της για την επεξεργασία τους, για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος και για ελάχιστη διάρκεια 3 ετών. Η βάση για τη νομιμοποίηση της επεξεργασίας των δεδομένων θα είναι η συγκατάθεση που παρέχει ο χρήστης όταν τσεκάρει το πλαίσιο αποδοχής της πολιτικής απορρήτου μας πριν από την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο στη φόρμα που παρέχεται για το σκοπό αυτό στον ιστότοπο. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκλησή της.

- Να διαχειριστεί το βιογραφικό σημείωμα/βιογραφικό σημείωμα που αποστέλλεται από το υποκείμενο των δεδομένων χρησιμοποιώντας τη φόρμα που παρέχεται για το σκοπό αυτό και να το συμπεριλάβει στη βάση δεδομένων των υποψηφίων της εταιρείας. Τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους, μετά το πέρας του οποίου τα δεδομένα θα μπλοκαριστούν για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος, με την εγγύηση ότι θα τηρηθεί πλήρως η εμπιστευτικότητα τόσο κατά την επεξεργασία τους όσο και κατά τη μετέπειτα καταστροφή τους. Η νόμιμη βάση για τη διαχείριση και την επεξεργασία του βιογραφικού σημειώματος/βιογραφικού σημειώματος του υποκειμένου των δεδομένων είναι η συγκατάθεσή του/της- αυτή δίνεται με την εκτέλεση της θετικής ενέργειας της αποστολής του και την επιλογή του κουτιού αποδοχής της πολιτικής απορρήτου μας πριν από την αποστολή του. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκλησή της.

- Για να εγγραφείτε ως "εγγεγραμμένος χρήστης" στη φόρμα εγγραφής στον ιστότοπο, η οποία θα επιτρέψει στον χρήστη να έχει πρόσβαση στην ιδιωτική του περιοχή υπηρεσιών και να ενημερώνεται για τις δραστηριότητές μας- αυτό θα μας επιτρέψει να του αποστέλλουμε με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα νέα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας. Θα διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για όσο διάστημα ο χρήστης δεν ζητά την ακύρωση της εγγραφής του και για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος, με ελάχιστη διάρκεια 3 έτη. Η βάση για τη νομιμοποίηση της επεξεργασίας των δεδομένων θα είναι η συγκατάθεση που παρέχει ο χρήστης κατά την εγγραφή του με τη φόρμα εγγραφής και την επιλογή του κουτιού για την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου μας πριν από την αποστολή του αιτήματος. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκλησή της.

- Για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση στον ιστότοπο. Θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για όσο διάστημα ο χρήστης δεν ανακαλεί τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία τους διαγράφοντας τα cookies, για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος και για ελάχιστη διάρκεια 3 ετών. Η νόμιμη βάση για τη βελτίωση της περιήγησης στον ιστότοπο είναι η συγκατάθεση που δίνει ο χρήστης κατά την αποδοχή των cookies. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκλησή της.

- Για να διαχειριζόμαστε τα κοινωνικά μας δίκτυα και να στέλνουμε στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα προϊόντα μας. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για όσο διάστημα ο χρήστης δεν ανακαλεί τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία τους, για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος και για ελάχιστη διάρκεια 3 ετών. Η νόμιμη βάση για τη διαχείριση των κοινωνικών μας δικτύων και την αποστολή στους χρήστες των δραστηριοτήτων μας και των νέων λειτουργιών μας είναι η συγκατάθεση που μας δίνεται για να το κάνουμε. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκλησή της.

- Διαχειριστείτε την υπηρεσία συνομιλίας "Εξυπηρέτηση πελατών" που προσφέρεται στην ιστοσελίδα μας για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες/προϊόντα μας. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης πελατών μας, καταγράφουμε το ιστορικό της συνομιλίας στο πλαίσιο της ανάλυσης και της βελτίωσης. Τα αρχεία αυτά διαγράφονται μόλις αξιολογηθούν και αφού συμπληρωθεί ο χρόνος που ορίζει ο νόμος με ελάχιστη διάρκεια 3 ετών. Ο νόμιμος λόγος για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων που μας δόθηκε για τη χρήση της υπηρεσίας. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

- Διαχειριστείτε την αποστολή ερευνών ικανοποίησης με βάση την αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ζητήθηκε για να βελτιώνετε καθημερινά την εμπειρία των πελατών μας. Τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, καθώς και στο εύλογο χρονικό διάστημα για να γίνουν βελτιώσεις, να ενεργοποιηθούν νέες υπηρεσίες και να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα βασίζεται στο έννομο συμφέρον για τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας όταν ο χρήστης έχει αγοράσει προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Ελλείψει τέτοιας συμβατικής δραστηριότητας, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη που ορίζεται στους ισχύοντες κανονισμούς. Επιπλέον, εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξεργασία, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργήθηκε προηγουμένως.

- Διαχείριση της επικοινωνίας μέσω Whatsapp που η TRADEINN RETAIL SERVICES θέτει στη διάθεση των χρηστών, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους. Το γεγονός της χρήσης της εφαρμογής WhatsApp ως μέσου επικοινωνίας συνεπάγεται διεθνή μεταφορά δεδομένων, παρόλο που οι διακομιστές της εφαρμογής Whatsapp για τους χρήστες της ΕΕ βρίσκονται στην Ιρλανδία, ενδέχεται να δοθούν επικοινωνίες με διακομιστές των ΗΠΑ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ είναι ο μοναδικός αποδέκτης των δεδομένων και θα έχει πρόσβαση μόνο στο όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου και τις συνομιλίες που συνέβαλαν στη συνομιλία. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στη συνομιλία για άλλους σκοπούς. Όσον αφορά τη διατήρηση των δεδομένων, το ιστορικό των επικοινωνιών που είναι απαραίτητο για τον σκοπό που περιγράφεται ανωτέρω θα διατηρείται για τη διάρκεια της επικοινωνίας. Επιπλέον, όταν το άλλο μέρος αποφασίσει να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για επικοινωνία μέσω της εφαρμογής, όλες οι συνομιλίες πρέπει να διαγραφούν αμέσως, εκτός εάν η διατήρησή τους απαιτείται από νομική υποχρέωση ή για τη νόμιμη υπεράσπιση του χρήστη, οπότε όλες οι πληροφορίες πρέπει να μπλοκαριστούν και η επεξεργασία τους πρέπει να περιοριστεί για όσο διάστημα μπορεί να προκύψουν υποχρεώσεις από αυτές. Η βάση της νομιμότητας είναι η συγκατάθεση που μας δίνετε για τη χρήση της υπηρεσίας. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Εκχώρηση ή κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διεθνείς διαβιβάσεις


Στην TRADEINN RETAIL SERVICES επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και γενικά έχουμε παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν κριθεί ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι πραγματοποιούν επεξεργασία εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που δεν έχει καθοριστεί ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με ασφαλή και νόμιμο τρόπο βάσει αποφάσεων επάρκειας, τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων, δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, εξαιρέσεων ή οποιουδήποτε άλλου μέσου εγκεκριμένου από την εποπτική αρχή που προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις για τη διεθνή διαβίβαση δεδομένων.

Εν προκειμένω, σας ενημερώνουμε ότι για την εκτέλεση των σκοπών της επεξεργασίας, η TRADEINN RETAIL SERVICES θα αναθέσει τις υπηρεσίες HOSTING σε υπεργολαβία στην GOOGLE CLOUD PLATFORM, οι διακομιστές της οποίας βρίσκονται στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο εν λόγω πάροχος διαθέτει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 46 της RGPD, οι οποίες νομιμοποιούν τη διεθνή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ενημέρωση δεδομένων

Προκειμένου να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα ενημερωμένα, ο χρήστης πρέπει πάντα να μας ενημερώνει για οποιαδήποτε αλλαγή στα εν λόγω δεδομένα- εάν αυτό δεν γίνει, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των δεδομένων.

Ο χρήστης εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει είναι αληθή και εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχει ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είναι ενημερωμένες και ακριβείς. Υποχρεούται να γνωστοποιεί κάθε τροποποίηση.

Δεδομένα τρίτων

Εάν ο χρήστης παρέχει δεδομένα τρίτων για οποιονδήποτε σκοπό στην TRADEINN RETAIL SERVICES, εγγυάται ότι έχει αποκτήσει αυτά τα δεδομένα νόμιμα, έχει ενημερώσει εκ των προτέρων τα ενδιαφερόμενα μέρη, έχει λάβει τη συγκατάθεσή τους για την κοινοποίησή τους και ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ακριβείς και αληθείς.

Υποχρεωτικός χαρακτήρας των ζητούμενων πληροφοριών

Όλα τα έντυπά μας έχουν αστερίσκο (*) για να υποδείξουν ποια στοιχεία είναι υποχρεωτικά. Εάν ο χρήστης δεν συμπληρώσει αυτά τα πεδία ή δεν τσεκάρει το πλαίσιο της πολιτικής απορρήτου, οι πληροφορίες δεν θα αποσταλούν.

Χρήση κωδικών πρόσβασης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας, ο χρήστης πρέπει να "συνδεθεί" και να συμπεριλάβει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήθηκε στη φόρμα εγγραφής σύμφωνα με τους κανόνες πολυπλοκότητας που καθορίζονται κάθε φορά στο διαδίκτυο.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την επαρκή φύλαξη και εμπιστευτικότητα των αναγνωριστικών και/ή των κωδικών πρόσβασης που έχουν επιλέξει κατά την εγγραφή τους και δεσμεύονται να μην αναθέσουν τη χρήση τους σε τρίτους ούτε να επιτρέψουν την πρόσβασή τους σε τρίτους.

Ομοίως, ο χρήστης υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως στον υπεύθυνο επεξεργασίας κάθε γεγονός που επιτρέπει την κακή χρήση των αναγνωριστικών ή/και των κωδικών πρόσβασης, όπως κλοπή, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, προκειμένου να προβεί στην άμεση ακύρωσή τους.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με την επεξεργασία τους, καθώς και αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Έχετε το δικαίωμα να τα επικαιροποιήσετε και να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων ή να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων όταν αυτά δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων. Ομοίως, έχετε το δικαίωμα να μην αποτελέσετε αντικείμενο αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona). E-mail: lopd@tradeinn.com.Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας δεν έχουν γίνει δεόντως σεβαστά, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων www.aepd.es.

Επεξεργασία δεδομένων ανηλίκων

Οποιοσδήποτε παρέχει δεδομένα μέσω των εντύπων του παρόντος δικτυακού τόπου και αποδέχεται την επεξεργασία τους δηλώνει ότι είναι τουλάχιστον 14 ετών. Απαγορεύεται η πρόσβαση και η χρήση του δικτυακού τόπου σε άτομα κάτω των 14 ετών. Εάν, ανά πάσα στιγμή, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διαπιστώσει ότι ένα άτομο ηλικίας κάτω των 14 ετών έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα, θα ακυρώσει τα εν λόγω δεδομένα. Επιπλέον, οι γονείς ή οι κηδεμόνες μπορούν σε κάθε περίπτωση να γράψουν στην TRADEINN RETAIL SERVICES για να μπλοκάρουν κάθε λογαριασμό πρόσβασης που δημιουργήθηκε από ανηλίκους υπό την ευθύνη τους, οι οποίοι έχουν εγγραφεί παραποιώντας την ταυτότητά τους.

Κοινωνικά δίκτυα

Το αντικείμενο των κοινωνικών εργαλείων, όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram κ.λπ. ή άλλα κοινωνικά δίκτυα, είναι η προβολή και η διάδοση των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό μας. Αυτά τα κοινωνικά εργαλεία αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα στους διακομιστές των αντίστοιχων υπηρεσιών και διέπονται από τη δική τους πολιτική απορρήτου. Συνιστάται να ελέγχετε και να διαβάζετε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του κοινωνικού δικτύου κατά την εγγραφή σας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές δυνατότητες διαμόρφωσης όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής του προφίλ του χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει από τα κοινωνικά του δίκτυα κάθε δημοσιευμένη πληροφορία από τρίτους που παραβιάζει τη νομιμότητα, ενθαρρύνει την παραβίασή της ή περιέχει μηνύματα που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή τους θεσμούς. Ομοίως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει ή να αναφέρει το προφίλ του συγγραφέα τέτοιου περιεχομένου.

Cookies

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που μεταφορτώνεται και αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη όταν αυτός/αυτή έχει πρόσβαση σε έναν ιστότοπο. Τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη ή του υπολογιστή του και, ανάλογα με τις πληροφορίες που περιέχουν και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του χρήστη.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει τη δημιουργία cookies, επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή στο πρόγραμμα περιήγησής του. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες διαβάζοντας την πολιτική μας για τα cookies.

Πληροφορίες που παρέχετε έμμεσα

Αυτή η πολιτική ενημερώνει τον χρήστη ότι η Tradeinn κάνει αποκλειστική χρήση του API του YouTube εσωτερικά, ως διαδικτυακό πόρο στον οποίο ο ιστότοπός μας μπορεί να συνδέσει ή αναφερθείτε διαφορετικά (υπηρεσίες τρίτων), σε αυτήν την περίπτωση για να μοιραστείτε βίντεο στον ιστότοπο που περιέχουν αποκλειστικά και αποκλειστικά πληροφορίες προϊόντος. Επομένως, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του Youtube: Όροι και προϋποθέσεις Youtube , Πολιτική απορρήτου της Google: Πολιτική απορρήτου και υπηρεσίες του YouTube API: Όροι και προϋποθέσεις του YouTube API

Η Tradeinn δεν αναλαμβάνει ευθύνη για το περιεχόμενο των πρακτικών υπηρεσιών τρίτων, επομένως σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου οποιασδήποτε υπηρεσίας τρίτων στην οποία έχετε πρόσβαση.