Wpisz swój adres e-mail, a my od razu wyślemy Ci link do zresetowania hasła przez e-mail.

Strona Główna Polityka prywatności w sieciach społecznościowych

Polityka prywatności w sieciach społecznościowych

1. Informacja o administratorze w zakresie przetwarzania danych umieszczonych na oficjalnej stronie internetowej TRADEINN RETAIL SERVICES na portalu społecznościowym

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w rozporządzeniu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (GDPR) i ustawie organicznej (ES) 3/2018, z dnia 5 grudnia (LOPDGDD), TRADEINN RETAIL SERVICES, zwany dalej Administratorem, pragnie poinformować użytkowników tej sieci społecznościowej o swojej polityce dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych tych osób, które dobrowolnie uzyskują dostęp do oficjalnej strony internetowej administratora i korzystają z niej. Kiedy użytkownicy wchodzą na oficjalną stronę administratora i korzystają z niej, zakłada to, że wyraźnie akceptują niniejszą politykę prywatności i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z jej postanowieniami.

2. Dane osób niepełnoletnich i prawnie niezdolnych do wyrażenia zgody

Dostęp i rejestracja na tej sieci społecznościowej jest zabroniona dla osób poniżej czternastego (14) roku życia. Podobnie, osobom poniżej czternastego (14) roku życia zabrania się również dostępu do oficjalnej strony administratora i korzystania z niej. Jeżeli użytkownik jest niezdolny do czynności prawnych, administrator niniejszym informuje go, że zgodna pomoc jego rodzica lub opiekuna prawnego, lub jego przedstawiciela prawnego jest niezbędna do uzyskania dostępu i korzystania z tej oficjalnej strony internetowej administratora. Administrator jest wyraźnie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, jaka może powstać w związku z korzystaniem z jego oficjalnej strony internetowej przez osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione, przy czym odpowiedzialność ta spoczywa w każdym przypadku na jego przedstawicielach prawnych.

3. Określenie celu działalności administratora plików

Użytkownik zostaje poinformowany, że administrator, z siedzibą w C/ Pirineus, 9 - 17460 Celra (Girona), jest administratorem plików i przetwarzania, za pomocą których dane osobowe użytkownika są gromadzone i przechowywane w wyniku rejestracji i korzystania z oficjalnej strony ADMINISTRATORA, na tym portalu społecznościowym, bez uszczerbku dla przetwarzania, za które odpowiedzialny jest właściciel portalu społecznościowego, w którym znajduje się nasza strona.

4. Cele, dla których gromadzone są dane osobowe, informacje i zgody

Dane osobowe dostarczone dobrowolnie przez użytkownika administratorowi, za pośrednictwem jego oficjalnej strony internetowej, będą stanowiły część przetwarzania danych, za które odpowiedzialny jest administrator. Celem tego przetwarzania jest oferowanie użytkownikowi informacji o administratorze, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, SMS, serwisów społecznościowych lub jakiegokolwiek innego elektronicznego lub fizycznego środka przekazu, obecnego lub przyszłego, co umożliwia wysyłanie informacji handlowych i biuletynów do subskrybowanych użytkowników, wymianę informacji z administratorem i innymi użytkownikami oraz nawiązywanie komunikacji z osobami trzecimi.

Użytkownik może swobodnie korzystać z oficjalnej strony internetowej administratora, na tej sieci społecznościowej i w związku z tym, jeśli użytkownik nie zgadza się na przetwarzanie jego danych w wymienionych celach, nie może z niej korzystać ani podawać swoich danych osobowych.

Użytkownik może korzystać z tej oficjalnej strony internetowej administratora, aby udostępniać teksty, zdjęcia, filmy i inne rodzaje informacji i/lub treści, które będą podlegać zarówno niniejszej polityce, jak i Standardom i Warunkom, które mają zastosowanie do Platformy. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie publikowane przez niego treści są zgodne z obowiązującym prawem, niniejszą polityką oraz Standardami Platformy.

Użytkownik może publikować na oficjalnej stronie Administratora wyłącznie dane osobowe, zdjęcia i informacje lub inne treści, których jest właścicielem lub posiadaczem, lub na które uzyskał zgodę osób trzecich.

Administrator ma prawo do usunięcia z tej oficjalnej strony - jednostronnie i bez uprzedniej komunikacji lub autoryzacji użytkownika - wszelkich treści publikowanych przez użytkownika, gdy narusza on lub łamie obowiązujące przepisy prawa, normy określone w niniejszej polityce oraz Standardy Platformy.

5. Wskazanie odbiorców, którym administrator zamierza przekazywać lub udostępniać dane

Użytkownik jest informowany, że wszelkie informacje i treści publikowane na oficjalnej stronie internetowej administratora na portalu społecznościowym mogą być widoczne dla wszystkich innych użytkowników oficjalnej strony internetowej i platformy społecznościowej. W związku z tym, wszelkie informacje i treści publikowane przez użytkownika na oficjalnej stronie administratora na tej sieci społecznościowej będą przekazywane innym użytkownikom z samej natury usługi.

Administrator zamierza przekazywać lub komunikować dane jedynie sądom, trybunałom, organom administracji publicznej i właściwym organom o charakterze administracyjnym, do których jest zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów.

6. Inni usługodawcy zewnętrzni

Administrator informuje użytkownika, że firma ta jest jedynie administratorem i gwarantuje poufność, bezpieczeństwo i przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą polityką w odniesieniu do tych danych użytkownika o charakterze osobowym, które gromadzi za pośrednictwem tej oficjalnej strony internetowej na tej sieci społecznościowej; nie ponosi żadnej odpowiedzialności za późniejsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które może być dokonywane przez właściciela sieci społecznościowej lub innych dostawców usług społeczeństwa informacyjnego, którzy mogą uzyskać dostęp do tych danych poprzez świadczenie swoich usług lub wykonywanie swojej działalności, osoby trzecie ustanawiające hiperłącza do sieci społecznościowej lub tych administratorów, do których administrator odsyła użytkowników zarejestrowanych na tej oficjalnej stronie internetowej za pośrednictwem hiperłącza.

7. Jakość danych

Administrator informuje użytkowników, że o ile nie istnieje prawnie ustanowiona reprezentacja, żaden użytkownik nie może posługiwać się tożsamością innej osoby i przekazywać jej danych osobowych; użytkownicy muszą zawsze pamiętać, że mogą podawać wyłącznie dane osobowe odpowiadające ich własnej tożsamości, które muszą być właściwe, istotne, aktualne, dokładne i prawdziwe. W każdym przypadku użytkownicy muszą szanować prywatność osób trzecich, niezależnie od tego, czy są one użytkownikami sieci społecznościowej lub oficjalnej strony internetowej administratora, na wspomnianej sieci społecznościowej.

8. Prawa przysługujące podmiotowi danych:

- Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
- Prawo do dostępu, sprostowania, przenoszenia i usuwania danych oraz prawo do ograniczenia i sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (agpd.es), jeśli uważasz, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

9. Inne informacje będące przedmiotem zainteresowania

Administrator może w każdej chwili zmodyfikować i/lub zastąpić niniejszą politykę; wspomniana polityka może, w zależności od przypadku, zastąpić, uzupełnić i/lub zmodyfikować tę obecnie opublikowaną tutaj. Z tego powodu użytkownicy muszą okresowo korzystać z polityki, aby być na bieżąco.

Użytkownicy mogą skontaktować się z administratorem za pomocą wewnętrznej usługi wiadomości sieci społecznej lub za pomocą następujących adresów i danych kontaktowych:

TRADEINN RETAIL SERVICES
Carrer Pirineus, 9
17460 Celrà (Spain)
lopd@tradeinn.com

Użytkownicy mogą również zapoznać się ze standardami i zasadami opublikowanymi przez właściciela sieci społecznościowej w zakresie korzystania z niej.