Anna sähköpostiosoitteesi ja lähetämme sinulle linkin salasanasi nollaamiseksi sähköpostilla välittömästi.

Kotisivu Yksityisyyden suoja sosiaaliset verkostot

Yksityisyyden suoja sosiaaliset verkostot

1. Tietoja TRADEINN RETAIL SERVICESin virallisella verkkosivustolla ja sosiaalisessa verkostossa sijaitsevien tietojen käsittelystä vastaavasta hallinnoijasta

27. huhtikuuta 2016 annetussa asetuksessa (EU) 2016/679 (GDPR) ja 5. joulukuuta annetussa orgaanisessa laissa (ES) 3/2018 (LOPDGDD) säädetyn tiedotusvelvollisuuden mukaisesti TRADEINN RETAIL SERVICES, jäljempänä "ylläpitäjä", haluaa tiedottaa tämän sosiaalisen verkoston käyttäjille politiikastaan, joka koskee niiden henkilöiden henkilötietojen käsittelyä ja suojaa, jotka vapaaehtoisesti pääsevät ja käyttävät ylläpitäjän virallista verkkosivustoa siinä. Kun käyttäjät pääsevät ylläpitäjän viralliselle verkkosivustolle ja käyttävät sitä, se tarkoittaa, että he nimenomaisesti hyväksyvät tämän tietosuojakäytännön ja antavat suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn siinä esitetyllä tavalla.

2. Alaikäisten ja vajaavaltaisten tiedot

Pääsy tähän sosiaaliseen verkostoon ja rekisteröityminen sinne on kielletty alle neljätoista (14)-vuotiailta. Vastaavasti alle neljätoista (14) vuotta täyttäneiltä on kielletty pääsy ja käyttö myös ylläpitäjän virallisella verkkosivustolla siinä. Jos käyttäjä on vajaavaltainen, ylläpitäjä ilmoittaa täten, että hänen vanhempansa tai laillisen huoltajansa tai laillisen edustajansa suostumuksella antama apu on tarpeen, jotta hän voi päästä tälle ylläpitäjän viralliselle verkkosivustolle ja käyttää sitä. Ylläpitäjä on nimenomaisesti vapautettu kaikesta vastuusta, joka saattaa aiheutua siitä, että alaikäiset ja vajaavaltaiset käyttävät sen virallista verkkosivustoa, ja vastuu on kussakin tapauksessa heidän laillisilla edustajillaan.

3. Tiedoston ylläpitäjän liiketoimintatarkoituksen yksilöinti

Käyttäjälle ilmoitetaan, että ylläpitäjä, jonka kotipaikka on C/ Pirineus, 9 - 17460 Celrà (Girona), on niiden tiedostojen ja käsittelyjen ylläpitäjä, joiden avulla käyttäjän henkilötiedot kerätään ja tallennetaan sen seurauksena, että kyseinen käyttäjä rekisteröityy ja käyttää HALLINNOITSIJAN virallista verkkosivustoa tässä sosiaalisessa verkostossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta käsittelyä, josta sen sosiaalisen verkoston omistaja, jossa verkkosivustomme sijaitsee, on vastuussa.

4. Henkilötietojen, tietojen ja suostumuksen keruun tarkoitukset

Henkilötiedot, jotka käyttäjä antaa vapaaehtoisesti ylläpitäjälle sen virallisen verkkosivuston kautta, ovat osa tietojenkäsittelyä, josta ylläpitäjä on vastuussa. Kyseisen käsittelyn tarkoituksena on tarjota käyttäjälle tietoja ylläpitäjästä sähköpostitse, faksilla, tekstiviestillä, sosiaalisissa yhteisöissä tai muulla nykyisellä tai tulevalla sähköisellä tai fyysisellä välineellä, mikä mahdollistaa kaupallisen viestinnän ja uutiskirjeiden lähettämisen tilatuille käyttäjille, tietojenvaihdon ylläpitäjän ja muiden käyttäjien kanssa sekä yhteydenpidon kolmansien osapuolten kanssa.

Käyttäjä voi vapaasti käyttää ylläpitäjän virallista verkkosivustoa, tässä sosiaalisessa verkostossa, ja näin ollen, jos käyttäjä ei hyväksy tietojensa käsittelyä kyseisiin tarkoituksiin, hänen ei pidä käyttää sitä tai antaa henkilötietojaan.

Käyttäjä voi käyttää tätä ylläpitäjän virallista verkkosivustoa tekstien, valokuvien, videoiden ja muunlaisten tietojen ja/tai sisällön jakamiseen, johon sovelletaan sekä tätä käytäntöä että foorumiin sovellettavia standardeja ja ehtoja. Käyttäjä vastaa siitä, että kaikki hänen julkaisemansa sisältö on voimassa olevan lainsäädännön, tämän politiikan ja alustan standardien mukaista.

Käyttäjä voi julkaista tällä virallisen ylläpitäjän verkkosivustolla ainoastaan henkilötietoja, valokuvia ja tietoja tai muuta sisältöä, jonka omistaja tai haltija hän on tai johon hän on saanut luvan kolmansilta osapuolilta.

Ylläpitäjällä on oikeus poistaa tältä viralliselta verkkosivustolta - yksipuolisesti ja ilman ennakkoviestintää tai käyttäjän lupaa - kaikki käyttäjän julkaisema sisältö, jos käyttäjä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä, tässä käytännössään vahvistettuja normeja ja alustan normeja.

5. Niiden vastaanottajien tunnistetiedot, joille ylläpitäjä aikoo siirtää tai välittää tietoja

Käyttäjälle ilmoitetaan, että kaikki ylläpitäjän virallisella verkkosivustolla sosiaalisessa verkostossa julkaistut tiedot ja sisältö ovat kaikkien muiden virallisen verkkosivuston ja sosiaalisen verkostoalustan käyttäjien nähtävissä. Näin ollen kaikki tiedot ja sisältö, jotka käyttäjä julkaisee ylläpitäjän virallisella verkkosivustolla tässä sosiaalisessa verkostossa, välitetään muille käyttäjille palvelun luonteen vuoksi.

Ylläpitäjä aikoo siirtää tai välittää tietoja tuomioistuimille, tribunaaleille, julkishallinnolle ja toimivaltaisille hallintoviranomaisille vain, jos voimassa oleva lainsäädäntö sitä edellyttää.

6. Muut kolmannen osapuolen palveluntarjoajat

Ylläpitäjä ilmoittaa käyttäjälle, että tämä yritys on ainoastaan ylläpitäjä ja takaa tämän käytännön mukaisten tietojen luottamuksellisuuden, turvallisuuden ja käsittelyn niiden henkilökohtaisten käyttäjätietojen osalta, jotka se kerää tämän virallisen verkkosivuston kautta tässä sosiaalisessa verkostossa; se ei voi ottaa minkäänlaista vastuuta henkilötietojen myöhemmästä käsittelystä ja käytöstä, jonka voivat suorittaa sosiaalisen verkoston omistaja tai kolmannen osapuolen tietoyhteiskunnan palveluntarjoajat, jotka voivat päästä käsiksi kyseisiin tietoihin tarjotessaan palvelujaan tai harjoittaessaan toimintaansa, kolmannet osapuolet, jotka luovat hyperlinkkejä sosiaaliseen verkostoon, tai ne ylläpitäjät, joiden puoleen ylläpitäjä ohjaa käyttäjiä, jotka ovat kirjautuneet tälle viralliselle verkkosivustolle hyperlinkkien kautta.

7. Tietojen laatu

Ylläpitäjä ilmoittaa käyttäjille, että ilman laillista edustusta kukaan käyttäjä ei voi käyttää toisen henkilön henkilöllisyyttä ja välittää tämän henkilötietoja; käyttäjien on aina pidettävä mielessä, että he voivat antaa vain omaa henkilöllisyyttään vastaavia henkilötietoja, joiden on oltava asianmukaisia, olennaisia, ajantasaisia, täsmällisiä ja totuudenmukaisia. Käyttäjien on joka tapauksessa kunnioitettava kolmansien osapuolten yksityisyyttä riippumatta siitä, ovatko nämä sosiaalisen verkoston tai ylläpitäjän virallisen verkkosivuston käyttäjiä kyseisessä sosiaalisessa verkostossa.

8. Rekisteröityä avustavat oikeudet:

- Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
- Oikeus saada pääsy tietoihin, oikaista ne, siirtää ne järjestelmästä toiseen ja poistaa ne sekä oikeus rajoittaa niiden käsittelyä ja vastustaa sitä.
- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (agpd.es), jos katsot, että käsittely ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaista.

9. Muut kiinnostavat tiedot

Ylläpitäjä voi milloin tahansa muuttaa ja/tai korvata tätä käytäntöä; kyseinen käytäntö voi tapauksesta riippuen korvata, täydentää ja/tai muuttaa tällä hetkellä täällä julkaistua käytäntöä. Tästä syystä käyttäjien on tutustuttava käytäntöihin säännöllisesti pysyäkseen ajan tasalla.

Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä ylläpitäjään käyttämällä sosiaalisen verkoston sisäistä viestipalvelua tai seuraavia yhteystietoja ja osoitteita:

TRADEINN RETAIL SERVICES
Carrer Pirineus, 9
17460 Celrà (Spain)
lopd@tradeinn.com

Käyttäjät voivat myös tutustua sosiaalisen verkoston omistajan julkaisemiin standardeihin ja käytäntöihin sen käyttöä varten.